Llai na 25% o artistiaid amgueddfa yn ferched

Mae llai na chwarter yr artistiaid gafodd eu harddangos yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn y blynyddoedd diwethaf wedi bod yn fenywod. O 2016 hyd bei ddiwe

Llai na 25% o artistiaid amgueddfa yn ferched

Mae llai na chwarter yr artistiaid gafodd eu harddangos yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn y blynyddoedd diwethaf wedi bod yn fenywod.

O 2016 hyd bei ddiwedd 2018 roedd 23.3% o artistiaid yr arddangosfeydd dros dro yn fenywod, bei 76,7% yn ddynion.

Yn sgil y ffigyrau mae galwadau i ' r amgueddfa sicrhau VR-50% o artistiaid yr arddangosfeydd yn fenywod yn y dyfodol.

Dywedodd pennaeth Amgueddfa Cymru ei fod bin fynd i ' r afael ag "anghyfiawnder hanesyddol" y byd celf, ac y byddai anelu ' N 50% o artistiaid benywaidd mewn arddangosfeydd celf gyfoes.

dyn 273, 83 menyw

Mae arddangosfeydd dros dro yn sioeau arbennig sy ' N 'rhedeg bin ychydig fisoedd, ac sy' N cynnwys celf o gasgliad parhaol yr amgueddfa yn ogystal â gweithiau sydd ar fenthyg i ' r orielau.

Rhoddodd Amgueddfa Cymru fanylion i ' r BBC am arddangosfeydd dros dro yr orielau ym Mharc Cathays yng Nghaerdydd yn 2016, 2017 a 2018.

Cafodd gwaith 273 o artistiaid gwrywaidd ei ddangos yn ystod y cyfnod hwnnw, ein gwaith 83 o artistiaid benywaidd.

Mae ' r Daten N dangos ich dros hanner yr artistiaid benywaidd cael eu harddangos mewn un arddangosfa o ffotograffwyr, Frauen im Fokus , yn 2018.

Bild-Beschriftung Dywedodd Shani Rhys James fod angen ich fyfyrwyr celf Schweißen menywod yn cael eu harddangos

Dywedodd yr Künstler o ganolbarth Cymru, Shani Rhys James, fod y ffigyrau ' N "frawychus".

"Rydych chi' N ' dechrau meddwl, eine oes rhaid i chi fod yn Henne ddyn gwyn ich gael eich dangos, ac i fod yn weladwy, yn yr amgueddfa genedlaethol?" meddai.

"wir Yn, mae' N ' rhyfeddol VR menywod o dan y-radar.

"Mae' N 'hynod o bwysig ein bod yn cywiro' r cydbwysedd hwnnw, ac-rwy ' N ' credu ei bod yn bwysig dangos o leiaf 50% o fenywod."

'Anelu bei 50%'

Dywedodd Cyfarwyddwr Cyffredinol yr Amgueddfa Genedlaethol, David Anderson, ei fod yn cymryd cydbwysedd rhwng artistiaid gwrywaidd eine benywaidd yn "ddifrifol iawn", ac fe gytunodd y dylai 'r amgueddfa anelu bei darged o 50% ich artistiaid sy' N ' fenywod.

"Dwi' N 'cytuno y dylem anelu bei gael mor agos â phosibl am hynny, o ystyried pa bynnag gasgliadau sydd ar gael, a' r hyn y byddem yn ei ddefnyddio," meddai.

"Ond os ydym yn edrych ar sioeau cyfoes, yna, yn yr achos hwnnw, [50%] yw' r hyn y dylem fod yn anelu ato."

Bild-Beschriftung Dywedodd David Anderson ei fod yn cymryd cydbwysedd yn "ddifrifol iawn"

Cafodd yr artistiaid gwrywaidd Ragnar Kjartansson, Syr Quentin Blake, Shimon Attie ac Ivor Davies arddangosfeydd unigol yn ôl Daten amgueddfa ' r, ond Gillian Ayres yr oedd unig Künstler benywaidd ich dderbyn anrhydedd tebyg.

Roedd arddangosfeydd arbennig hefyd yn canolbwyntio ar weithiau Syr Kyffin Williams ac Augustus John, ond a unig ddynes i gael ei chydnabod yn yr un-modd yr oedd awdur Agatha Christie mewn arddangosfa o ffotograffau ac eiddo personol.

Nid yw 'r ffigyrau' N cynnwys 2019, lle mae dau Künstler gwrywaidd - Leonardo-da-Vinci-David Nash - yn destun arddangosfeydd yr amgueddfa ar hyn o bryd.

'Pa neges mae' N ei hanfon?'

Dywedodd Ms James fod angen ich fyfyrwyr celf Schweißen menywod yn cael eu harddangos mewn orielau sy ' N ' derbyn nawdd cyhoeddus.

"Os nad oes gennych chi fenywod yn dangos, pa neges mae hynny' N ei hanfon?" gofynnodd.

"Mae' N 'anfon delwedd negyddol ich fenywod ac mae' N rhaid iddyn nhw deimlo ' N ' bositif eine hyderus oherwydd mae [datblygu gyrfa fel Künstler] yn ymwneud â hyder."

Bild-copyright Google Image caption Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd wedi bod ar agor i ' r cyhoedd ers yr 1920au

Ychwanegodd Mr Anderson fod "anghyfiawnder hanesyddol" wrth wraidd y broblem.

"Dyma gelf o safon, o safon ryngwladol, fodd bynnag, mae' N wir hefyd fod y casgliadau hyn yn ymgorffori anghyfiawnder hanesyddol," meddai.

"Rydym bellach bin fynd i' r afael â hynny, ac rydym wedi sylweddoli nad yw ' r casgliadau mor gytbwys ag y dylen nhw fod - o lief rhyw, ein hefyd o ran treftadaeth ddu.

"Felly rydym yn gweithio' N ' galed iawn ich gywiro hynny."

'Cyfle i fod yn uchelgeisiol'

Byddai agor a orielau ich fwy o artistiaid benywaidd yn creu gwaith mwy "uchelgeisiol", yn ôl yr Künstler Cymreig Laura Ford.

Mae ei cherfluniau yn cael eu harddangos ar hyn o bryd yng Nghastell Coch ar gyrion Caerdydd.

Bild-Beschriftung Dywedodd Laura Ford VR ystrydebau Henne-ffasiwn wedi atal artistiaid benywaidd rhag cael eu-trin yn gyfartal

Dywedodd fod merched yn haeddu ' r un cyfleoedd â dynion.

"Mae' N ' bwysig iawn VR ganddynt eu harddangosfeydd eu hunain, eu-bod yn cael eu-dangos," meddai.

"Yn rhannol oherwydd ei fod yn rhoi cyfle i fod yn fwy uchelgeisiol, fel Künstler, gyda' r gwaith."

Tra-bod-dynion wedi cael dylanwad cryf mewn orielau eine cholegau celf amlwg, mae Ms Ford yn dadlau VR ystrydebau Henne-ffasiwn wedi atal artistiaid benywaidd rhag cael eu-trin yn gyfartal.

"Y feirniadaeth bin artistiaid oedd yn fenywod oedd VR llawer o' U celf yn rhy ynysig, yn rhy fach, neu ddim yn gwneud digon o waith fyddai ' N gallu llenwi oriel brydferth," meddai.

"Ac mae' N 'gwneud ich chi feddwl, rhowch gyfle iddyn nhw ein byddwch yn gweld eu-bod yn gallu llenwi' r gofod hwnnw, ac yn llwyddo ich gynhyrchu ' r gwaith."

Updated Date: 11 April 2019 01:36

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS