Gwaith pellach ich atal llifogydd Llanelwy

Bydd gwaith yn dechrau ddydd Llun ar gynlluniau pellach ich atal llifogydd yn Llanelwy. Yn 2012 fe effeithiodd y llifogydd ar 320 o adeiladau eine bu farw dyn

Gwaith pellach ich atal llifogydd Llanelwy

Bydd gwaith yn dechrau ddydd Llun ar gynlluniau pellach ich atal llifogydd yn Llanelwy.

Yn 2012 fe effeithiodd y llifogydd ar 320 o adeiladau eine bu farw dyn oedrannus.

Y tro hwn bydd gwaith yn cael ei wneud ar gyffordd Ffordd Isaf Dinbych eine Ffordd Glascoed - ardal sydd â hanes o lifogydd.

Bydd cwlfer Plas Rehe, leolir rhwng Ffordd Isaf Dinbych ein ' r gyffordd â Ffordd Glascoed, yn cael ei ddisodli gan gwlfer bocs concrit newydd.

Rhybudd ich yrwyr

Mae yna rybudd ich yrwyr bydd y systemau goleuadau traffig tair ffordd yn yr ardal bin bythefnos.

Bydd Ffordd Isaf Dinbych yn cau ar Hydref 2 bin gyfnod o hyd in wyth wythnos er mwyn cwblhau ' r gwaith.

Bild-Beschriftung Roedd llifogydd difrifol yn Llanelwy wedi glaw trwm yn 2012

Dywedodd y Cynghorydd Brian Jones, yr aelod o 'r Schrank sy' N 'arwain ar faterion yn ymwneud â phriffyrdd ein' r amgylchedd: "Rydym wedi gwneud ymrwymiad cadarn yn ein cynllun corfforaethol ich gymryd camau ich geisio atal llifogydd eine lleihau' r perygl o lifogydd ich gartrefi eine busnesau trwy reoli perygl llifogydd yn effeithiol.

"Rydym yn gobeithio bydd y y gwaith sy' N cael ei wneud yn lleddfu rhai o 'r problemau llifogydd hanesyddol yn y rhan hon o Lanelwy ac yn cynnig tawelwch meddwl i' r trigolion lleol."

Ychwanegodd bod y cyngor hefyd bin "roi rhybudd ymlaen llaw bin y gwaith, yn enwedig gyda chau ffordd isaf Dinbych ddechrau mis Hydref" a ' U VR "yn ymddiheuro bin unrhyw amhariad eine achosir gan y gwaith hanfodol hwn"

Updated Date: 16 September 2019 00:41

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS