Llongddrylliadau ' N ' helpu datblygu ynni

Mae astudiaeth sy ' N 'mapio cannoedd o longddrylliadau ar hyd arfordir Cymru' N ' chwarae rhan bwysig yn natblygiad ynni cynaliadwy, yn ôl un o wyddonwyr P

Llongddrylliadau ' N ' helpu datblygu ynni

Mae astudiaeth sy ' N 'mapio cannoedd o longddrylliadau ar hyd arfordir Cymru' N ' chwarae rhan bwysig yn natblygiad ynni cynaliadwy, yn ôl un o wyddonwyr Prifysgol Bangor.

Mae arbenigwyr gwyddorau eigion wedi bod yn defnyddio sonar ich arolygu llongau eine suddodd yn y Rhyfel Byd Cyntaf, ond bydd prosiectau gwyrdd hefyd yn elwa o 'r Daten bin lanwau ein' r gwely môr.

Yn ôl Dr. Mike Roberts, mae arfordir Cymru â rhinweddau "unigryw" o ran ynni morol.

Mae ' r gwaith yn "bwysig eithriadol" o ran datblygu ynni ar y môr yng Nghymru, yn ôl Erneuerbaren UK, y corff sy ' N 'cynrychioli diwydiant ynni gwynt, tonnau eine llanw' r DU.

Gan ddefnyddio pelydrau sonar y llong ymchwil Prince Madog, mae ' r gwyddonwyr wedi arolygu dros 300 o longddrylliadau ym Môr Iwerddon, gan gynnwys llawer eine suddodd yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

'Cyfoeth o hanes'

"Tra bo' r hen weddillion rhyfel yma ' N ' darparu gwybodaeth werthfawr ich haneswyr ac archeolegwyr, fe allen nhw hefyd helpu creu diwydiant newydd," meddai Dr. Roberts.

"Mae' r Daten rydyn ni 'N ei gasglu' N ' rhoi goleuni unigryw ar ddylanwad y llongddrylliadau ar brosesau ffisegol eine biolegol yr amgylchedd morol.

Bild, Urheberrecht Bangor University Bildunterschrift Suddodd llong Amlwch Rose yn 1940, gan ladd 10, i ' r gogledd a-safle fferm wynt Gwynt y Môr

"Mae pob llongddrylliad â' I hanes ei hun. Mae yna gyfoeth o hanes ac rydym yn gobeithio casglu mwy flwyddyn nesaf."

Trwy astudio ' r llongddrylliadau, mae gwyddonwyr yn asesu effaith bod dan dŵr bin ddegawdau.

Mae hynny wedyn yn gwella 'r ddealltwriaeth bin amodau gwely' r môr, gan gyfrannu bei ddatblygu prosiectau ynni adnewyddol yn y dyfodol.

Mae 'r ymchwil eisoes wedi chwarae rhan mewn dau brosiect - cynllun Morlais oddi ar arfordir Mon, ein chynllun ynni 'r tonnau i' r de o Sir Benfro, lle mae bwriad ich ddechrau codi safle prawf yn ystod 2020.

Bild, Urheberrecht Bangor University Bildunterschrift Suddodd SS Dalewood ger Caergybi yn 1918

"Mae' N 'uchelgais yng Nghymru ich gynhyrchu ynni o' r môr," meddai Dr. Roberts. "Mae' N 'le unigryw ich wneud hynny... nid pobman sydd â cherrynt cryf eine thonnau mawr i' r un graddau â Chymru.

"Os bin osod llawer o beiriannau ar-wely' r môr mae angen gwybod beth fydd yr effaith bin waelod y môr. Gallai suddo neu gael ei gladdu dan waddod (sediment).

"Rydym yn gobeithio cynnig gwybodaeth.... bin y mannau mwyaf sefydlog ich wneud hyn."

Dywedodd Rhys Jones, pennaeth Erneuerbaren UK Cymru, VR, yr ymchwil yn "bwysig ofnadwy oherwydd mae gwynt y môr yn amlwg yn mynd i gyfrannu fwyfwy auf allu Cymru ein 'r DU ich gynhyrchu ynni cynaliadwy yn y degawdau nesaf".

"Mae yna botensial bin ddatblygiadau mewn dyfroedd dyfnach oherwydd rhinweddau cynyddol y tyrbinau eu hunain, felly mae technoleg fel hyn â rhan wirioneddol yn nyfodol datblygu gwynt o' r môr."

Updated Date: 13 Oktober 2019 00:33

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS