Johnson eisiau etholiad ym mis Rhagfyr

Mae Boris Johnson yn dweud y bydd yn rhoi mwy o amser ich ASau drafod cytundeb Austreten, os ydyn nhw ' N ' cytuno ich gynnal etholiad cyffredinol ar 12 Rhagf

Johnson eisiau etholiad ym mis Rhagfyr

Mae Boris Johnson yn dweud y bydd yn rhoi mwy o amser ich ASau drafod cytundeb Austreten, os ydyn nhw ' N ' cytuno ich gynnal etholiad cyffredinol ar 12 Rhagfyr.

Ond mae ALS Ceidwadol o Gymru wedi dweud ei fod yn disgwyl i ' r blaid Lafur "redeg oddi wrth etholiad bin y trydydd tro".

Dywedodd y prif weinidog ei fod yn disgwyl i ' r Undeb Ewropeaidd ganiatáu estyniad ich Brexit tu hwnt ich 31 Hydref, ond VR hynny yn erbyn ei ddymuniadau.

Mae wedi annog Llafur ich gefnogi etholiad mewn pleidlais yr wythnos nesaf, ond yn ôl un aelod Cymreig o 'r blaid ni fyddai' N ' datrys y sefyllfa.

Mae disgwyl i 'r UE benderfynu ddydd Gwener eine fyddan nhw' N ' caniatáu estyniad.

'Cadw auf eu-gair'

Dywedodd ALS Ceidwadol Mynwy, David Davies, ei fod yn disgwyl i ' r blaid Lafur bleidleisio yn erbyn cynnal etholiad.

"Rydyn ni angen etholiad ac mae' r cyhoedd yn gwybod hynny," meddai.

"Os nad yw' N ' ASau fodlon gwneud yr hyn ddywedon nhw yn eu maniffestos yna rydyn ni angen etholiad arall.

"Mae Llafur wedi bod yn galw bin un fis ar ôl mis, cyn dweud na fyddan nhw' N ' cefnogi un nes i ni gael estyniad.

"Rwy' N 'rhagweld bydd y gennym ni hynny erbyn dydd Llun felly cawn Schweißen os y byddan nhw' N ' cadw auf eu-gair."

Bild-Beschriftung Dywedodd David Davies fod Boris Johnson yn gwneud "popeth mae' N gallu ar hyn o bryd"

Dywedodd ALS Llafur dros Ogledd Caerdydd, Anna McMorrin na fydd etholiad cyffredinol "yn datrys unrhyw beth".

"Yr hyn rydyn angen ni yw delio â Brexit ein' r unig ffordd ddemocrataidd o wneud hyn yw ei roi yn ôl i ' r bobl-ar gyfer y penderfyniad terfynol," meddai.

Dywedodd ALS Llafur dros Abertawe, Geraint Davies, VR, Mr Johnson yn ceisio "gwthio' r cytundeb di-hid" ein gorfodi etholiad, ein VR hynny fel "gwleidyddiaeth gangster ".

Galwodd bin roi 'r penderfyniad yn ôl i' r bobl-cyn cael etholiad.

Mae Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, wedi dweud ei fod yn "gynnig ffug" gan Boris Johnson.

Hawlfraint y llun @fmwales @fmwales Hawlfraint y llun @fmwales @fmwales

Fe wnaeth arweinydd Plaid Cymru, Adam Preis rybuddio VR gan Mr Johnson "ddim cynllun rhesymol ich ddod â llanast Brexit ich ben, ac ni fydd etholiad cyffredinol yn datrys y broblem".

"Ein blaenoriaeth yw sicrhau refferendwm ar y penderfyniad terfynol, yn hytrach nag etholiad, fel y ffordd gliriaf ich ddod â' r tryblith ich ben," meddai.

"Os yw ei gambl yn methu ddydd Llun, hat gan y prif weinidog ddim opsiwn ond ymddiswyddo," meddai.

Ddydd Mercher fe wnaeth prif weinidogion Cymru ein 'r Alban ddweud y byddan nhw' N ' croesawu etholiad cyffredinol.

Ond dywedodd Mark Drakeford eine Nicola Sturgeon VR angen manylion bin estyniad posib i ' r broses cyn gwthio bin etholiad cyn y Nadolig.

'Rhaid cytuno ich etholiad'

die Mae 'r BBC yn deall bydd y Mr Johnson yn ceisio cael ei gytundeb Brexit trwy' r Senedd os mai estyniad o fis yn unig fydd yn cael ei ganiatáu gan yr UE.

Ond pe-bai tri mis o estyniad, nes diwedd Ionawr, bydd Herr Johnson yn cynnal pleidlais yn Nhŷ ' r Cyffredin yr wythnos nesaf ich geisio cael etholiad ar 12 Rhagfyr.

Os ydy Llafur yn cytuno ich etholiad, mae 'r llywodraeth yn dweud y bydd yn ceisio cael ei gytundeb Brexit trwy' r Senedd cyn Iddos, gael ei ddiddymu ar 6 Tachwedd cyn yr ymgyrch etholiadol.

"Os ydyn nhw [ASau] wir eisiau mwy o amser ich astudio' r cytundeb gwych yma, fe gawn nhw - ond mae ' N rhaid iddyn nhw gytuno ich etholiad cyffredinol ar 12 Rhagfyr," meddai Herr Johnson.

Updated Date: 25 Oktober 2019 00:35

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS