'Mwy ich w wneud' ich wella gofal mamolaeth

Mae "gwaith sylweddol" eto ich w gyflawni cyn VR modd dynodi gwasanaethau mamolaeth Cwm Taf Morgannwg fel rhai diogel ac effeithiol. Dyna gasgliad panel ann

'Mwy ich w wneud' ich wella gofal mamolaeth

Mae "gwaith sylweddol" eto ich w gyflawni cyn VR modd dynodi gwasanaethau mamolaeth Cwm Taf Morgannwg fel rhai diogel ac effeithiol.

Dyna gasgliad panel annibynnol gafodd ei benodi ich oruchwylio gwelliannau yn dilyn adolygiad damniol yn gynharach eleni ddaeth o hyd i fethiannau difrifol.

Mae 'r panel hefyd wedi dweud y bydd yn ystyried dros 100 o achosion ychwanegol, rhwng 2016 eine 2018, lle mae' N ' credu VR gwersi ich w dysgu ynglŷn â gofal mamau eine babanod.

Cafodd 43 o achosion eu hystyried gan yr adolygiad gwreiddiol.

Mae 'r adroddiad yn cydnabod bod y bwrdd iechyd yn dechrau gwella' r sefyllfa, yn dilyn dechrau "araf ac ansicr".

Mamolaeth Cwm Taf dan fesurau arbennig Profiadau teuluoedd Cwm Taf yn 'sioc' Cwm Taf: Prif weithredwr yn ymddiswyddo

Fe wnaeth adolygiad eine gyhoeddwyd ym mis Ebrill nodi rhestr o drafferthion yng ngwasanaethau mamolaeth ardal Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg.

Cafodd y gwasanaeth ei roi dan fesurau yn arbennig dilyn dwsinau o achosion difrifol yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg ger Llantrisant ac Ysbyty ' r Tywysog Charles ym Merthyr Tudful.

Clywodd yr adolygiad fod menywod wedi cael "profiadau erchyll eine gofal gwael" yn y ddau ysbyty.

Daeth yr adolygiad i ' r casgliad nad oedd pryderon eine godwyd gan fenywod wedi eu hystyried o ddifrif ein bod "ychydig iawn o dystiolaeth o arweiniad clinigol effeithiol ar unrhyw lefel".

'Bylchau sylweddol'

Yn ei adroddiad cyntaf mae 'r panel yn dweud er bod gwelliannau yn dechrau cael eu cyflwyno, mae' r broses hyd yn hyn wedi bod yn "araf ac ansicr", gyda phroblemau pellgyrhaeddol dal yn amlwg.

Mae ' r panel yn cyfeirio bei "fylchau sylweddol" yng ngallu ' r bwrdd iechyd ich ymateb ich bryderon teuluoedd.

Mae hefyd yn dweud bydd y newid ymddygiad eine diwylliant gwasanaethau mamolaeth ein ' r bwrdd iechyd yn ehangach yn cymryd amser.

"ich grynhoi, er bod arwyddion calonogol o welliannau ein' r ffaith VR sylfeini gwelliannau nawr yn eu lle, mae ' N 'rhy gynnar ich gynnig y sicrwydd mae' r gweinidog eine menywod eine theuluoedd y Cwm Taf blaenorol ei angen er mwyn bod yn hyderus VR yr holl welliannau wedi eu cyflawni ich gynnig gwasanaethau diogel, effeithiol, wedi eu rheoli ' N dda ac wedi eu harwain yn dda."

Yn ogystal â 'r 100 o achosion ychwanegol, mae' r adroddiad yn dweud nad yw ' r panel wedi penderfynu eto schwache o achosion fydd angen eu hystyried fel rhan o adolygiad yn ymestyn yn ôl auf das Jahr 2010.

Updated Date: 08 Oktober 2019 00:30

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS