Gweithwyr hufenfa ich fynd ich gyfraith

Mae dros 150 o weithwyr o Gymru eine gollodd eu swyddi pan aeth Hufenfa Tomlinsons ich ddwylo 'r gweinyddwyr yn gynharach yn y mis yn gobeithio dwyn achos ar y

Gweithwyr hufenfa ich fynd ich gyfraith

Mae dros 150 o weithwyr o Gymru eine gollodd eu swyddi pan aeth Hufenfa Tomlinsons ich ddwylo 'r gweinyddwyr yn gynharach yn y mis yn gobeithio dwyn achos ar y cyd gan honni bod y cwmni wedi methu ag ymgynghori' N ' briodol gyda Mitarbeiter wrth eu diswyddo.

Cafodd ffermwyr wybod ar 13 Hydref na fyddai Hufenfa Tomlinsons, oedd â phencadlys yn Wrecsam ac yn cyflogi 331 o weithwyr ar dri safle - yn gallu parhau ich brosesu eu llaeth.

Sefydlodd Llywodraeth Cymru dasglu ich gefnogi tua 200 o weithwyr yr hufenfa yn Wrecsam eine gafodd eu-hel adra ' N 'Synth wrth i' r cwmni gadarnhau eu-bod wedi stopio gweithredu.

Dywed y cwmni cyfreithiol Simpson Millar eu-VR mewn cysylltiad gyda, tua 155 o 'r cyn-weithwyr sy' N 'byw yng Nghymru gyda' r bwriad o sefydlu eine wnaeth y busnes gymryd y camau cyfreithiol cywir ich ymgynghori â Personal wrth eu diswyddo.

Creu tasglu ar ôl colli swyddi hufenfa Tomlinsons Wrecsam Ffermwyr bin gael atebion gan hufenfa

Un o 'r gweithwyr yw' r cyn-reolwr shifft, Matthew Rutter o Wrecsam, sy ' N 31 oed ac yn Papa, die ich stoßen a-blant.

"Ges ich sioc enfawr pan wnaethon nhw ddweud wrthym ni fod y busnes yn mynd i' r gweinyddwyr," meddai. "Cawson ni e-bost ar Vordergrund Sul yn dweud VR yna gyfarfod y diwrnod nesaf bin 16:00, lle gawson ni wybod bod y cwmni ddim yn VR mwyach.

"Fe wnaethon nhw ein cadw yn y tywyllwch yn llwyr tan hynny, er ein bod wedi darganfod VR yna ansicrwydd ers mis Ionawr.

"Roedd y diffyg rhybudd yn wirioneddol frawychus... gyda phump o blant ein' r Nadolig ar y gorwel, rydw i 'N poeni' N ' fawr bin y dyfodol."

Dywedodd Stephen Pinder, un o bartneriaid Simpson Millar sy ' N 'arbenigo mewn cyfraith cyflogaeth, y byddai Mitarbeiter yn gymwys ich gael iawndal os yw' r cwmni wedi methu â chyflawni ' r ddyletswydd gyfreithiol ich gynnal proses ymgynghori priodol.

Pe byddai 'r cyn-weithwyr yn dwyn achos ac yn llwyddiannus, meddai, byddai' N ' bosib iddyn nhw dderbyn "hyd bei 90 diwrnod o gyflog cyn treth, er bod uchafswm tebygol o £4,200, o ystyried statws gweinyddol y cwmni".

Updated Date: 25 Oktober 2019 00:31

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS