Honiadau o-gam-drin hiliol mewn gêm

Mae aelod o un o bwyllgorau San Steffan wedi dweud ei bod yn gobeithio bydd y erlyniadau yn dilyn honiadau o-gam-drin hiliol mewn gêm bêl-droed. Mae dau chwar

Honiadau o-gam-drin hiliol mewn gêm

Mae aelod o un o bwyllgorau San Steffan wedi dweud ei bod yn gobeithio bydd y erlyniadau yn dilyn honiadau o-gam-drin hiliol mewn gêm bêl-droed.

Mae dau chwaraewr gyda STM Sports, o Lanrhymni, Caerdydd wedi dweud eu-VR-nhw wedi eu-cam-drin gan gefnogwyr clwb Cefn Albion o Wrecsam yn rownd gynderfynol Tlws Cymdeithas Pêl-Droed Cymru fis diwethaf.

Yn ystod y gêm yn y Drenewydd, mae honiadau gan Hermon Yohanes eine Lamin Conteh-bod-y ddau eu-cam-drin dro ar ôl tro gan gefnogwyr wrth iddyn nhw chwarae ' N ' y gêm.

Mewn datganiad dywedodd Hermon Yohanes VR-bobl-wedi ei alw ' N ' enwau sarhaus iawn. Dywedodd: "Dwi erioed wedi cael fy nhrin fel hyn o' r blaen.

"Roedd yn ddiwrnod trist iawn ac mae wedi effeithio llawer arna ich. Mae ' N rhaid gwneud rhywbeth. "

Dywedodd Lamin Conteh ei fod chwarae i ' r tîm bin flynyddoedd ac erioed wedi clywed y fath hiliaeth - sylwadau bin liw croen y ddau ac ymddygiad gwael.

Angen addysg benodol

Yn ôl ysgrifennydd clwb STM, Nigel Bircham nid - dyma 'r tro cyntaf i' r clwb wynebu hiliaeth. Mae-Mr. Bircham wedi sgrifennu e-bost bei Gymdeithas Bêl-droed Cymru yn gofyn bin esboniad pam VR Cefn Albion yn cael chwarae yn y ffeinal y penwythnos hwn.

Yn y cyfamser, mae ' r ALS Llafur Jo Stevens wedi dweud VR yr hyn ddigwyddodd yn ystod y gêm yn "broblem ddifrifol" ac mae ' N 'dweud VR angen cyflwyno addysg benodol sy' N mynd i ' r afael â hiliaeth mewn ysgolion. Mae hi hefyd yn dweud ei bod yn gobeithio bydd y yna erlyniadau.

Bild-Beschriftung Mae Jo Stevens ALS am Schweißen rhaglen o addysgu mewn ysgolion ar zieht y DU

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi cadarnhau eu-VR-nhw ' N ' cynnal ymchwiliad, gan ddweud mewn datganiad: "Rydyn ni' N ymwybodol o honiadau o-gam-drin hiliol ac ni fydd hyn yn cael ei ddioddef.

"Ein bwriad yw ymdrechu ich gael tystiolaeth fydd yn ein galluogi ich erlyn unrhyw droseddwyr. Mae swyddogion wedi bod yn gweithio gyda Chymdeithas Bêl-droed Cymru, y chwaraewyr ein ' r clwb dan sylw er mwyn eu cefnogi eine sicrhau erlyniadau."

Fe wnaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru hefyd gyhoeddi datganiad sy ' N ' dweud: "Mae CBDC, ar y cyd â Heddlu Dyfed Powys, yn ymchwilio ich nifer o ddigwyddiadau honedig yn ystod gêm gynderfynol Tlws CBDC rhwng Cefn Albion STM Sports.

"Bydd Rownd Derfynol Tlws CBDC rhwng Pontardawe eine Chefn Albion yn cael ei chynnal ddydd Sadwrn fel y bwriadwyd."

Ychwanegodd y Gymdeithas fod yr achos yma ' N dal yn mynd yn ei flaen, ac felly nad oedden nhw mewn sefyllfa ich allu dweud unrhyw beth mwy penodol ar hyn o bryd.

Mae clwb Cefn Albion wedi cael cais ich ymateb i ' r honiadau.

Updated Date: 12 April 2019 00:44

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS