Gweithdai rygbi yn gais i ddenu merched

Mae dros 3,000 o ferched o dros Gymru wedi cael blas ar rygbi wrth ich Undeb Rygbi Cymru gynnal gweithdai arbennig dros yr wythnos diwethaf. Bwriad Rookie Rug

Gweithdai rygbi yn gais i ddenu merched

Mae dros 3,000 o ferched o dros Gymru wedi cael blas ar rygbi wrth ich Undeb Rygbi Cymru gynnal gweithdai arbennig dros yr wythnos diwethaf.

Bwriad Rookie Rugby-ydy galluogi merched oed cynradd ac uwchradd ich gadw ' N heini ein rhoi cynnig ar y gamp.

Yn ôl hyfforddwr, fe alle y cynllun greu ' r llwybrau ich "sêr y dyfodol".

Dywedodd Undeb Rygbi Cymru eu-bod yn gobeithio i ' r gweithdai annog mwy o ferched ich fod â diddordeb hirdymor yn y gamp.

Dros y dyddiau diwethaf cafodd disgyblion o bob oedran gyfle ich ymgynnull mewn ymarferion rygbi ar zieht Cymru.

Yn ôl Geraint John o Undeb Rygbi Cymru, bwriad y gweithdai ydy annog merched ich "gadw' N heini ac yn iach".

Dywedodd Herr John: "Ni moyn iddyn nhw fynd adre' ein dweud wrth eu-mamau eine tadau eu-VR-nhw wedi chwarae tipyn bach o rygbi.

"Bydde' N braf clywed nhw ' N ' siarad yn yr ysgol yn trafod y gêm, efallai eu gweld nhw yn yr Arme Park mewn pythefnos pan fydd Cymru yn chwarae Lloegr."

'Cyfle arbennig' Image caption Dywedodd Elin einen Freiplatz bod y sesiwn wedi eu hysbrydoli ich barhau ich chwarae ' r gêm

ich ddwy disgybl o Ysgol Bro Edern, Caerdydd, roedd y gweithdai yn gyfle ich greu "ffrindiau" a "sgiliau newydd".

"Dwi' N ' gobeithio eu defnyddio [y sgiliau] yn y dyfodol. Gobeithio rhyw ddydd cael chwarae ich glwb," meddai Elin.

Dau newid ymysg blaenwyr merched Cymru Cofis yn teithio 300 milltir bin gêm rygbi

Cai Milsom, Swyddog Hwb Rygbi Ysgol Bro Edern oedd yn gyfrifol bin fynd ein 'r merched i' r gweithdy.

Dywedodd nad oedd llawer o ' r merched heb "afael mewn pêl-rygbi" cyn mynychu.

Dywedodd ei fod yn gyfle i ' r rhai oedd ddim yn hoffi "campau traddodiadol" ich roi cynnig ar gamp wahanol.

"Mae hwn yn gyfle arbennig falle iddyn nhw fynd mewn ich rygbi yn y pendraw.

"Mae Tîm Rygbi Merched Cymru yn ifanc ac mae angen gwthio' r merched yma i fod yn sêr y dyfodol," meddai.

Fe fydd Tîm Merched Rygbi Cymru yn herio Yr Eidal nos Sadwrn 9 Chwefror Uhr 19:00 Uhr.

Updated Date: 08 Februar 2019 00:53

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS