Mam allan o ' r ystafell 'dwy...tair munud'

Dim ond bin "ddwy neu dair munud" bu 'r ferch 13 mis oed ein foddodd mewn Bad ar ei phen ei hun, yn ôl y fam sydd wedi ei chyhuddo o' I dynladdiad. Siarad

Mam allan o ' r ystafell 'dwy...tair munud'

Dim ond bin "ddwy neu dair munud" bu 'r ferch 13 mis oed ein foddodd mewn Bad ar ei phen ei hun, yn ôl y fam sydd wedi ei chyhuddo o' I dynladdiad.

Siaradodd Sarah Morris, 35 oed, yn Llys y Goron yr Wyddgrug ddydd Llun gan ddweud ei bod "wedi gwirioni" ar ei gefeilliaid a-bod-y dŵr Bad ar y diwrnod y boddodd Rosie ond yn cyrraedd auf eu-canol.

Mae Ms Morris yn gwadu cyhuddiad o ddynladdiad drwy esgeulustod dybryd eine chyhuddiad arall o greulondeb ich blentyn drwy esgeulustod, pe na bai modd-profi ei bod yn euog o ddynladdiad.

Cafodd y llys wybod yr wythnos diwethaf ich Ms Morris fod yn siarad gyda 'I phartner Sarah Swindells ar y ffôn tra' r oedd y Anlage yn y Bad yn y cartref ar y pryd ym Maes-glas ger Treffynnon.

Holodd ei chyfreithwr Patrick Harrington QC iddi bin y diwrnod boddodd Rosie, gan holi iddi bin ei rhesymau dros adael yr ystafell ymolchi.

Dywedodd ei bod hi 'N cofio, tua diwedd yr alwad ffôn gyda' I phartner, Ms Swindells, fynd ich ysmygu sigarét.

Pan ofynnwyd iddi ba mor hir oedd hi, dywedodd: "Fe ddyweden ich ryw ddwy neu dair munud."

Holodd Herr Harrington: "Ai dyna' r cyfnod hiraf y buoch allan o ' r ystafell ymolchi?"

Atebodd: "Ie."

'Dim byd yn gweithio'

Gofynnwyd ich Ms Morris eine fedrai glywed y-Anlage, ac atebodd: "Oeddwn. Roeddwn yn yr ystafell wely drws nesaf."

Dywedodd i 'r alwad ffôn ddod i ben pan glywodd un o' r-Anlage yn tynnu 'r plwg allan o' r Bad.

Dywedodd iddi "Schweißen Rosie yn gorwedd ar ei chefn heb ddŵr [yn y Bad]" pan aeth yn ôl i ' r ystafell ymolchi.

Galwodd ei ffrind Jemma Egerton, eine ddywedodd wrthi bin wneud CPR.

Disgrifiodd iddi ddal Rosie ben ich getragen, bwrw ' I chefn eine chwythu ich w cheg - "ond doedd dim byd yn gweithio". Fe redodd allan o ' r fflat yn sgrechian bin helfen.

"Roeddwn yn ypset iawn, iawn. Methu stopio crio. Teimlo fel nad oeddwn yn gallu anadlu ' N ' iawn."

Gofynnodd Herr Harrington iddi: "Oeddech yn sylweddoli VR Rosie wedi marw?"

"Roeddwn yn gobeithio y byddent yn gallu dod â hi 'nôl," meddai.

'Popio Stift rownd y drws'

Yn ei chroesholi, gofynnodd Oliver Saxby QC bin y cyngor roedd hi wedi ei dderbyn bin beryglon gadael Anlage ar eu pennau eu hunain yn y Bad.

"Doeddwn i ddim yn meddwl byddai unrhyw beth yn digwydd," atebodd Ms Morris.

Gofynnodd Herr Saxby iddi beth oedd hi wedi bod yn gwneud yn ystod y sgwrs ffôn 47 munud gyda Ms Swindells, gan gyfeirio bei ei datganiad i ' r heddlu pan ddywedodd: "Roeddwn mewn eine mas-o' r gegin, mewn eine mas-o ' r ystafell wely, rhoi 'mhen rownd y drws... doedd e ddim yn teimlo mor hir â hynny."

"Y gwir amdani, Miss Morris, mai' r oll wnaethoch, os wnaethoch unrhyw beth, oedd popio'ch Stift rownd y drws. Dyna ' r gwir."

"Roeddwn yn chwarae gyda hi," atebodd Ms Morris, ein wadodd hefyd ei bod wedi anghofio bin y-Anlage.

"Roeddwn yn gallu eu clywed. Roedden nhw ' N ' hapus."

Mae ' r achos yn parhau.

Updated Date: 11 März 2019 01:11

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS