Merched beichiog yn ysmygu ' N ' breifat

Mae astudiaeth yn dangos y gallai merched sy ' N 'ysmygu neu yfed tra' N ' feichiog fod yn cuddio hynny - o ganlyniad ich ymateb negyddol. Dywedodd merche

Merched beichiog yn ysmygu ' N ' breifat

Mae astudiaeth yn dangos y gallai merched sy ' N 'ysmygu neu yfed tra' N ' feichiog fod yn cuddio hynny - o ganlyniad ich ymateb negyddol.

Dywedodd merched beichiog wrth ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerdydd eu-bod yn teimlo ' N "flin ac yn estron" os yw pobl yn eu-yn gweld yfed neu 'N ysmygu' N ' gyhoeddus.

Yn ôl y ffigyrau diweddaraf, mae 21% o ferched yng Nghymru yn ysmygu pan maen nhw ' N ' derbyn eu hasesiad beichiogrwydd cyntaf.

Dywedodd yr ymchwilwyr fod y merched angen "empathi" yn hytrach na stigma.

'UNO o bob Pumpe' dyn feichiog yn ysmygu Smygu ' N 'effeithio ar 11,000 o fabanod

Mae' r ymchwil yn honni fod merched sy ' N 'yfed neu ysmygu yn ystod beichiogrwydd yn dweud bod y berthynas gyda' I bydwraig wedi bod yn "annifyr".

Dywedodd rhai hefyd iddyn nhw dderbyn cyngor mewn "tôn feirniadol", sy ' N eu gwneud yn llai tebygol o chwilio bin gefnogaeth.

Dywedodd merched eraill eu-bod wedi eu beirniadu ' N ' negyddol gan bartneriaid, wrth ich eraill ddweud eu-bod yn cael eu hannog ich yfed Alkohol yn y cartref gan ei fod yn weithgaredd oedd yn cael ei fwynhau cyn rhoi beichiogi.

Ond er gwaetha 'r adborth, ni wnaeth stopio merched rhag ysmygu, gyda nifer yn dweud fod ysmygu' N ' breifat yn "dderbyniol" ich ferched beichiog.

'Angen empathi'

Dywedodd Dr. Aimee Grant o Brifysgol Caerdydd: "Mae beirniadaeth yn cael ei saethu tuag auf famau wrth gyfeirio bei ymddygiad iechyd yn ystod beichiogrwydd, ac mae mamau dosbarth gweithiol yn cael eu beirniadu fel hyn, gan anwybyddu sialensiau o fyw ar incwm isel.

"Mae ein hastudiaeth yn dangos fod y sylwadau yma - gan gynnwys rhai gan y cyhoedd - yn gwneud merched beichiog yn flin ac yn estron, sy' N eu gwneud yn llai tebygol chwilio bin gymorth."

neb eisiau cael eu "beirniadu na' U cywilyddio," meddai.

Ychwanegodd Dr. Dunla Gallagher, oedd yn rhan o ' r astudiaeth, fod ysmygu yn "ffordd ich ymdopi" ich rai merched beichiog sydd ar incwm isel.

"Yn hytrach na stigma, mae' r merched yma angen empathi eine chydnabyddiaeth o ' r heriau sydd yn eu hwynebu o ganlyniad i fod yn feichiog o ran dewisiadau annibynnol," meddai.

Updated Date: 12 Februar 2019 02:06

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS