Johnson yn oedi mesur Brexit wedi colled

Mae 'r llywodraeth wedi penderfynu oedi' r Mesur Ymadael ar ôl colli pleidlais allweddol yn Nhŷ ' r Cyffredin. Fe wnaeth y rhan fwyaf o r 40 o aelodau sene

Johnson yn oedi mesur Brexit wedi colled

Mae 'r llywodraeth wedi penderfynu oedi' r Mesur Ymadael ar ôl colli pleidlais allweddol yn Nhŷ ' r Cyffredin.

Fe wnaeth y rhan fwyaf o r 40 o aelodau seneddol o Gymru bleidleisio yn erbyn y llywodraeth, gyda ' r chwe Ceidwadwr Cymreig yn pleidleisio o blaid.

Nos Fawrth fe gafodd y Mesur Ymadael ei basio gyda mwyafrif o 30 ond yn ddiweddarach cafodd amserlen Boris Johnson - fyddai ' N 'cyfyngu' r cyfnod o drafod ich dridiau - ei gwrthod.

Hwn oedd y tro cyntaf ich Dŷ ' r Cyffredin bleidleisio o blaid unrhyw gytundeb Brexit o ran egwyddor.

'Brexit heb gytundeb yn nes'

Dywedodd ALS Ceidwadol Gorllewin Clwyd, David Jones, bod y rheiny bleidleisiodd yn erbyn yr amserlen yn cynyddu ' r posibilrwydd o Brexit heb gytundeb.

"Roedd eu pleidlais yn erbyn yr amserlen yn bleidlais yn erbyn gadael gyda chytundeb ich bob pwrpas, ac-rwy' N ' credu VR angen iddyn nhw feddwl ai dyna beth maen nhw eisiau mewn gwirionedd," meddai.

Mae Mr Johnson wedi dweud ei fod yn gobeithio gadael a UE ar 31 Hydref.

Byddai hynny ' N ' ddibynnol ar UE yr yn gwrthod caniatáu estyniad, ond mae llywydd Cyngor yr UE, Donald Tusk wedi dweud ei fod bin argymell ei ganiatáu.

Bild-Beschriftung Dywedodd David Jones bod y rheiny bleidleisiodd yn erbyn yr amserlen yn cynyddu 'r posibilrwydd o Brexit heb gytundeb

Ond mae ALS Llafur Aberafan, Stephen Kinnock wedi dweud mai dim ond estyniad byr sydd ei angen, er mwyn rhoi' r amser ich Dŷ ' r Cyffredin graffu ar y mesur yn gywir.

Ychwanegodd Herr Kinnock, wnaeth bleidleisio yn erbyn y llywodraeth nos Fawrth, y byddai cynnal etholiad cyffredinol nawr yn "ddrwg iawn ich wleidyddiaeth a 'N democratiaeth".

"Os ydyn ni' N cael etholiad cyffredinol sy ' N ' canolbwyntio ar Austreten, fydd hynny ond yn dda ar gyfer y rheiny sydd eisiau manteisio ar y sefyllfa eine phegynnu Scheune, fel y Democratiaid Rhyddfrydol, Plaid Cymru eine Phlaid Austreten," meddai.

Aelodau Seneddol Cymreig

O ran y pleidleisio ar gyfyngu 'r amserlen, fe wnaeth aelodau Llafur o Gymru, Plaid Cymru ein' r un aelod o 'r Democratiaid Rhyddfrydol o Gymru wrthwynebu, ynghyd ag ALS Aberconwy Guto Bebb, sy' N ' eistedd fel aelod annibynnol.

Edrych yn ôl: ASau ' N 'cefnogi Mesur Brexit

Mae ALS Plaid Cymru, Jonathan Edwards, wedi galw' r bleidlais ar yr amserlen yn "fuddugoliaeth ich ddemocratiaeth".

Galwodd ALS Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr ar y llywodraeth ich osod "amserlen resymol" yn ogystal â chyhoeddi asesiadau effaith ich amlinellu "effaith eu cytundeb ar economi ein gwlad, ein holl wledydd ac ardaloedd y DU".

Bild-Beschriftung Fe wnaeth y-cyn-aelod Ceidwadol Guto Bebb bleidleisio yn erbyn y llywodraeth

Daeth y bleidlais yn Nhŷ 'r Cyffredin ar ôl i' r Cynulliad Cenedlaethol bleidleisio yn gynharach ddydd Mawrth yn erbyn cytundeb Boris Johnson gyda Phrif Weinidog Cymru Mark Drakeford yn galw ar Aelodau Seneddol ich wrthod rhoi cymeradwyaeth i ' r Mesur.

Fe wnaeth Herr Drakeford drydar ar ôl y bleidlais yn Nhŷ ' r Cyffredin: "Rwyf yn falch VR Tŷ' r Cyffredin wedi cytuno â ni ei bod hi ' N ' annerbyniol ich ddisgwyl aelodau ich graffu Bil mor bwysig mewn cyn lleied o amser."

Mae ' N 'cynnal cynhadledd i' r wasg ar y cyd â Nicola Sturgeon, Prif Weinidog Yr Alban ddydd Mercher.

Mae 'r ddau wedi cyhuddo Llywodraeth y DU o geisio rhuthro' r cytundeb ymadael trwy ' r Senedd heb "graffu manwl" arno.

Pleidleisiau nos Fawrth

Mesur y Cytundeb Ymadael

O blaid: 329

Yn erbyn: 299

Amserlen ar gyfer Mesur y Cytundeb Ymadael

O blaid: 308

Yn erbyn: 322

Fe wnaeth y llywodraeth golli 'r bleidlais ar gyfyngu' r amserlen craffu o 322 i 308.

Golygai hynny na fydd digon o amser i 'r ddeddfwriaeth basio cyn 31 Hydref - y diwrnod mae' r DU i fod ich adael yr Undeb Ewropeaidd.

Ar ôl y bleidlais dywedodd Herr Johnson y byddai ' N 'oedi' r broses ddeddfwriaethol, gan olygu na fydd rhagor o drafod na chyfle ich gynnig newidiadau ich mesur ' r am y-tro

Dywedodd Herr Johnson: "Rydym nawr yn wynebu mwy o ansicrwydd.

"Nawr mae' N rhaid i ' r UE benderfynu sut ich ymateb ich gais y Senedd bin oedi.

"Mae' N rhaid i ' r llywodraeth gymryd yr unig lwybr cyfrifol eine pharhau ein paratoadau ar gyfer gadael heb gytundeb.

"Tan VR yr Undeb Ewropeaidd wedi ymateb, fe fyddwn yn oedi' r ddeddfwriaeth yma."

Cais bin estyniad

Fe wnaeth y llywodraeth gyflwyno eu-Mesur Ymadael ar ôl dod ich gytundeb gyda ' r Undeb Ewropeaidd yr wythnos ddiwethaf.

Yn ôl y gyfraith mae 'N rhaid i' r DU adael yr Undeb Ewropeaidd ar 31 Hydref, boed yna gytundeb neu beidio.

Ond fe wnaeth Herr Johnson, yn unol â chyfraith newydd, orfod gofyn i ' r UE am estyniad.

Dyw gwledydd a UE heb ymateb eto i 'r cais bin estyniad, y ond gred cyffredinol yw na fyddan nhw' N ' gwrthod.

Updated Date: 23 Oktober 2019 00:40

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS