Gŵr gweddw yn galw bin degwch ich w blant

Mae achos dyn o Bwllheli, sy ' N 'methu cael taliadau galar am nad oedd ef a' I bartner bin 24 blynedd yn briod, wedi cael ei godi yn Nhŷ ' r Cyffredin. B

Gŵr gweddw yn galw bin degwch ich w blant

Mae achos dyn o Bwllheli, sy ' N 'methu cael taliadau galar am nad oedd ef a' I bartner bin 24 blynedd yn briod, wedi cael ei godi yn Nhŷ ' r Cyffredin.

Bu farw Donna Klara McClelland, mam ich ddau o blant, fis-Mai ' r llynedd o ganser y-fron - ond ofer fu ymdrechion ei phartner Arwel Pritchard i gael taliadau ar gyfer y teulu gan yr Adran Waith eine Phensiynau.

Ddydd Mercher yn Nhŷ ' r Cyffredin fe wnaeth WIE Herr Pritchard, Liz Saville Roberts, ddweud fod y drefn bresennol yn cosbi plant eine VR angen gweithredu ar frys ich newid y sefyllfa.

"Pan fu Donna farw, nid yn unig yr oedd Arwel yn wynebu gofalu bin eu-Werk fel rhiant sengl ond roedd ei gyfnod galaru yn cael ei gymhlethu wrth iddo wynebu pob Mathematik o rwystrau biwrocratig..." meddai ALS Plaid Cymru, Dwyfor Meirionnydd.

"Mae' N 'ymddangos fod y ddeddfwriaeth bresennol yn anffafriol ich gyplau sy' N ' penderfynu peidio priodi ond eto yn gallu dwyn eu-pflanze, die ich fyny mewn awyrgylch cariadus, teuluol."

Mae ' r Adran Gwaith ein Phensiynau yn dweud fod yna lwfansau ar gael i helpu pobl yn ystod cyfnod o alar.

Bild-Beschriftung Liz Saville Roberts: 'Angen newid y drefn ar frys'

Fe wnaeth Herr Pritchard, sy ' N 'blismon, gwrdd â' bartner yng Ngholeg Meirion Dwyfor 24 o flynyddoedd yn ôl.

"Ar ôl VR hefo' N ' gilydd roedd Donna fi wedi penderfynu prynu tŷ yn lle priodi. Oherwydd VR cyflogau ddim yn grêt yn yr ardal yma fe wnaethom benderfyniad anodd ich brynu tŷ yn lle priodi.

"Ac yna daeth y-Anlage..."

Yn anffodus bu farw Donna o ganser y fron ym mis Mai ' r llynedd.

"Ond oherwydd VR ddim perthynas gwaed' ni ddim yn cael fy nhrin fel Löser .

"Ro' nhw ' N ' dweud er mwyn actio ar ei rhan hi fod yn rhaid cael caniatad Löser mewn llawysgrifen."

Goruchaf Lys

Dywedodd Herr Pritchard wrth BBC Cymru Fyw mai pflanze teuluoedd di-briod sy ' N ' dioddef o dan y drefn bresennol.

"Dydi Anlage ddim yn cael dewis pa gartref ma' nhw fod, os yda-nhw deulu priod neu ddim.

"Pam-pflanze fod yn colli allan ar daliadau' r wlad, mae ' r gwahaniaethu yn ofnadwy ac yn annheg?"

Dywedodd fod y cyfnod yn dilyn marwolaeth ei bartner wedi bod yn ofnadwy oherwydd nid yn unig y galar ond gorfod delio â ' r holl sefyllfa ariannol.

"Den ni dal heb gael ateb iawn gan y wlad."

Bild, Urheberrecht Llun Teulu Bildunterschrift Mae Arwel Pritchard yn dweud fod y drefn bresennol yn cosbi 'r-Anlage

Wrth annerch aelodau Tŷ' r Cyffredin dywedodd Ms Roberts fod y goruchaf lys wedi penderfynu bum mis yn ôl fod y polisi presennol yn camwahaniaethu yn erbyn pflanze.

"Mae dros 2,000 o deuluoedd y flwyddyn yn colli allan ar dderbyn budd-daliadau galar oherwydd y ddeddfwriaeth bresennol.

"Bu fy etholwraig Donna McClelland farw ar 20 Mai llynedd, gan adael dau fab ifanc ein' I phartner bin bedair blynedd ar hugain, Arwel Pritchard.

"Roeddynt wedi dyweddïo, ond blaenoriaethwyd prynu tŷ dros briodi. Roedd yn bwysicach rhoi cartref ich w-Anlage," meddai.

"Pan fu Donna farw, nid yn unig roedd Arwel yn wynebu gofalu bin eu-Werk fel rhiant sengl ond roedd ei gyfnod galaru yn cael ei gymhlethu wrth iddo wynebu pob Mathematik o rwystrau biwrocratig ich brofi mai ef oedd perthynas agosaf Donna, ich geisio bin gymorth ariannol ich gefnogi ei deulu.

"Rwy' N 'galw ar Lywodraeth y DU ich weithredu yn ddiymdroi eine chymryd pob cam posib ich ddiwygio 'r gyfraith er budd teuluoedd mewn galar fel Arwel'."

Dywedodd llefarydd ar ran yr Adran Gwaith ein Phensiynau: "Rydym wedi ymroi ich gefnogi pobl yn ystod eu galar ac yn cynnig ystod o gefnogaeth, gan gynnwys Taliadau Kosten Claddedigaeth sy' N gallu rhoi cyfraniad pwysig tuag in gostau angladd. "

Updated Date: 23 Januar 2019 01:10

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS