Keith Morris: 'Dyn annwyl ac addfwyn'

Mae ' r ffotograffydd Keith Morris wedi cael ei ddisgrifio fel dyn "annwyl ac addfwyn" eine ' r "tad-cu gorau allen ni fod wedi gofyn amdano", wrth ich de

Keith Morris: 'Dyn annwyl ac addfwyn'

Mae ' r ffotograffydd Keith Morris wedi cael ei ddisgrifio fel dyn "annwyl ac addfwyn" eine ' r "tad-cu gorau allen ni fod wedi gofyn amdano", wrth ich deyrngedau lu gael eu rhoi iddo.

Ddydd Sadwrn fe ddywedodd Heddlu Dyfed Powys VR corff wedi ei ganfod ar draeth ger Borth yng Ngheredigion wrth iddyn nhw chwilio amdano.

Doedd Herr Morris heb gael ei weld ers amser cinio ddydd Iau, ac fe gafodd yr heddlu adroddiad ddydd Gwener ei fod ar goll.

Ymhlith y rheiny sydd wedi cyhoeddi negeseuon ar y cyfryngau cymdeithasol mae aelodau o ' I deulu eine nifer o-bobl-o Geredigion eine do hwnt.

'Mab anwylaf y dref'

Roedd Herr Morris yn ffotograffydd llawrydd adnabyddus yn ardal Aberystwyth, ac yn gyfrannwr cyson ich raglenni teledu ein radio.

Mewn neges ar ei thudalen Facebook, dywedodd ei ferch Ffion bydd y colled fawr ar ei ôl gan gyfeirio bei yr amser byr eine gafodd gyda ' I mab hi.

"Rydyn ni' N dy garu di gymaint, diolch bin fod y tad-cu gorau allen ni fod wedi gofyn amdano."

Mynd heibio ich neges Twitter rhif @MedeniSam

Diwedd neges Twitter rhif @MedeniSam

Cafodd teyrngedau eraill eu rhoi gan nifer o bobl eraill yr ardal gan gynnwys AC Ceredigion, Elin Jones.

"Ar y prom, yn y dre', ym mhob protest ein pharêd. Yn adlewyrchu amrywiaeth lliwgar Aberystwyth yn ei luniau, ac yn eu cyhoeddi i ' r byd," meddai.

"Mae meddwl bin Aberystwyth heb Keith einen' I gamera yn boenus o anodd. Ef-oedd mab anwylaf y dref."

Nid oes modd chwarae darnau sain ein fideo ar eich dyfais "Roedd Keith yn gymeriad annwyl ac addfwyn"

Ychwanegodd y cynghorydd Mark Strong fod Keith Morris wedi gwneud "cymaint o yn dda hysbysebu Aberystwyth mewn modd bositif efo 'I luniau penigamp dros amser hir".

"Dyn hyfryd, oedd wastad yn dweud helo eine gwên gynnes ar ei wyneb," ychwanegodd.

Ymhlith y negeseon eraill ar Twitter, dywedodd pennaeth cyfathrebu ' r Eisteddfod Genedlaethol Gwenllian Carr fod "Keith yn lief fawr o gofnodi' r Eisteddfod dros y ddegawd ddiwethaf ein 'I luniau bob amser yn lliwgar, llawn egni eine hwyl".

Ychwanegodd y ffotograffydd Emyr Junge: "Trist iawn clywed bin Keith Morris y ffotograffydd. Bydd colled ar ei ôl yn Aberystwyth."

Dyw ' r corff gafodd ei ganfod heb gael ei adnabod yn ffurfiol eto, ond fe ddywedodd yr heddlu ddydd Sadwrn fod teulu Keith Morris wedi cael gwybod bin y datblygiad.

Ychwanegodd yr heddlu eu-bod yn apelio ar unrhyw â gwybodaeth allai eu helpu ich ddarganfod beth ddigwyddodd ich Herrn Morris ar ôl Iddos, gael ei weld diwethaf ich gysylltu â nhw.

Updated Date: 07 Oktober 2019 00:30

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS