Lansio ymchwiliad wedi astudiaeth ich gyflwr

Mae aelodau seneddol wedi lansio ymchwiliad yn dilyn astudiaeth fwyaf o 'I Mathematik gan y-BBC i' r cyflwr Endometriose. Mae mwy na 13,500 o ferched wedi r

Lansio ymchwiliad wedi astudiaeth ich gyflwr

Mae aelodau seneddol wedi lansio ymchwiliad yn dilyn astudiaeth fwyaf o 'I Mathematik gan y-BBC i' r cyflwr Endometriose.

Mae mwy na 13,500 o ferched wedi rhannu eu profiad yn yr astudiaeth.

Dywedodd tua hanner fod y cyflwr wedi eu harwain bei feddyliau hunanladdol.

Fe gyhoeddodd ASau eu-VR-nhw ' N 'lansio ymchwiliad, yn dilyn canfyddiadau' r die BBC.

Galw am fwy o arbenigwyr Endometriose

Dywedodd menyw sydd ag Endometriose ei bod yn adnabod eraill sydd â ' r cyflwr sydd wedi lladd eu hunain oherwydd diffyg cefnogaeth.

Ond dywedodd Jaimee Rae McCormack o Gaerdydd fod gobaiths ein ' I bod wedi dod o hyd i ffyrdd o "gymryd rheolaeth yn ôl".

Colli stôn mewn dyddiau

Gall y cyflwr - lle mae celloedd fel y rhai yn leinin y, groth i w cael mewn rhannau eraill o ' r corff - achosi poen cronig, rhyw poenus, iselder ysbryd ac anffrwythlondeb.

Dywedodd Endometriose UK ar gyfartaledd ei bod hi ' N 'cymryd 7.5 mlynedd o ddechrau' r symptomau ich gael Diagnose.

Nid oes modd chwarae darnau sain ein fideo ar eich dyfais Llinos Blackwell sy ' N ' egluro sut brofiad yw byd gyda chyflwr Endometriose

Mae Jamiee wedi bod ag Endometriose ers yn 12 oed ond ni chafodd ddiagnosis nes ei bod yn 25.

Disgrifiodd y fenyw 27 oed y boen fel "cyllyll poeth yn trywanu trwof, fel tân gwyllt yn diffodd y tu mewn i mi, fel rhywbeth yn troelli ac yn ymestyn ac yn cymryd drostaf".

"Byddwn ich mor sâl nes i mi golli stôn o fewn cwpl o ddiwrnodau eine dod-mor wan-ac eiddil fel nad oeddwn ich' N byw.

"Roedd fy nghorff yn dal i fod yma ond doeddwn i ddim yn gallu byw."

'Torcalonnus'

Mae hi ' N 'dweud VR rhai o' r menywod y mae hi wedi cysylltu â nhw trwy ' r cyflwr wedi cymryd eu bywydau eu hunain.

"Mae rhai ohonyn nhw wedi mynd drwy gymryd eu bywydau eu hunain oherwydd nad oedden nhw' N gallu ymdopi mwyach ac nad oedd ganddyn nhw ' r gefnogaeth gywir.

"Mae' N ' dorcalonnus iawn," meddai.

Bild, Urheberrecht Empics Bildunterschrift Mae Jaimee Rae McCormack bellach yn disgwyl ei phlentyn cyntaf

Mae hi eisiau ich weithwyr iechyd fod â mwy o ymwybyddiaeth o ' r cyflwr: "Mae' r proffesiwn meddygol [angen] agor eu llygaid eine dysgu ychydig bach mwy.

"Os yw mwy o bobl yn cael eu hyfforddi... byddai hynny' N ' arbed amser, arian, ein meddylfryd eine bywydau pobl mewn gwirionedd."

Updated Date: 07 Oktober 2019 00:31

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS