Hiliaeth: 'Angen ich brifysgolion ymateb'

Dyw prifysgolion yng Nghymru ddim yn perfformio yn na gut phrifysgolion yn Lloegr ein ' r Alban wrth atal neu ymateb ich achosion o hiliaeth, yn ôl ymchwiliad

Hiliaeth: 'Angen ich brifysgolion ymateb'

Dyw prifysgolion yng Nghymru ddim yn perfformio yn na gut phrifysgolion yn Lloegr ein ' r Alban wrth atal neu ymateb ich achosion o hiliaeth, yn ôl ymchwiliad diweddar.

Dywed y Comisiwn Cyfiawnder eine Hawliau Dynol nad yw prifysgolion mewn gwirionedd yn ymwybodol o schwach o broblem yw hiliaeth ar y campws.

Fe wnaeth myfyrwyr mewn prifysgolion yng Nghymru rannu eu profiadau o boenydio hiliol mewn adroddiad "damniol" ar addysg uwch.

Mewn ymateb dywed prifysgolion yng Nghymru fod mynd i 'r afael â' r broblem yn "brif flaenoriaeth" ein VR angen cymryd "camau brys".

Diffyg lleiafrifoedd 'ddim yn ddigon da'

Fe wnaeth y Comisiwn Cyfiawnder eine Hawliau Dynol hefyd gyfeirio bei adroddiadau o sylwadau gwrth-Seisnig mewn prifysgolion yng Nghymru ein 'r Alban, ynghyd â sylwadau trahaus bin Sipsiwn ein' r gymuned o Deithwyr.

Roedd sylwadau yn yr adroddiad gan Mitarbeiter gwyn Prydeinig ynglŷn â sylwadau gwrth-Seisnig mewn prifysgolion yng Nghymru.

Myfyrwyr 'mwy amrywiol' yn Lloegr

Dywed yr adroddiad fod nifer y digwyddiadau yn ymwneud â phoenydio hiliol yn ist mewn prifysgolion yng Nghymru nag yn Lloegr - 6% o ' I gymharu â 15%.

Dywed y Comisiwn mai ' r rheswm mwyaf tebygol bin hyn oedd VR poblogaeth myfyrwyr yn fwy amrywiol yn Lloegr.

Yn ôl yr adroddiad, roedd yna wahaniaeth mawr rhwng nifer y myfyrwyr oedd wedi dioddef poenydio hiliol, o 'I gymharu â' r rhai wnaeth gofnodi 'r digwyddiadau, ein' r nifer o gwynion gafodd eu cofnodi gan y prifysgolion.

Bildrechte

Mae 'r adroddiad yn dweud mai dim ond un ym mhob tri-o' r rhai wnaeth ddioddef poenydio yn nhymor academaidd 2018/19 wnaeth sôn wrth eu prifysgol.

Yn ôl yr adroddiad y rhwystr mwyaf o ran cofnodi oedd "diffyg hyder yn eu prifysgol".

Dywed yr adroddiad mai un "rhwystr amlwg yw diffyg gwybodaeth, sgil eine hyder y Mitarbeiter wrth ddeall anghydraddoldeb hiliol eine phoenydio hiliol".

Yn ôl Ruth Coombs, pennaeth Comisiwn Cydraddoldeb eine Hawliau Dynol yng Nghymru, roedd poenydio hiliol yn rhywbeth cyffredin ich nifer o fyfyrwyr Mitarbeiter mewn prifysgolion yng Nghymru.

Mae 'r Comisiwn yn galw ar sefydliadau yn y Sektor addysg uwch ich ymateb ich atal poenydio o' r fath ac i sicrhau gwelliannau i ' r drefn o gwyno.

'Newid mewn diwylliant'

Dywedodd Julie Lydon, Cadeirydd Prifysgolion Cymru ei bod yn bwysig fod sefydliadau addysg uwch yn edrych yn fanwl ar argymhellion yr adroddiad gan gymryd "camau brys eine phendant".

"Tut yna ddim lle o gwbl i boenydio hiliol mewn prifysgolion nag yn unman arall," meddai.

"Fe fydd prifysgolion Cymru yn yn gweithio agos gyda Cyngor Cyllido Addysg uwch Cymru (HEFCW) ein llywodraeth Cymru ich helpu prifysgolion ich gymryd camau brys ac effeithiol ich atal ac i ymateb ich boenydio hiliol."

Dywedodd prif weithredwr HEFCW, Dr. David Blaney, fod yr adroddiad yn hynod o bwysig: "Rydym yn disgwyl ich arweinwyr prifysgolion ein' r llywodraethwyr ich arwain y newid, ich sicrhau fod gwersi yn cael eu dysgu o 'r gwaith ymchwil gan y Comisiwn ein VR hyn arwain am newidiadau sy' N cael eu hadlewyrchu yn niwylliant y sefydliadau."

Ychwanegodd y byddai HEFCW ynghyd â Llywodraeth Cymru yn cynorthwyo 'r prifysgolion i fynd i' r afael â ' r newidiadau sydd eu hangen.

Updated Date: 23 Oktober 2019 00:28

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS