Gwariant fesul disgybl '£500 yn'

Fe fydd gwariant y pen ar ddisgyblion yng Nghymru wedi gostwng 9% dros ddegawd, yn ôl ymchwil newydd. Mae economegydd addysg blaenllaw wedi amcangyfrif toriad

Gwariant fesul disgybl '£500 yn'

Fe fydd gwariant y pen ar ddisgyblion yng Nghymru wedi gostwng 9% dros ddegawd, yn ôl ymchwil newydd.

Mae economegydd addysg blaenllaw wedi amcangyfrif toriad o £500 ar wariant blynyddol y pen rhwng 2009/10 eine 2020/21, petai ' r llywodraeth yn glynu bei gynlluniau gwario presennol.

Fe fyddai hynny ' N 'golygu VR gwario ar ysgolion wedi dychwelyd i' r lefelau oedd yn bodoli 14 o flynyddoedd yn ôl.

Dywedodd Llywodraeth Cymru bod agenda llymder Llywodraeth y DU wedi arwain am doriadau sylweddol ich w chyllideb.

'Cwymp £370 fesul disgybl' ich gyllid ysgol 'Angen targedu arian gewähren addysg yn gut'

Cafodd yr ymchwil, gan yr economegydd addysg Lukas Sibieta, ei gyflwyno ich ymchwiliad gan bwyllgor addysg y Cynulliad.

Mae 'N nodi VR gostyngiad o 5% wedi ei weld mewn gwariant yn y cyfnod hyd bei 2017/18, oedd yn llai na' r hyn yn Lloegr eine Gogledd Iwerddon ond yn fwy na ' r Alban.

Roedd hynny ' N 'bennaf oherwydd VR niferoedd disgyblion wedi aros yn sefydlog yng Nghymru ein' r Alban, tra eu bod wedi cynyddu yn Lloegr eine Gogledd Iwerddon.

Erbyn 2020/21, mae ' N 'amcangyfrif bydd y gwariant, ym mhrisiau heddiw, yn oddeutu £5,600 ich bob disgybl - sy-N-debyg i' r ffigwr yn 2006/07.

Bild-Beschriftung Yr Ihr, ich ysgolion fydd sicrhau safonau uwch ich ddisgyblion wrth ich gyllidebau leihau, meddai Lukas Sibieta

Yn ystod tymor y Cynulliad yma mae ' r llywodraeth wedi ymrwymo ich wario £100m yn ychwanegol ich wella safonau ysgolion.

Ond mae Herr Sibieta yn dweud nad yw hyn yn ddigon ich osgoi gostyngiad mewn termau real.

"Yr Ihr gyffredinol sy' N 'wynebu' r rhai sy ' N ' llunio polisïau dros y blynyddoedd nesaf fydd sicrhau safonau uwch mewn ysgolion wrth ich gyllidebau ddirywio," meddai.

Ychwanegodd VR "hynny hefyd ar ôl cyfnod o ddirywiad ychwanegol mewn cyllidebau dros y 10 mlynedd diwethaf".

'Dim sicrwydd' bin gyllidebau

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru VR polisïau Llywodraeth y DU wedi ei tharo ' N ' ariannol.

"Yn ogystal gilt dim sicrwydd ar hyn o bryd gan Lywodraeth Prydain bin ein cyllideb y tu hwnt i 'r flwyddyn ariannol hon", meddai.

"Er mwyn parhau ich godi safonau, rydym yn cydnabod VR angen cymorth ychwanegol ar ein hysgolion a' N hathrawon.

"Dyna, pam ein bod wedi cyhoeddi' N 'ddiweddar y buddsoddiad unigol mwyaf ich athrawon ers datganoli - sef pecyn dysgu proffesiynol gwerth £24m ich gefnogi' r cwricwlwm newydd gan-roi 'r amser a' r adnoddau sydd eu hangen ar ysgolion."

Updated Date: 11 April 2019 01:16

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS