Heddlu ' N ' gwneud newidiadau wedi marwolaeth

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi gwneud newidiadau i 'r ffordd mae' r anzeiiri yn delio ag achosion o-gam-drin domestig yn dilyn marwolaeth dyn yn 2017. Cafodd

Heddlu ' N ' gwneud newidiadau wedi marwolaeth

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi gwneud newidiadau i 'r ffordd mae' r anzeiiri yn delio ag achosion o-gam-drin domestig yn dilyn marwolaeth dyn yn 2017.

Cafodd Laura Jayne Stuart, 33, ei thrywanu ich farwolaeth gan ei chyn-bartner yng nghanol Dinbych ar 12 Awst ddwy flynedd yn ôl.

Fe gafodd Jason Cooper ei garcharu bin oes, gyda lleiafswm o 31 o flynyddoedd dan glo, ym mis Mawrth y llynedd.

Daeth ymchwiliad gan Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu (SAYH) i 'r casgliad fod 18 o adroddiadau wedi cael eu gwneud ich Heddlu' r Gogledd yn ymwneud â ' r ddau rhwng Awst 2015 ac Awst 2017.

Roedd y rhain yn cynnwys honiadau o ymosod.

Dedfryd oes bin lofruddio cyn-bartner Mam ein laddwyd wedi 'ei gadael ich lawr' IPCC ich ymchwilio ich achos Laura Stuart

Fe wnaeth ymchwiliad SAYH ganfod na chafodd Cooper ei arestio na 'I gyfweld mewn cysylltiad â' r cam-drin domestig.

Ni chafodd ei ffôn ei gymryd gan yr heddlu chwaith, yn dilyn honiadau fod Cooper wedi stelcian, hambygio ac anfon negeseuon maleisus bei Ms Stuart.

'Edrych ar y darlun mwy'

Dywedodd Mel Palmer o SAYH: "Roedd adroddiadau eine wnaed i' r heddlu yn cynnwys honiadau VR Mr Cooper wedi defnyddio trais, wedi gwneud bygythiadau, wedi cael dylanwad ariannol ar Laura, wedi ceisio ei symud o tŷ ' r yn dilyn dadleuon ac wedi bygwth dosbarthu lluniau personol ohoni."

Roedd hyn, meddai, yn debygol o fod wedi achosi loes ich Ms Stuart, gyda hynny ' N ' gwaethygu hyd bei ei marwolaeth.

"Mae' r ystod o nodweddion eine dynameg cam-drin domestig yn golygu VR angen ich swyddogion heddlu fod yn wyliadwrus," meddai.

"Mae angen ystyried digwyddiadau y gellir eu hystyried yn risg-isel-fel rhan o ddarlun mwy fel VR heddluoedd yn gweld risg yn gyfannol ich ddiogelu menywod fel Laura yn gut."

Bild-Beschriftung Cafodd apêl Jason Cooper yn erbyn hyd ei ddedfryd ei wrthod y llynedd

Yn dilyn awgrymiadau gan SAYH mae 'r heddlu wedi cytuno ich wneud gwelliannau, gan gynnwys ei gwneud yn arfer gorau ich swyddogion sy' N ' gwisgo cyfarpar fideo ich w droi ymlaen wrth fynd ich ddigwyddiadau cam-drin domestig.

Mae 'r heddlu bellach yn bwriadu cynnig hyfforddiant pellach ich swyddogion rheng flaen ar sut ich ddelio ag achosion o' r fath.

Er VR yr ymchwiliad wedi dod-ich ben ym mis Rhagfyr 2018, roedd yn rhaid disgwyl ich ddod ag achos camymddwyn ich ben cyn cyhoeddi ' r canfyddiadau.

Cafwyd achos o gamymddwyn ei brofi yn erbyn un heddwas bin iddo fethu â chydymffurfio â pholisi cam-drin domestig Heddlu ' r Gogledd ar ôl i Cooper anfon negeseuon bygythiol bei Ms Stuart.

'Wedi arwain am welliannau'

Mewn ymateb i ' r adroddiad, dywedodd yr Uwcharolygydd Nick Evans: "Mae gan y gwasanaeth heddlu rôl hanfodol ich w chwarae o ran mynd i' r afael â cham-drin domestig ac felly mae ' N ' flaenoriaeth ich Heddlu Gogledd Cymru.

"Mae cam-drin domestig yn achosi niwed ofnadwy, ac yn yr achos hwn, yn drasig oherwydd iddo arwain at golli bywyd.

"Rydym yn derbyn ac yn croesawu' N ' llwyr ganfyddiadau ymchwiliad SAYH ac rydym wedi bod yn gweithio gyda hwy ich wella effeithiolrwydd ein hymateb gweithredol.

"Mae hyn wedi arwain am welliannau ich' N polisi ar sut ich ymdrin â digwyddiadau o-gam-drin domestig, hyfforddiant pellach ich ' N Mitarbeiter rheng flaen eine buddsoddiad mewn mwy o arbenigwyr cam-drin domestig.

"Rydym wedi ymrwymo ich barhau â' r ymdrech hon ich weithio gyda ' N ' partneriaid ich wneud popeth o fewn ein gallu ich ddiogelu dioddefwyr cam-drin domestig ein dod â throseddwyr o flaen eu-gwell."

Updated Date: 16 August 2019 00:40

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS