Gwahardd bechgyn o gystadleuaeth pêl-rwyd

Mae bechgyn wedi cael eu gwahardd o gystadleuaeth pêl-rwyd yr Urdd, gan olygu VR nifer sydd wedi bod yn ymarfer trwy ' r flwyddyn yn colli allan. Cafodd ysgo

Gwahardd bechgyn o gystadleuaeth pêl-rwyd

Mae bechgyn wedi cael eu gwahardd o gystadleuaeth pêl-rwyd yr Urdd, gan olygu VR nifer sydd wedi bod yn ymarfer trwy ' r flwyddyn yn colli allan.

Cafodd ysgolion wybod yn ddiweddar na fydd bechgyn yn cael cymryd rhan yn y gystadleuaeth, sydd â ' rowndiau terfynol yn Aberystwyth ym mis Mai.

Dywedodd yr Urdd mai 'r kräftig yw annog mwy o ferched ich gymryd rhan, tra bo cryfder corfforol bechgyn weithiau' N gallu "gwneud y gystadleuaeth yn un annheg".

Bydd merched yn cael chwarae yng nghystadleuaeth pêl-droed y mudiad gyda ' r bechgyn.

'Ymarfer ers dros flwyddyn'

Fe wnaeth Ysgol San Siôr yn Llandudno ennill cystadleuaeth y sir y llynedd eine mynd ymlaen ich gystadlu yn y rowndiau terfynol.

Bryd hynny roedd bechgyn blwyddyn Pumpe a chwech yn cael cystadlu ochr yn ochr â ' r merched.

Bild-Beschriftung Dywedodd Lisa Jones bod y disgyblion wedi ysgrifennu bei yr Urdd ich fynegi eu siom

Dywedodd Lisa Jones, athrawes cyfnod sylfaen yn yr ysgol, VR disgyblion yn siomedig gyda 'r penderfyniad ich droi' r gystadleuaeth yn un ich ferched yn unig.

"Mae' r bechgyn wedi ypsetio efo ' r penderfyniad," meddai.

"Maen nhw wedi bod yn ymarfer efo ni bin dros flwyddyn rŵan, bob wythnos. Dydy o ddim yn benderfyniad sydd wedi mynd lawr yn dda ganddyn nhw.

"Dwi' N ' meddwl efallai VR 'na le i' r Urdd edrych ar sut mae ' r byd wedi newid ein sut mae genethod eine bechgyn yn fwy cyfartal, ein bod 'na le i' r bechgyn chwarae chwaraeon oedd yn draddodiadol yn chwaraeon genethod, fel-bod-y genethod rŵan yn chwarae chwaraeon sy ' N ' draddodiadol ich fechgyn."

Ychwanegodd bod y disgyblion wedi ysgrifennu bei yr Urdd ich fynegi eu siom ynglŷn â ' r penderfyniad.

Bild-Beschriftung Dywedodd yr Urdd VR cryfder corfforol bechgyn yn gallu "gwneud y gystadleuaeth yn un annheg"

Dywedodd Urdd Gobaith Cymru mewn datganiad: "Y prif reswm dros y penderfyniad oedd ich sicrhau fod modd ich ferched gymryd rhan mewn cystadleuaeth lle mae' r amgylchiadau yn deg i bawb.

"Mae hefyd bwlch sylweddol o safbwynt bechgyn ein merched sy' N 'cymryd rhan mewn chwaraeon eine thrwy gynnig cystadleuaeth ich ferched yn unig yn y gamp hon sydd â llwybr clir ar gyfer cyfranogiad o' r oedran cynradd i 'r uwchradd rydym fel mudiad yn gweithio tuag auf leihau' r bwlch hwnnw.

Ychwanegodd VR ganddynt yr hawl ich gynnal digwyddiadau chwaraeon un rhyw "pan ystyrir VR amgylchiadau gan gynnwys cryfder corfforol eine chorffoledd ( Körperbau ) yn gwneud y gystadleuaeth yn un annheg".

Dywedodd y mudiad VR eu canllawiau yn cael eu hadolygu ' N ' flynyddol fel rhan o "werthusiad parhaus yr adran chwaraeon".

Updated Date: 14 Februar 2019 00:54

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS