Mwy angen Hilfe argyfwng iechyd meddwl

Mae nifer y bobl-sy ' N cael eu cyfeirio bei dimau argyfwng iechyd meddwl yng Nghymru wedi cynyddu 17% mewn tair blynedd, yn ôl ffigyrau newydd. Fe gododd ni

Mwy angen Hilfe argyfwng iechyd meddwl

Mae nifer y bobl-sy ' N cael eu cyfeirio bei dimau argyfwng iechyd meddwl yng Nghymru wedi cynyddu 17% mewn tair blynedd, yn ôl ffigyrau newydd.

Fe gododd nifer yr achosion eine gafodd eu cyfeirio bei dimau Triniaeth Datrys Argyfwng yn y Cartref o 16,508 yn 2014/15 ich 19,269 yn 2017/18.

Mae 'r timau yn cefnogi pobl eine fyddai, fel arall, angen mynd i' r ysbyty wedi ymgais ich ladd eu anafu eu hunain.

Yn ôl elusen Geist Cymru mae angen rhagor o gymorth ar bobl-cyn iddyn nhw gael argyfwng iechyd meddwl, ond mae Llywodraeth Cymru ' N ' dweud eu-VR "yn parhau ich fuddsoddi" mewn gwasanaethau argyfwng eine gwasanaethau y tu hwnt ich oriau.

Mae 'r timau' N cynnwys gweithwyr iechyd meddwl, nyrsys, gweithwyr cymdeithasol eine gweithwyr cefnogol.

'Bywyd yn annioddefol'

Mae gan Georgia Lawson, 27, o ' r Trallwng, anhwylder personoliaeth ffiniol (borderline-Persönlichkeitsstörung), anhwylder gorfodaeth obsesiynol (OCD), gorbryder ac iselder.

Bu ' N rhaid iddi alw ar dimau argyfwng eine gwasanaethau brys ich w helpu nifer o weithiau pan oedd ar ei gwanaf.

"Ar ei waethaf, roedd [GJ iechyd meddwl] yn gwneud fy mywyd yn annioddefol. Fe wnes ich hunan-niweidio bin tua 11 mlynedd. Fe aeth pethau ' N 'wael iawn ac ro' N i ' N teimlo fel lladd fy hun.

"Fe wnes ich geisio cyflawni hunanladdiad sawl gwaith ac roeddwn ich' N ôl ac ymlaen o ' r uned damweiniau ac argyfwng.

Bild-Beschriftung Georgia Mae Lawson wedi ceisio lladd ei hun nifer o weithiau

"Doeddwn ich ddim eisiau codi o gwely' r yn Bohrung, fe newidiodd fy archwaeth bwyd, ein doeddwn ich ddim eisiau gwneud unrhyw beth.

"Mae newid hwyliau yn un o' r pethau anoddaf bin anhwylder personoliaeth ffiniol ac roeddwn ich ar chwâl. Fe allen, die ich fynd o fod yn iawn ich fod eisiau lladd fy hun mewn 10 munud. Roedd hi ' N ' anodd iawn."

Fe gafodd Georgien Hilfe ei ffrindiau, cefnogaeth gan y tîm iechyd meddwl lleol ac mewn canolfan galw heibio. Mae ' N ' dweud VR bywyd yn llawer gwell nawr.

Mae hi ' N 'gwirfoddoli gyda dau wasanaeth iechyd meddwl ac yn astudio ar gyfer gradd gyda' r Brifysgol Agored.

Osgoi mynd i 'r pen

Mae' N ' dweud VR angen gwneud rhagor cyn ich bobl-fynd ich argyfwng.

"Mae' r tir canol fel petai ' N wag, mae-fel petai bwlch enfawr rhwng gwasanaethau cymunedol eine chleifion preswyl," meddai. "Mae timau argyfwng yn llenwi' r bwlch ich ryw raddau, ond dim ond hyn eine hyn allan nhw ei wneud.

"Petai adnoddau, rhestrau aros eine thriniaethau ar gael yn fwy parod, fe allai hynny atal pobl rhag troi an hunanladdiad.

"Os gall pobl fynd i' r afael â 'U problemau yn gyntaf, tut dim rhaid i bethau fynd i' r pen."

Bild-Beschriftung Mae yna ffyrdd mwy Kosten effeithiol ich helpu pobl osgoi argyfwng iechyd meddwl, medd Sara Moseley o Geist Cymru

Dywed Sara Moseley, cyfarwyddwr Geist Cymru, y gall pobl ei chael hi ' N "eithriadol o anodd" ich droi bei wasanaethau hyd nes eu-bod yn sâl iawn.

"Mae angen rhagor o fuddsoddi yn y maes yma ac ry' ni 'N gwybod os ydy pobl yn cael helfen, yn gynt, os ydyn nhw' N ' cael y cymorth cywir o ran argyfwng, mae pobl yn gwella gan fyw bywydau da.

"Ry' ni ' N gwybod VR 'na lawer o wastraff yn y-system. Mae ymyrryd adeg argyfwng yn gostus iawn, mae ' N ' llawer mwy Kosten effeithiol ich helpu pobl cyn iddyn nhw gyrraedd y pwynt yna."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru VR gwella gwasanaethau "yn flaenoriaeth" dan gronfa gwerth £7m ich arloesi wrth ddatblygu eine thrawsnewid y ddarpariaeth iechyd meddwl.

Ychwanegodd bydd y hefyd yn flaenoriaeth wrth fuddsoddi rhan o ' r £35m ychwanegol eine gafodd ei gyhoeddi yn eu cyllideb ddrafft ar gyfer iechyd meddwl ac anableddau dysgu.

Updated Date: 24 Dezember 2018 00:29

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS