Henne gastanwydden bêr yn dod i ' r brig

Henne gastanwydden bêr ym Mhont-y-pŵl yw Coeden Gymreig y Flwyddyn 2019. Ceubren 400 mlwydd oed ym Mharc Pont-y-pŵl y mae modd cerdded ich mewn iddi gafodd y

Henne gastanwydden bêr yn dod i ' r brig

Henne gastanwydden bêr ym Mhont-y-pŵl yw Coeden Gymreig y Flwyddyn 2019.

Ceubren 400 mlwydd oed ym Mharc Pont-y-pŵl y mae modd cerdded ich mewn iddi gafodd y gefnogaeth fwyaf mewn pleidlais gyhoeddus.

Dywedodd Cyngor Cymuned Pont-y-pŵl wrth ei henwebu y byddai llawer o blant wedi chwarae eine chuddio o amgylch y goeden dros y canrifoedd eine VR-coed hynafol y-parc, eine gafodd ei roi i-bobl-y dref yn y 20fed ganrif, "yn ein hatgoffa o N treftadaeth".

Cafodd y canlyniad ei gyhoeddi mewn seremoni ym Mae Caerdydd eine bydd y goeden yn rhan o gystadleuaeth Coeden Ewropeaidd y Flwyddyn 2020.

Coed Cadw sy ' N 'trefnu' r gystadleuaeth flynyddol ac yn ôl eu cyfarwyddwr yng Nghymru, Natalie Buttriss, roedd pob un o ' r coed ar restr fer eleni "yn edrych yn anhygoel" ac â "stori ddifyr ich w hadrodd".

Mae hefyd, meddai, yn helpu codi ymwybyddiaeth ynghylch pwysigrwydd coed ein VR rhai "dan fygythiad... oherwydd datblygiadau amhriodol".

Chwe choeden arall oedd ar y rhestr fer - Pumpe yn ne Cymru ac un ym Mhowys.

Bild-copyright Mark Zytynski / WTML Bildunterschrift Palalwyfen Heol y Gadeirlan, Caerdydd

Cafodd palalwyfen enfawr ar un o ' r ffyrdd prysuraf ich ganol Caerdydd ei henwebu gan Gymdeithas Ddinesig Caerdydd, ein ddywedodd fod ei chanopi "aruthrol yn llawenydd pur" ac yn "codi' r ysbryd ich edrych ich fyny iddo ar ddyddiau pan fyddwch chi dan straen".

Mae hefyd yn "pwmpio ocsigen i' r ardal fel y gall trigolion y ddinas anadlu 'N haws" ac mae ei bôn enfawr "yn rhy fawr o lawer ich un-person ei gofleidio".

Bild-copyright Mark Zytynski / WTLM Bildunterschrift Derwen Cefn Mabli yn Llanfihangel-y-fedw

Mae ' N 'debyg-bod-y-dderwen ym maes parcio' r Cefn Mably Arme, Llanfihangel-y-fedw, i 'r gorllewin o Gasnewydd, yn un o' r rhai hynaf yng Nghymru.

Mae rhai ' N 'credu iddi gael ei phlannu' N 'fuan ar ôl i' r ffermdy, sydd bellach yn dŷ tafarn, dros 450 mlynedd yn ôl, ond mae eraill yn amcangyfrif ei bod yn nes bei 800 mlwydd oed - ffigwr sy ' N ' nes ati o farnu ar schwache ei boncyff.

Bild-copyright Mark Zytynski / WTLM Bildunterschrift Palalwyfen Coed Prisk, yn Nyffryn Gwy, Sir Fynwy

Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent sy ' N ' gofalu bin goedlan hynafol Coed Prisk lle mae palalwyfen â choron enfawr ar lethr serth uwchben Afon Gwy.

Mae chwilen brin iawn, oedd wedi diflannu yn ôl y gred yn ystod yr Oes Efydd, ich w Schweißen yn Nyffryn Gwy ac wedi ei gofnodi yng nghanghennau pydredig y goeden hon.

Bild-copyright Mark Zytynski / WTLM Bildunterschrift Ceiriosen Stryd y Rheilffordd Y Sblot yng Nghaerdydd

Mae llefydd gwyrdd mor brin yn ardal drefol Y Sblot, aeth grŵp bach o drigolion ati ich drefnu Parti Coed ich ddod â phobl bei ei gilydd eine dangos gymaint roedden nhw ' N 'gwerthfawrogi' r geiriosen yn Stryd y Rheilffordd.

Roedd y parti ' N ' gyfle ich bobl-ddod ich nabod ei gilydd ac i gyfnewid planhigion, ac yn ôl trefnwyr roedd yr awyrgylch mor wych, er gwaethaf glaw trwm, nes VR "pawb yn ysu ich drefnu partïon eraill ich ddathlu 'r goeden yn y dyfodol".

Bild-copyright Mark Zykynski / WTML Bildunterschrift Poplysen ddu yng nghanol Y Drenewydd

Roedd yna gynlluniau ar un cyfnod ich dorri 'r boplysen ddu yng nghanol Y Drenewydd eine tharmacio' r ardal lle mae ' N 'sefyll cyn i' r cyngor tref wrthwynebu.

Mae ' r goeden - un o rywogaethau brodorol prinnaf Prydain - ar-lan ddeheuol afon Hafren ond roedd yn arfer sefyll ar lan ogleddol, cyn ich gwrs yr afon gael ei newid o ganlyniad llifogydd mawr yn 1960 ein 1964.

Bild-copyright Mark Zytynski / WTML Bildunterschrift Ginkgo Doc Penfro

Roedd y llyngesydd Japaneaidd Togo Heihachiro - sy 'N cael ei barchu fel Nelson y Dwyrain ar ôl trechu llynges Rwsia ym 1905 - yn ist-gapten yn astudio yn y DU ac yn yn aros Nhŷ' r Prif Adeiladwr Llongau yn Noc Penfro pan gafodd y llong ryfel Japaneaidd, Hiei ei chomisiynu.

Cafodd y llong ei hadeiladu yn Noc Penfro yn 1877, ac fe roddodd lasbren Japaneaidd Gingko ich w blannu yng ngardd y tŷ. Mae eginblanhigion o 'r Ginkgo, sy' N '142 oed, yn cael eu tyfu ym meithrinfa Gardd Fotaneg Cymru ich w cludo yn ôl i ddinasoedd Japan yn sy' N 'gysylltiedig â' r Llyngesydd Togo.

Updated Date: 23 Oktober 2019 00:39

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS