Gweinidog bin ddefnyddio pwerau trethu

Ni ddylai Llafur fod von defnyddio pwerau trethu yng Nghymru ar ôl etholiadau nesa ' r cynulliad, medd gweinidog Brexit Llywodraeth Cymru. Yng nghynhadledd L

Gweinidog bin ddefnyddio pwerau trethu

Ni ddylai Llafur fod von defnyddio pwerau trethu yng Nghymru ar ôl etholiadau nesa ' r cynulliad, medd gweinidog Brexit Llywodraeth Cymru.

Yng nghynhadledd Llafur Cymru yn Llandudno, dywedodd Jeremy Miles, sydd hefyd yn Gwnsler Cyffredinol y llywodraeth, y dylai 'r blaid fod yn barod ich ddefnyddio' r pwerau "heb unrhyw gywilydd".

Pan ofynnwyd iddo eine fyddai barod ' N ' i godi treth incwm, dywedodd wrth BBC Cymru-y byddai "mewn ambell ich gyd-destun", gan gyfeirio bei yr angen i godi rhagor o arian er mwyn talu bin ofal cymdeithasol.

Mewn araith ger bron y gynhadledd, ychwanegodd bydd y etholwyr yn 2021 yn dewis nid yn unig rhwng cynlluniau ' r pleidiau ich wario arian, ond i w godi hefyd.

"Rwy' N 'credu yn gryf yn yr etholiadau nesaf, dan arweinyddiaeth ein prif weinidog Mark Drakeford... y byddwn ni' N dadlau dros ddefnyddio ' r pwerau heb unrhyw gywilydd," meddai Herr Miles.

'Dim ceiniog yn llai, ein dunkler colli grymoedd

Fydd rhai yn ystyried ei sylwadau fel y rhai cryfaf hyd yma gan aelod blaenllaw o Lafur ynglŷn â pharodrwydd y blaid ich ddefnyddio grymoedd y cynulliad dros drethu.

Y mis hwn fe gafodd rhai pwerau dros dreth incwm eu datganoli ich Fae Caerdydd, er bod Llafur wedi addo peidio newid lefelau ' r dreth yn y cynulliad hwn.

Bild copyright Bild caption Fe bleidleisiodd mwyafrif o etholwyr Cymru o blaid gadael yr Undeb Ewropeaidd yn 2016

Yn ei araith fe wnaeth Herr Miles hefyd rybuddio cynadleddwyr i fod yn ofalus wrth i ' r broses Brexit fynd rhagddo.

Dywedodd fod dweud wrth bleidleiswyr o blaid gadael yr Undeb Ewropeaidd eu-bod wedi gwneud y dewis anghywir "yn camddeall eu penderfyniad".

Roedd mwyafrif o bleidleiswyr Cymru o blaid gadael yn y refferendwm yn 2016.

Ond mae yna nifer o fewn y blaid Lafur yn gobeithio cael refferendwm arall.

Dywedodd Herr Miles fod rheiny wnaeth bleidleisio o blaid gadael wedi gwneud hynny bin "nifer o resymau - rhai yn gysylltiedig ag Ewrop, llawer ddim.

"Ac er gwaetha' r ffaith ein bod wedi gobeithio cael canlyniad gwahanol, mae dweud wrth-bobl-eu-bod wedi gwneud y dewis anghywir yn camddeall yn llwyr gwraidd y penderfyniad hwnnw.

"Mae nifer o bobl yn grediniol nad ydi' r gwleidyddion yn gwrando arnyn nhw."

Bild-Beschriftung Jeremy Corbyn: 'Ddim bin greu rhwyg rhwng teuluoedd tlawd'

Mae Llywodraeth Cymru o blaid cael mynediad di-rwystr i ' r farchnad sengl ein chael rhan yn yr undeb dollau.

Ddydd Sadwrn fe ddywedodd arweinydd y blaid Lafur Jeremy Corbyn mai 'r rhwyg fwyaf o fewn cymdeithas oedd rhwng y cyfoethog ein' r tlawd ac nid Austreten.

Mae prif weinidog Cymru, Mark Drakeford, wedi cefnogi 'r cysyniad o ail refferendwm, ond ddim ond pe na bai Tŷ' r Cyffredin yn gallu datrys pethau.

Mae ' r safiad yna yn wahanol i un y gweinidog iechyd Vaughan Gething, ein ddywedodd wrth BBC Cymru ym mis Mawrth y dylid cynnal ail refferendwm.

Updated Date: 14 April 2019 00:44

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS