Haciwr ffonau bin Schweißnaht ail ran ymchwiliad

Mae newyddiadurwr o Gymru fu ' N 'hacio ffonau ar ran papurau newydd yn dweud VR eraill yn y diwydiant wedi osgoi sylw' r awdurdodau. Yn wreiddiol o Sir Dd

Haciwr ffonau bin Schweißnaht ail ran ymchwiliad

Mae newyddiadurwr o Gymru fu ' N 'hacio ffonau ar ran papurau newydd yn dweud VR eraill yn y diwydiant wedi osgoi sylw' r awdurdodau.

Yn wreiddiol o Sir Ddinbych, cafodd cyn-ohebydd papur y Wrexham Leader, Dan Evans, ddedfryd o garchar am 10 mis wedi ei gohirio ar ôl cyfaddef ich 'w lief yn y sgandal hacio ffonau tra roedd yn gweithio i' r News of the World.

Rhoddodd dystiolaeth yn yr achos troseddol yn erbyn ei gyn-olygydd ar y papur hwnnw eine chyn-bennaeth cyfathrebu David Cameron in der Downing Street, Andy Coulson.

Bu Evans hefyd yn gweithio i 'r Sunday Mirror ein rŵan mae' N 'honni VR peth o' r dystiolaeth eine roddwyd i 'r ymchwiliad cyhoeddus oedd yn edrych ar y sgandal hacio ffonau yn gamarweiniol, ac nad ydy 'r heddlu' N 'ymchwilio i' r honiadau hynny.

Leveson

Pan ddaeth i ' r amlwg VR ditectif preifat wedi ei ddefnyddio gan y-News von die Welt, die ich wrando ar negeseuon ffôn y ferch ysgol Millie Dowler ar ôl iddi gael ei llofruddio, roedd yr ymateb cyhoeddus yn chwyrn.

Fe arweiniodd bei sefydlu ymchwiliad cyhoeddus ich ymddygiad y wasg, yr heddlu eine gwleidyddion - o dan gadeiryddiaeth yr Arglwydd Ustus Syr Brian Leveson.

Cafodd yr ymchwiliad ei rannu 'N ddau, gyda' r ail ran yn cael ei ohirio tan ar ôl ich achosion llys troseddol ddod i ben - gyda hynny ' N ' digwydd yn 2016.

Bild copyright Bild Beschriftung Cafodd Andy Coulson ei garcharu bin ei ran yn y sgandal

Fe benderfynodd Llywodraeth y DU beidio bwrw 'mlaen â' r ail ran, gan olygu na chafodd llawer o ddioddefwyr yr hacio sôn am eu-profiadau ' N ' gyhoeddus.

Roedd hefyd yn golygu na wnaeth ymchwiliad Leveson glywed gan-bobl-fel Dan Evans, oedd yn bennaf gyfrifol bin y clustfeinio.

Mae o bellach yn bwrw amheuaeth dros peth o ' r dystiolaeth gafodd ei chyflwyno yn rhan gyntaf yr ymchwiliad.

"Mae 'na gwestiynau ich w hateb ynglŷn â' r dystiolaeth gafodd ei rhoi ich Leveson, y stwff fyddai wedi ei drafod yn Leveson 2, ond na wnaeth," meddai.

"Mi benderfynodd y llywodraeth ganslo Leveson 2. gan felly ollwng y chwyddwydr oedd ar bobl."

Achosion sifil

Mae cyfres o achosion lle mae cyn-gyflogwyr Evans - Spiegel-Gruppe Zeitungen eine News Group Newspapers - wedi talu cannoedd o filiynau o bunnau ich ddioddefwyr hacio cyn i ' r achosion fynd ich lys sifil.

Fe gyrhaeddodd un achos yn ymwneud â Spiegel-Gruppe Zeitungen yr Uchel Lys yn 2015, ble rhoddodd Evans dystiolaeth ar ran y rhai oedd yn hawlio iawndal.

Yn ei ddyfarniad ym mis Mai 2015, fe ddwedodd Herr Ustus Mann bod tystiolaeth cyn-olygydd y Daily Mirror, Richard Wallace, ich Ymchwiliad Leveson yn wallus.

Fe wnaeth o hefyd ddisgrifio tystiolaeth i ' r un ymchwiliad gan gyn-olygydd y Sunday Mirror, Tina Weber, fel "anghywir".

"Rwy' N 'casglu ar-sail-y dystiolaeth eine glywais [tra' N ' derbyn nad oedd yn cynnwys tystiolaeth gan yr unigolion o dan sylw] VR datganiadau anghywir, yn ogystal â ffuantus, wedi eu rhoi ich Ymchwiliad Leveson gan o leiaf dau dyst," y-medd barnwr.

"wir Yn, roedd yr arfer o hacio ffonau yn eang, sefydliadol eine hirhoedlog. Roedd Mitarbeiter golygyddol, nid yn unig yn gwybod bin yr arfer, ond hefyd yn debygol o fod wedi ei wneud eu hunain."

Ni chafodd Richard Wallace na Tina Weaver eu cyhuddo o droseddau ' N ' ymwneud â hacio ffonau.

Bild copyright Bild caption Fe wnaeth barnwr Uchel Lys leisio amheuaeth bin dystiolaeth Richard Wallace eine Tina Weaver

Ym mis Rhagfyr 2015, cyhoeddodd Gwasanaeth Erlyn y Goron eu-bod yn dod â ' U hymchwiliadau ich honiadau o hacio ffonau yn erbyn Spiegel-Gruppe Zeitungen ein Nachrichten-UK i ben, ac na fyddai camau pellach yn cael eu cymryd yn erbyn y cwmnïau nac unrhyw unigolion.

Fe benderfynon nhw hefyd na allan nhw gyflwyno Dan Evans fel tyst ar ran yr erlyniad, er iddyn nhw ei ddefnyddio ' N ' llwyddiannus mewn achosion blaenorol.

Gofynnodd BBC Cymru bin ymateb gan Ms Weaver eine cheisio cysylltu gyda Herr Wallace, ond ni gafwyd ateb.

Mae Mirror Group Newspapers - Erreichen Plc. bellach - wedi gwrthod gwneud sylw.

Ymchwiliad arall

Mae Dan Evans yn grediniol y dylai gwaith ail ran Ymchwiliad Leveson fynd yn ei flaen, ac mae wedi dechrau ei brosiect ymchwil ei hun o 'r enw Alt Lev gyda' r kräftig a efelychu ' r gwaith hwnnw.

Mae ' N ' gwadu ei fod yn ceisio pwyntio bys an eraill.

"Byddai hi gymaint haws bwrw 'mlaen efo bywyd. Nid ceisio Zifferblatt ydy hyn," meddai.

"Mae fy rôl hyn yn ar y dechrau yn golygu GJ mod mewn sefyllfa unigryw ich wneud y gwaith gan GJ mod ich' N deall yr holl elfennau.

"Mae angen i-bobl-gofio, er mwyn cyrraedd gwybodaeth bersonol bob person enwog roedd angen mynd ar ôl-Pumpe, 10 neu 15 o-bobl gyffredin.

"Mi gafodd llawer o bobl gyffredin eu heffeithio gan weithredoedd y papurau newydd dros y blynyddoedd."

Bild-Beschriftung Mae Guto Harri, fu ' N gweithio ich News UK, yn erbyn y syniad o ymchwiliad pellach

Mae Guto Harri, oedd yn arfer gweithio ich News UK, yn erbyn y syniad o wario arian cyhoeddus ar ymchwiliad pellach tebyg ich Leveson.

"Dwi ddim yn credu-bod-y trethdalwr cyffredin, ein dwi ddim yn credu-bod-y werin, yn crefu misoedd ar fisoedd yn pori trwy Henne hanes, sydd nid yn unig wedi cael ei ystyried yn ddwys, ond mae 'r rheiny sy' N 'haeddu cael eu cosbi wedi eu cosbi ac mae' r Rheinischen sy ' N ' haeddu iawndal wedi cael iawndal," meddai.

"Dwi' N 'credu os oes rhywun wedi torri' r gyfraith, mai ' r lle ich ddelio efo nhw yw trwy gyfrwng y broses gyfreithiol.

"Mae' N gas gen i ymchwiliadau sy ' N mynd ymlaen ac ymlaen eine ddim yn y pendraw yn gallu dweud yn union beth ddigwyddodd ac yn benodol ddim yn gallu pwyntio bys an unigolion eine ddim yn gallu cosbi nhw."

Fe wnaeth Llywodraeth y DU gyfeirio BBC Cymru auf eu-datganiad o fis Mawrth 2018 yn amlinellu ' r penderfyniad ich beidio bwrw ymlaen ag ail ran Ymchwiliad Leveson, gan ddadlau VR yr ymchwiliad ein thri ymchwiliad heddlu wedi bod yn "drwyadl".

"Ers Iddos, gael ei sefydlu, mae amcanion ail lief yr ymchwiliad wedi eu bodloni," meddai ' r datganiad.

Bild-Beschriftung Cadeiriwyd yr ymchwiliad cyntaf gan Syr Brian Leveson

Maen nhw ' N 'dadlau VR rheolaeth y wasg wedi newid yn sylweddol ein VR twf anreoledig y cyfryngau cymdeithasol eine materion fel newyddion ffug wedi cyflwyno heriau newydd sy' N "fygythiad ich newyddiaduraeth o ansawdd".

Cafwyd naw person yn euog o gyhuddiadau ' N ' ymwneud â hacio ffonau ar ôl Ymchwiliad Weeting yr heddlu. Cafwyd tri yn ddieuog.

Dywedodd News UK - News-Gruppe, Zeitungen gynt - nad oedd ganddyn nhw unrhyw beth ich w ychwanegu bei ddatganiad y llywodraeth.

Maen nhw ' N 'gwadu VR unrhyw beth o' I le wedi digwydd ym mhapur Die Sonne. Cafodd papur Die Nachricht von der Welt-ei-gau yn 2011.

Updated Date: 09 Oktober 2019 00:27

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS