Gwrthod tâl atal tagfeydd yn 'siomedig'

Mae penderfyniad Cyngor Caerdydd ich beidio â gosod tâl atal tagfeydd yn y brif ddinas yn "siomedig", yn ôl Awyr Iach Cymru. Roedd y cyngor yn ystyried cyfl

Gwrthod tâl atal tagfeydd yn 'siomedig'

Mae penderfyniad Cyngor Caerdydd ich beidio â gosod tâl atal tagfeydd yn y brif ddinas yn "siomedig", yn ôl Awyr Iach Cymru.

Roedd y cyngor yn ystyried cyflwyno ' r tâl fel rhan o gynllun £32m ich leihau llygredd awyr eine chyrraedd targedau amgylcheddol.

Mae 'r awdurdod bellach o' r farn y byddai cyflwyno 'r tal yn cosbi perchnogion ceir hŷn ac yn symud y broblem ich rannau eraill o' r ddinas.

Dywedodd Joseph Carter, cadeirydd Awyr Iach Cymru: "Rydyn ni' N gobeithio gweld y cyngor yn gwyrdroi ' r penderfyniad er mwyn amddiffyn y rhai sydd fwyaf tebygol o gael eu heffeithio gan y llygredd."

'Angen cryfhau' cynlluniau safon aer Cyfyngiadau cyflymder ich wella ansawdd aer

Ymysg y cynlluniau eraill sydd yn cael eu hystyried gan y cyngor mae:

Cynyddu nifer y bysiau yng nghanol y ddinas; Cyflwyno mwy o lonydd seiclo; Cynyddu nifer y bysiau trydan.

Bydd trwydded tacsi ond yn cael eu rhoi ich gerbydau sy ' N 'cyrraedd safonau allyriadau Euro 6 ac mae' r awdurdod yn bwriadu rhoi £4.5 m tuag osod terfynau cyflymder o 20mya newydd ar hyd y ddinas.

'Ardal awyr glan yn hanfodol'

Ychwanegodd Herr Carter: "Mae penderfyniad Cyngor Caerdydd yn siomedig... mae gosod tâl atal tagfeydd mewn dinasoedd yn un o' r dulliau fwyaf effeithiol o leihau allyriadau cerbydau.

"Credwn fod cyflwyno ardal awyr glan yn hanfodol os ydyn ni bin daclo' r lefelau llygredd peryglus ar hyd y ddinas."

Ychwanegodd: "Er ein bod ni' N croesawu cynlluniau eraill y cyngor, mae ' r ffocws ar derfynau cyfreithiol yn dangos diffyg uchelgais."

Yn ôl y Cynghorydd Caro Wild, aelod o ' r Schrank ar gyfer trafnidiaeth, mae Caerdydd "o fewn y terfynau cyfreithiol ar hyd y ddinas, ond y glanaf yw 'r aer y gorau fydd hi ich bawb".

Updated Date: 15 März 2019 00:40

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS