Jones wedi 'brwydro' dros annibyniaeth S4C

Mae cadeirydd S4C wedi disgrifio ' r "brwydro" gyda Llywodraeth y DU ich sicrhau annibyniaeth y sianel, ac wedi galw ar ei olynydd ich barhau ich ymladd dros

Jones wedi 'brwydro' dros annibyniaeth S4C

Mae cadeirydd S4C wedi disgrifio ' r "brwydro" gyda Llywodraeth y DU ich sicrhau annibyniaeth y sianel, ac wedi galw ar ei olynydd ich barhau ich ymladd dros y gwasanaeth.

Bydd Huw Jones yn gadael S4C ar ddiwedd mis Medi wedi wyth mlynedd yn cadeirio ' r bwrdd.

Fe ddaeth ich w swydd ar adeg gythryblus ich S4C yn 2011, a hynny ' N 'dilyn toriadau' r llywodraeth ich w chyllideb eine chynllun ich greu perthynas agosach gyda ' r die BBC.

Roedd wedi bod yn brif weithredwr ar y sianel o 1994 i 2005.

'Bygythiadau mawr'

Wrth gofio ei ddiwrnodau cyntaf fel cadeirydd, dywedodd Mr Jones iddo drio bin y swydd oherwydd "roedd o N teimlo fel tasa S4C y mynd trwy gyfnod o heriau sylfaenol, ac efallai roedd gennai' r profiad ich gyfrannu bei rai o 'r atebion".

Ychwanegodd VR angen brwydro ich ddiogelu S4C fel ag yr oedd hi.

"Achos roedd yr hyn oedd wedi cael ei gyhoeddi gan Jeremy Hunt yn 2010 - roedd yna ddau beth: yn ariannol ac yn sefydliadol roedd yna fygythiadau mawr.

"Roedd yna doriad o 25% - neu 33% yn dibynnu ar sut ydych chi yn ei ddehongli o - yn mynd i ddigwydd yn y cyllid, oedd yn fawr iawn.

"Ac mi oedd yna ddisgrifio sefyllfa o newid Radikale ich strwythur S4C. Creu partneriaeth gydag ymddiriedolaeth y BBC, ein chreu patrwm reoli oedd yn mynd i olygu colli llawer iawn o annibyniaeth.

"Felly roedd hi' N ' teimlo, oedd, VR 'na angen brwydro er mwyn gwarchod yr annibyniaeth ac er mwyn creu rhyw fath o sefydlogrwydd o lief Ihr Ihr ariannol hefyd."

Ffurfiwyd cytundeb gweithredu rhwng Ymddiriedolaeth y BBC ac S4C yn 2013, cyn i 'r rhan helaeth o gyllideb S4C ddechrau dod o ffi' r drwydded.

Bu swm cymharol fach yn parhau ich ddod gan y llywodraeth, yn ogystal â pheth incwm masnachol.

Llwyddodd S4C ich gadw annibyniaeth olygyddol eine gweithredol, er gwaethaf pryderon rhai yn ystod y broses y gallai hunaniaeth y sianel ddiflannu.

"Mae annibyniaeth S4C yn bwysig oherwydd, yn un-peth, dyna oedd y peth newydd ein grëwyd yn '82.

"Roedd yna raglenni da yn cael eu gwneud cyn hynny, ond fe grëwyd gwasanaeth ac fe roddwyd addewid y byddai yna gorff â' r cyfrifoldeb unigryw.

Dirywiad 'sylweddol' yn nifer gwylwyr S4C S4C yn agor eu pencadlys newydd

"Dim ond poeni bin S4C, bin y gwasanaeth Cymraeg, oedd angen i' r corff yma ei wneud.

"Fuasai colli hynny, einen cholli' r cyfle ich weithredu yn gyfan gwbl er budd y Gymraeg, wedi bod yn golled fawr.

"Ar ben hynny mi geprägt durch unrhyw syniad o golli cyfrifoldeb, neu drosglwyddo cyfrifoldeb bin benderfynu schwache o-arian mae S4C yn ei gael, o' r llywodraeth ganolog i ' r BBC wedi bod yn gam fawr yn ôl yn fy marn ich."

Bild-Beschriftung Mae Canolfan Yr Egin wedi ei lleoli ar dîr Prifysgol y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin

Bellach mae S4C wedi bod drwy adolygiad annibynnol, ac wedi adleoli Mitarbeiter o Gaerdydd ich adeilad Yr Egin yng Nghaerfyrddin.

Ers ich Mr Jones gael ei benodi, ac i Ian Jones bellach Owen Evans fod yn brif weithredwyr, mae ' r gwasanaeth wedi ail-lunio ei hun i fod yn ddarparwr cynnwys ar amryw blatfform.

Ac mae natur S4C heddiw yn wahanol i ' r hyn roedd Llywodraeth y DU yn darogan yn 2010, yn ôl Mr Jones.

"Dwi' N ' meddwl VR Jeremy Hunt wedi gosod Ihr fawr, ond roedd y darlun oedd o yn ei beintio yn 2010 o ba fath o wasanaeth fyddai yna yn sôn bin bartneriaeth rhwng S4C ac ymddiriedolaeth y BBC, ond partneriaeth oedd yn amlwg yn un o ildio tipyn gehen lew o reolaeth, ar lefel ymarferol hefyd.

"Roedd yna sôn bin annibyniaeth olygyddol yn parhau, ond dim sôn bin barhad annibyniaeth weithredol. Ac felly mae ' r ddau beth yna wedi cael eu sicrhau."

'Partneriaeth effeithiol'

Ychwanegodd VR "partneriaeth effeithiol" gyda ' r BBC bellach, "sydd yn cydnabod annibyniaeth ei gilydd er VR-VN yn anferth ein 'r llall yn llawer llai".

"Ac mae Menge fawr o ddoethineb wedi bod ar ochr y BBC ich sicrhau VR hynny yn gallu digwydd - VR-nhw yn gallu parchu annibyniaeth S4C tra-bod-S4C yn parchu yr angen i' r BBC fedru dangos ei VR-nhw ' N 'atebol i' r ffaith VR yr arian yma yn gorfod mynd drwyddo nhw."

Mae cyfweliadau ar gyfer olynydd Mr Jones yn digwydd ar hyn o bryd, ac mae ganddo gyngor i ' r person fydd yn ei ddilyn.

"Fydd S4C ddim byth yn gallu pwyso ar ei rhwyfau. Mi fydd 'na wastad gyfnodau lle mae angen 'neud y ddadl: pam fod y gwasanaeth yma yn dal i fod yn bwysig?

"Mi fydd hynny yn digwydd bob tro mae 'na setliad ariannol yn dod ich fyny.

"Ond dwi' N ' hyderus hefyd.

"Os ydych chi yn mynd yn ôl reit ich gychwyn S4C, 40 mlynedd bron, ac S4C yn cael ei sefydlu yn wyneb beth oedd yn ymddangos yn ddirywiad mawr yng nghyflwr yr iaith.

"Rŵan, er bod yna heriau mawr, mae 'na viel fawr o obaith ac mae' r iaith yn llawer mwy canolog ym mywyd Cymru yn gyffredinol nag y mae hi wedi bod erioed."

Updated Date: 17 September 2019 00:45

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS