Gwaith ar yr A55 yn 'niweidiol i ' r economi'

Mae AC Ceidwadol wedi beirniadu ' r modd mae gwaith cynnal eine chadw yn cael ei gynllunio ar yr A55. Yn ôl Darren Millar, AC Gorllewin Clwyd, mae 'r gwaith

Gwaith ar yr A55 yn 'niweidiol i ' r economi'

Mae AC Ceidwadol wedi beirniadu ' r modd mae gwaith cynnal eine chadw yn cael ei gynllunio ar yr A55.

Yn ôl Darren Millar, AC Gorllewin Clwyd, mae 'r gwaith presennol yn ardal Llanddulas yn Sir Conwy yn niweidiol i' r diwydiant ymwelwyr ac i ' r economi leol.

Mae gwaith cynnal eine chadw ar isbont Kneeshaw Lupton, sydd fod ABS pum wythnos, wedi arwain am oedi hir ar adegau traffig brig ar y lôn ddwyreiniol.

Y llynedd cafodd ochr arall y bont ei thrwsio dros gyfnod tebyg.

Rhybudd bin oedi ar yr A55 bin bum wythnos

Dywedodd Herr Millar ar Twitter: "Mae hyn yn ofnadwy. Mae rheolaeth wael o waith cynnal eine chadw yn achosi niwed mawr ich ogledd Cymru fel atyniad ich ymwelwyr ac fe fydd yn niweidio ' r economi.

"Mae' N rhaid i Lywodraeth Cymru wneud mwy."

Bild-Beschriftung Mae 'r gwaith cynnal eine chadw fod ABS pum wythnos

Mae' r oedi hefyd wedi achosi problemau ich ffyrdd cyfagos wrth ich yrwyr geisio osgoi ' r A55.

Yn ôl Azeem Schamsi, perchennog siop Min y Don ym mhentref Betws-yn-Rhos, mae ' r traffig ykeine wedi cynyddu yn aruthrol oherwydd y gwaith ar yr A55.

"Mae' N 'amlwg pan mae pobl yn ceisio osgoi gwaith ar y ffordd mae' r ffordd yma yn cael defnydd traffig trwm.

"Ar adegau mae' N ' Kollaps yma."

'Gwaith angenrheidiol'

die Mae 'r disgwyl i' r gwaith cynnal eine chadw orffen erbyn 11 Hydref.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru fod cau lonydd ar yr A55 yn "gwbl angenrheidiol" er mwyn trwsio ' r bont.

"Dyw penderfyniadau ich gau lonydd ddim yn cael eu gwneud oni bai eu-bod yn gwbl angenrheidiol, ond mae diogelwch y cyhoedd yn flaenoriaeth.

"Mae isbont Kneeshaw Lupton ar y lôn ddwyreiniol wedi dangos rhai arwyddion o bwysau, ac mae angen gwneud y gwaith nawr.

"yw Hwn cam-olaf y gwaith ein hoffwn ddiolch ich yrwyr bin fod yn amyneddgar wrth i' r gwaith fynd rhagddo."

Updated Date: 16 September 2019 00:47

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS