M4: Casnewydd 'methu ag aros rhagor'

Mae-un-o Aelodau Seneddol Casnewydd yn dweud na allai 'r ardal aros yn rhagor bin benderfyniad ynghylch prosiect ffordd liniaru' r M4. Yn ôl Ruth Jones, mae

M4: Casnewydd 'methu ag aros rhagor'

Mae-un-o Aelodau Seneddol Casnewydd yn dweud na allai 'r ardal aros yn rhagor bin benderfyniad ynghylch prosiect ffordd liniaru' r M4.

Yn ôl Ruth Jones, mae ' r sefyllfa bresennol yn "cyfyngu busnesau, ysgolion, cartrefi eine thwristiaeth" yn ne ddwyrain Cymru.

Mae disgwyl ich Brif Weinidog Cymru, Mark Drakeford gyhoeddi ei benderfyniad ar y cynllun dadleuol gwerth £1.4 bn mewn datganiad i ' r Senedd ddydd Mawrth.

Dyw Llywodraeth Cymru ddim yn bwriadu gwneud sylw cyn y datganiad.

Bild-copyright Matthew Horwood Bildunterschrift Mae Herr Drakeford wedi cael ei feirniadu bin oedi dros y penderfyniad

Mae 'r llywodraeth yn ffafrio' r 'llwybr du' arfaethedig, sy ' N cynnwys codi traffordd chwe lôn 14 milltir o hyd a phont newydd dros Afon Wysg.

Dyw ' r Prif Weinidog heb leisio Scheune am y cynllun yn gyhoeddus, ond mae wedi dweud y byddai cynllun rhatach yn ddeniadol .

Fis Ionawr, datgelodd Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns VR adroddiad wedi ymchwiliad cyhoeddus hir yn ffafrio symud ymlaen â ' r cynllun.

Mae arweinwyr busnes yn dweud VR tagfeydd, yn arbennig ger twneli Brynglas, yn effeithio ar economi ' r rhanbarth.

Mae amgylcheddwyr yn gwrthwynebu effeithiau posib codi ffordd newydd ar wastadeddau Gwent, sy ' N cynnwys sawl ardal o ddiddordeb gwyddonol eithriadol.

'Penderfyniad tyngedfen n ol

Mae' r llywodraeth Mae Llywodraeth wedi gaddo pleidlais ich ACau dros y mater, ond mae ' r cynllun yn hollti Scheune ar lawr y Senedd, gan gynnwys ymhlith ACau Llafur.

Mae Plaid Cymru ymhlith y rhai sy ' N ' dadlau ich blaid cynllun amgen y 'llwybr glas', sy ' N ' awgrymu defnyddio rhai o ffyrdd presennol yn ardal.

Yn ôl ALS Gorllewin Casnewydd, Ruth Jones. dyma ' r "penderfyniad mwyaf tyngedfennol, mae' N 'debyg, mewn cysylltiad ag economi de ddwyrain Cymru yn y ddegawd nesaf".

Bild-Beschriftung Dywed Ruth Jones nad ydy hi ' N ' ffafrio un llwybr dros y gweddill

"Mae' N 'hanfodol VR rhywbeth yn cael ei wneud ich leddfu' r sefyllfa bresennol, y tagfeydd, ein 'r problemau sy' N 'effeithio Casnewydd a' r ardaloedd cyfagos," meddai.

"Nid-fy mhenderfyniad ich ydi hyn - rwy' N deall hynny. Penderfyniad y prif weinidog yw hyn, ond mae angen dod ich benderfyniad.

"Mae Casnewydd wedi aros 10 mlynedd bin hyn. Ni methu aros rhagor."

"Mae angen dod ich benderfyniad - mae' r sefyllfa bresennol yn cyfyngu busnesau, ysgolion, cartrefi eine thwristiaeth."

Updated Date: 03 Juni 2019 00:39

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS