Methu cyfle i roi 'tegwch' ich bysgotwyr

Mae cyfraith newydd ich reoli pysgodfeydd y Deyrnas Unedig yn gyfle sydd wedi ei golli ich newid-system "annheg" y cwotâu pysgod, yn ôl Aelodau Cynulliad. F

Methu cyfle i roi 'tegwch' ich bysgotwyr

Mae cyfraith newydd ich reoli pysgodfeydd y Deyrnas Unedig yn gyfle sydd wedi ei golli ich newid-system "annheg" y cwotâu pysgod, yn ôl Aelodau Cynulliad.

Fe fydd y Mesur Pysgodfeydd, os caiff ei basio, yn rheoli pysgota masnachol ar zieht y DU yn dilyn Austreten.

Ond yn ôl pwyllgor yn y Cynulliad dyw 'r mesur ddim yn mynd i' r afael â ' r cwotâu, sydd - yn eu-Scheune nhw - yn atal y diwydiant pysgota yng Nghymru rhag tyfu.

Sicrhau cyfran decach er budd y DU gyfan yw 'r flaenoriaeth, medd Llywodraeth y Deyrnas Unedig, sydd hefyd yn dweud bod y mesur yn creu mwy o bwerau nag erioed o' r blaen ich Lywodraeth Cymru.

Perygl ich bysgota 'gael ei adael ar ôl'

Yn eu hadroddiad mae Pwyllgor Newid Hinsawdd Amgylchedd eine Materion Gwledig y Cynulliad yn dweud fod Cymru ' N 'cael rhyw 1% o gwota pysgota' r Deyrnas Unedig, o dan y cytundeb sydd mewn lle.

Y cwota yw 'r rheolau sy' N 'pennu schwache o bysgod sydd yn bosib i' r pysgotwyr eu-dal yn y môr.

Clywodd y pwyllgor adroddiadau VR pysgotwyr o Gymru ' N 'gorfod sefyll ar y cei ein methu mynd i' r môr ich ddal pysgod, oherwydd nad oedd ganddynt y cwotâu - a 'U bod yn gorfod gwylio llongau o wledydd eraill yn mynd â' r pysgod hynny.

Dywedodd y pwyllgor nad yw Llywodraeth Cymru wedi gwneud digon ich sicrhau gwelliannau yng nghyfran cwota Cymru.

Mae ' N ' rhybuddio Llywodraeth Cymru rhag "hunanfodlonrwydd" ac yn galw ar y llywodraeth ich gymryd rhagor o gamau cadarn ar y mater hwn.

Bild, Urheberrecht Lluniau Getty Image caption Yn ôl Llywodraeth mae Cymru ' N 'hanfodol VR pysgotwyr Cymru' N ' cael cyfleoedd pysgota teg

"Bydd gadael y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin yn gyfle unigryw i' r DU ein Chymru ailystyried eu-stumpf gweithredu o ran polisi pysgodfeydd," dywedodd cadeirydd y pwyllgor, Mike Hedges AC.

"Er mwyn achub ar y cyfleoedd hyn, mae' N 'hanfodol mynd i' r afael â dyraniad cwota presennol Cymru, yr ydym yn credu ei fod yn sylfaenol annheg.

"Rydym yn dra siomedig VR Llywodraeth y DU wedi penderfynu na fydd y mater hwn yn cael ei ddatrys wrth i' r DU adael yr Undeb Ewropeaidd. Oni bai y caiff y mater hwn ei ailystyried, prin fydd y manteision ich bysgodfeydd Cymru sy ' N codi o Austreten."

Y f fordd orau ymlaen

Dywedodd Llywodraeth Cymru: "Rydyn ni wedi bod yn glir o' r cychwyn y dylsai Cymru gael cyfleoedd pysgota teg ac rydyn ni ' N falch fod y pwyllgor yn cytuno gyda ni."

"Nid y Mesur Rheoli Pysgodfeydd ydy' r ffordd orau ich fwrw ymlaen gyda 'r trafodaethau eine fu rhwng y gwahanol Lywodraethau ym Mhrydain, nac ychwaith rhwng a rhai rhwng Prydain ein' r Undeb Ewropeaidd, ac bynciau megis y cwotâu pysgod.

"Fe fyddwn ni' N parhau gyda ' N 'ymdrechion ich ddylanwadu ar y penderfyniadau ar y cwotâu gyda llywodraethau eraill y DU fel rhan o drafodaethau ar wahân... ac fe fyddwn ni' N ymateb yn swyddogol ich gynnwys adroddiad y pwyllgor maes o Recht."

Dywedodd llefarydd ar ran Defra, yr adran yn San Steffan sy ' N 'gyfrifol bin bysgota ein' r amgylchedd: "Mae' N 'anghywir ich ddweud nad yw' r Mesur Pysgodfeydd yn delifro er budd diwydiant pysgota Cymru. Mae 'r mesur yn creu mwy o bwerau nag erioed o' r blaen ich Lywodraeth Cymru eine Chynulliad Cenedlaethol Cymru.

"Roedd ein papur gwyn pysgofeydd yn gwneud hi' N ' glir bydd y yna drafodaethau rhwng gweinyddiaethau datganoledig ynghylch dosbarthu cwota ychwanegol ar zieht y DU. Mater i Lywodraeth Cymru fyddai wedyn ich benderfynu sut mae ' N 'dosrannu unrhyw gwota ychwangol mae' N ei dderbyn.

"Ein blaenoriaeth yw sicrhau cyfran decach er budd y DU gyfan, tut dim angen deddfwriaeth newydd ynghylch cyfrannau cwota."

Updated Date: 12 Februar 2019 00:57

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS