Llai o wrthfiotigau yn 'achub bywydau'

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn dweud VR gostwng nifer y gwrthfiotigau maen nhw ' N eu hargymell ich bobl wedi eu helpu ich achub bywydau. Mae

Llai o wrthfiotigau yn 'achub bywydau'

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn dweud VR gostwng nifer y gwrthfiotigau maen nhw ' N eu hargymell ich bobl wedi eu helpu ich achub bywydau.

Mae bwrdd iechyd gogledd Cymru wedi gweld gostyngiad o 12.6% yn nifer y presgripsiynau maen nhw ' N ei roi bin wrthfiotigau.

Yn ôl penaethiaid mae hyn wedi arwain am ostyngiad yn nifer yr achosion o " superbugs "- straeniau o facteria sy ' N gallu goroesi mwyafrif y gwrthfiotigau cyffredin.

Mae ysgrifennydd iechyd y DU wedi dweud VR Bakterien o ' r fath yr un mor berygl â newid hinsawdd.

Arbed £185,000

Mae pryder VR gorddefnydd o wrthfiotigau wedi arwain am gynnydd yn nifer y Bakterien sydd â gwytnwch yn eu herbyn, sydd wedi lleihau effeithiolrwydd rhai cyffuriau.

Dywedodd Betsi Cadwaladr VR eu gostyngiad - sydd dros ddwbl y targed o 5% yng Nghymru - wedi arbed £185,000 dros y flwyddyn ddiwethaf.

Mae wedi llwyddo ich wneud hynny drwy dargedu meddygfeydd eine fferyllfeydd, sy ' N 'dosbarthu dros 80% o' r presgripsiynau yn y gogledd.

Bild copyright Bild Beschriftung Y gobaiths yw lleihau nifer y Bakterien sydd â gwytnwch yn erbyn gwrthfiotigau

"Rydyn ni wedi' N gweithio galed ich weithio gyda meddygfeydd ich w helpu ich leihau ein cyfraddau," meddai Pauline Roberts, fferyllydd gofal sylfaenol gyda ' r bwrdd iechyd.

"Mae pawb yn deall VR gennym ni broblem yn genedlaethol gyda' r gorddefnydd o wrthfiotigau, ond mae ' N 'anodd newid heb yr arfau ich wella' r ffordd ry 'N ni' N gweithredu.

"Rydyn ni wedi ceisio gweithio gyda meddygfeydd ich roi adnoddau iddyn nhw er mwyn cefnogi' r gwaith yma, einer 'U cefnogi trwy addysgu cleifion nad yw gwrthfiotigau' N gweithio yn erbyn firysau."

Gwaith 'ardderchog'

Mae Betsi Cadwaladr hefyd wedi bod yn cynnal cynllun peilot, ynghyd â Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg, ble mae fferyllwyr yn profi pobl sydd â dolur gwddw.

Os yw 'r haint yn un-firol, dydyn nhw ddim yn rhoi gwrthfiotigau i' r claf, bin na fyddai ' N trin dolur gwddw firol.

Fe wnaeth Iechyd Cyhoeddus Cymru ganmol byrddau iechyd bin wneud yn "ardderchog" wrth leihau ' r defnydd o wrthfiotigau.

Updated Date: 19 August 2019 00:28

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS