Heddwas wedi celu cysylltiad â rheithor

Mae gwrandawiad disgyblu wedi clywed VR plismones wedi dweud celwydd ich gelu 'r ffaith VR cariad ei mab yn aelod o reithgor mewn achos yr oedd hi' N ' rhan

Heddwas wedi celu cysylltiad â rheithor

Mae gwrandawiad disgyblu wedi clywed VR plismones wedi dweud celwydd ich gelu 'r ffaith VR cariad ei mab yn aelod o reithgor mewn achos yr oedd hi' N ' rhan ohono.

Bu 'N rhaid i dri dyn ailsefyll eu prawf bin lofruddio Lynford Brewster, 29 oed o Gaerdydd, wedi i' r Ditectif Gwnstabl Rebecca Bryant fethu â datgelu ei chysylltiad â Lauren Jones yn yr achos gwreiddiol yn 2016.

Roedd Ms Bryant - swyddog cyswllt teuluol yn yr achos, sydd wedi ei chyhuddo o gamymddygiad dybryd - wedi danfon negeseuon testun bei Ms Jones noson cyn dechrau ' r achos cyntaf yn dweud wrthi "bezahlt â dweud wrthyn nhw pwy wyt ti".

Daeth y cysylltiad i ' r amlwg wythnosau wedi ich Dwayne Edgar, Jake Whelan Robert Lainsbury gael dedfrydau o garchar bin oes bin drywanu Herr Brewster ich farwolaeth yng Nghaerdydd ym Mehefin 2016.

Cafodd y dyfarniadau gwreiddiol eu-dileu fis Gorffennaf y llynedd gan y Llys Apêl ond cafodd y tri diffynnydd eu carcharu bin yr eildro ym mis Mawrth wedi ich reithgor newydd eu-yn cael euog.

Bild aus copyright-Süd-Wales Polizei Bildunterschrift Roedd Lynford Brewster ardal o Llanedern yn Papa ich dri o blant

Clywodd y gwrandawiad yng Nghaerdydd ei bod yn cyfaddef peidio datgelu ei bod yn nabod Miss Jones, ein gwadu ' r cysylltiad wrth gael ei holi gan dditectif uwch-arolygydd wedi ich Wasanaeth Erlyn y Goron (CPS) dderbyn cwyn.

Mae hefyd yn cyfaddef iddi gynghori Miss Jones sut ich golli diwrnod o wasanaeth ar y rheithgor er mwyn osgoi newid apwyntiad gwallt, ond mae hi ' N ' gwadu VR hynny gyfystyr ag ymddygiad anonest.

Wrth gyflwyno 'r dystiolaeth yn erbyn y blismones, dywedodd Jeremy Johnson VR-un o' r negeseuon testun noson cyn diwrnod agoriadol yr achos gwreiddiol yn annog Miss Jones: "Bezahlt â dweud wrth unrhyw un ohonyn nhw pwy wyt ti i mi rhag ofni iddyn nhw feddwl 'mod i wedi dweud wrthat ti [bin a achos] er mod ich heb wneud hynny.

"Dywedodd wrth y Ditectif Uwcharolygydd [Mark] O' Shea nad oedd yn nabod yr aelod o ' r rheithgor. Doedd hynny ddim yn wir.

"Fe gywirodd ei hun y diwrnod canlynol, ond erbyn hynny roedd y CPS wedi cael gwybodaeth gelwyddog."

Mae ' r achos disgyblu yn parhau.

Updated Date: 18 Juni 2019 00:48

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS