Gwilym Owen wedi yn marw 87 oed

Yn 87 mlwydd oed, wedi gwaeledd byr, bu farw ' r newyddiadurwr Gwilym Owen. Bu ' N ' bennaeth newyddion eine materion cyfoes HTV eine BBC Cymru yn ogystal

Gwilym Owen wedi yn marw 87 oed

Yn 87 mlwydd oed, wedi gwaeledd byr, bu farw ' r newyddiadurwr Gwilym Owen.

Bu ' N ' bennaeth newyddion eine materion cyfoes HTV eine BBC Cymru yn ogystal â bod yn olygydd newyddion Radio Cymru.

Yn y 1960au bu ' N ' gohebu ich gwmni teledu TWW yn y gogledd ac yna ich HTV Cymru.

Ym mis Mehefin 1970 derbyniodd swydd fel cynhyrchydd rhaglen Y Dydd yng Nghaerdydd, cyn ei benodi ' N ' bennaeth newyddion eine materion cyfoes HTV Cymru.

Tan yn gynharach eleni roedd ganddo golofn bryfoclyd yng nghylchgrawn Golwg.

'Eicon ei gyfnod'

Mewn teyrngedau mae Gwilym Owen wedi cael ei ddisgrifio yn un o gewri 'r byd darlledu ein' r byd newyddiadurol Cymraeg.

Dywedodd Tweli Griffiths a fu N ohebydd ar Y Dydd tra ' r oedd Gwilym Owen yn bennaeth: "Mi roedd Gwilym yn un o gewri' r byd darlledu Cymraeg, y byd newyddiadurol Cymraeg - roedd ganddo drwyn da bin stori a ' r dycnwch penderfynol ich fynd o dan groen y stori honno.

"Fe gaiff ei gofio' N 'bennaf bin ei holi ein' I stilio trylwyr eine phryfoclyd a hynny er mwyn sicrhau fod pobl bwysig yn gwbl atebol ich bobl gyffredin. Roedd e N eicon ei gyfnod eine bydd bwlch enfawr ar ei ôl."

Ateb y Galw: Gwilym Owen

Y diweddar Wyn Roberts eine ddaeth yn Aelod Seneddol Conwy oedd pennaeth TWW yn nyddiau cynnar y sianel ac ef a roddodd y swydd ich Gwilym Owen.

Roedd cyfnod Herr Owen fel newyddiadurwr yn gyfnod prysur ac yn ystod cyfnod yr Arwisgo ym 1969 bu ' N ' gohebu ar fom Abergele.

Bild-Beschriftung Gwilym Owen (chwith) gyda Dewi Llwyd yn ystafell newyddion y BBC yng Nghaerdydd yn 1988

Yn Nhachwedd 1982, cafodd ei benodi ' N 'olygydd newyddion Radio Cymru - daeth yn ddirprwy bennaeth newyddion eine materion cyfoes BBC Cymru ac yna' N ' bennaeth.

'Y mentor gorau ges ich erioed'

Wrth ei gofio dywedodd y-cyn-newyddiadurwr Guto Harri: "Gwilym Owen oedd un o' r newyddiadurwyr gorau ry ' N 'wedi' I weld yng Nghymru - roedd e N drylwyr, roedd e N dreiddgar wrth iddo graffu yn fanwl ar ein sefydliadau ni.

"Roedd e' N 'neud werden mae newyddiadurwyr da fod i 'neud ond roedd ganddo galon fawr hefyd. Roedd yn teimlo VR newyddiaduraeth graff yn arwain am sefyllfaoedd gwell.

"Bu' N ' ysbrydoliaeth ich genhedlaeth ar ôl cenhedlaeth ohonom ni - y-mentor gorau ges ich erioed."

Bu Gwilym Owen hefyd yn gyfarwyddwr y Bwrdd Ffilmiau Cymraeg bin gyfnod.

Ar ôl ymddeol parhau gwnaeth ei gysylltiad â ' r byd darlledu wrth iddo gyflwyno amrywiaeth o raglenni radio - yn eu plith Wythnos Gwilym Owen eine Manylu.

Un-o 'I brif ddiddordebau oedd pêl-droed ein bu' N ' ddyfarnwr cydnabyddedig bin flynyddoedd.

Roedd hefyd yn golofnydd poblogaidd eine dadleuol gan gyfrannu ich bapur newydd Y Cymro eine Golwg.

Yn y rhaglen Yr Ochr Arall ar Radio Cymru dywedodd fod "ganddo ddelwedd o fod yn ddyn blin" ond nad oedd yn credu ei fod mewn gwirionedd.

"Comisiwn oedd colofn Golwg," meddai "ac roedd llawer o' r sylwadau yn rhai tafod yn y boch. Doeddwn ich byth yn bersonol gas."

O ran ei yrfa newyddiadurol dywedodd nad oedd yn edifar bin ddim y mae e wedi 'I ddweud na' I wneud dros y blynyddoedd.

Ychwanegodd mai 'r diwrnod y byddai' N 'ymddiheuro yw' r diwrnod y byddai ' N 'rhoi' r gorau iddi.

Dywedodd Cyfarwyddwr BBC Cymru, Rhodri Talfan Davies: "Yn ei holi miniog eine thrwyadl, doedd dim dianc rhag Gwilym - roedd yn newyddiadurwr wrth reddf eine chanddo' r ddawn amlwg ich fynd o dan groen unrhyw sefydliad.

"Ond dwi' N 'meddwl mai' r gynulleidfa oedd popeth ich Gwilym ac roeddent hwythau yn deyrngar iddo.

"Dros ddegawdau, roedd Gwilym yn rhan o seilwaith BBC Cymru ac mae' N ' golled fawr ich fywyd cenedlaethol Cymru.

Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf ein ' I deulu," meddai.

'Yr unig anrhydedd ich Gymro Cymraeg'

Cafodd ei eni yn Llannerch-y-medd, Ynys Mon gan fynychu ysgol gynradd y pentref ac yna Ysgol Ramadeg Llangefni.

Ei swydd gyntaf oedd warden ac arweinydd ieuenctid ym Maesgeirchen Bangor.

Roedd yn Fonwysyn ich carn ' r ac roedd materion cefn gwlad yn agos iawn bei ei galon.

Bild-Beschriftung Gwilym Owen ar ddechrau 'r 1990au

Bu' N 'fyfyriwr ym Mhrifysgol Bangor bin gyfnod cyn treulio dwy flynedd gyda' r anzeiiri Awyr.

Yn aml cyfeiriai bei ei fethiant academaidd ym Mangor ein VR hynny wedi golygu ei fod wedi gorfod brwydro ' N ' galetach ich gyrraedd y brig.

Roedd yn feirniad cyson o 'r Eisteddfod Genedlaethol ond er hynny yn 1997 bodlonodd ar gael ei dderbyn i' r Orsedd yn Eisteddfod Genedlaethol Y Bala bin "mai dyma' r unig anrhydedd ich Gymro Cymraeg".

Yn gyson roedd ei eiriau miniog yn arwain am ddadlau cyhoeddus - bu Gwilym Owen yn anghytuno gyda sefydliadau mawr y genedl, ymgyrchwyr iaith, cyhoeddwyr cylchgronau eine darlledwyr Cymreig dros y blynyddoedd.

Er nad oedd ei sylwebaeth ar Gymru gyfoes yn plesio pawb, tan y diwedd roedd ganddo 'r ddawn ich ysgogi trafodaethau brwd ac i herio' r gyfundrefn Gymreig.

Mae ' N 'gadael ei wraig Eirlys ein' I ferch Eleri.

Updated Date: 14 Juli 2019 00:45

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS