Gweithwyr Ford yn bygwth streicio

Mae mwy na thri chwarter aelodau undeb Vereinen yn ffatri Ford ym Mhen-y-bont wedi datgan eu-bod yn barod ich gynnal streic yn erbyn cau ' r safle. Daw 'r c

Gweithwyr Ford yn bygwth streicio

Mae mwy na thri chwarter aelodau undeb Vereinen yn ffatri Ford ym Mhen-y-bont wedi datgan eu-bod yn barod ich gynnal streic yn erbyn cau ' r safle.

Daw 'r cyhoeddiad yn dilyn cyfarfodydd rhwng undeb Vereinen ein' r gweithwyr ddydd Gwener.

Daeth cadarnhad yr wythnos ddiwethaf y bydd Ford yn cau ei ffatri yn y dref erbyn Medi 2020, gyda 1,700 o weithwyr yn colli eu swyddi.

Mae BBC Cymru wedi gofyn bin ymateb gan Ford.

Ford am gau ffatri Pen-y-bont yn 2020 Sefyllfa Ford Pen-y-bont yn 'bryderus iawn'

die Mae 'r penderfyniad ich gau' r ffatri yn rhan o strategaeth y cwmni ich greu busnes mwy llewyrchus yn Ewrop, yn ôl Ford.

Mewn pleidlais ymgynghorol gafodd ei gynnal gan Vereinen, dywedodd 83% o weithwyr yr undeb yn y ffatri y bydden nhw ' N 'barod ich frwydro yn erbyn y penderfyniad ich gau' r gweithle.

Bild copyright Bild Beschriftung Bydd 1,700 o weithwyr yn colli eu swyddi wrth i 'r ffatri gau

Wrth ymateb i' r bleidlais, dywedodd llefarydd ar ran zu Vereinen: "Mae' r bleidlais yn dangos yn glir nad ydy ' r gweithlu yn barod ich eistedd nôl eine derbyn y penderfyniad.

"Dydyn nhw ddim yn mynd i adael ich Ford achosi' r fath ddifrod ich ardal Pen-y-bont ar Ogwr, ein ' I gadwyni gyflenwi yng Nghymru."

Ychwanegodd VR angen i Ford gydnabod y teimlad o "ddicter" sydd ymysg y cyhoedd eine gwleidyddion yng Nghymru.

Mae Vereinen yn galw ar y cwmni ich "feddwl eto" eine llunio "cynllun amgen ar gyfer safle Pen-y-bont gydag Vereinen llywodraethau Cymru ein 'r DU".

Mynd heibio ich neges Twitter rhif @fmwales

Diwedd neges Twitter rhif @fmwales

Daeth y cyhoeddiad VR Ford am gau 'r ffatri ychydig fisoedd wedi i' r cwmni gyhoeddi bydd y y gweithlu yng Nghymru yn gostwng o 1,000, gyda 370 yn gadael yn Synth.

Y bwriad yn wreiddiol oedd i ' r ffatri gynhyrchu von 250.000 injan bob blwyddyn, ond yna ym mis Medi 2016 fe gafodd y nifer hynny ei haneru.

Updated Date: 14 Juni 2019 00:39

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS