Mwy o lefydd ich deithwyr rheilffordd

Mae Trafnidiaeth Cymru yn dweud bydd y yna le ar gyfer hyd bei 6.500 o deithwyr ychwanegol ar y trenau yng Nghymru o fis Rhagfyr. Yn ôl y cwmni bydd hyn yn cy

Mwy o lefydd ich deithwyr rheilffordd

Mae Trafnidiaeth Cymru yn dweud bydd y yna le ar gyfer hyd bei 6.500 o deithwyr ychwanegol ar y trenau yng Nghymru o fis Rhagfyr.

Yn ôl y cwmni bydd hyn yn cynnwys mwy o drenau gyda phedwar cerbyd yn teithio ar hyd Llinellau ' r Cymoedd.

Hefyd bydd teithwyr sy ' N 'teithio ar rai gwasanaethau rhwng Gogledd Cymru eine Manceinion yn teithio ar gerbydau mwy moderne "Mark-4 intercity'.

Dywedodd James Price, Prif Swyddog Gweithredol Trafnidiaeth Cymru:

"Mae ein hymchwil ymysg cwsmeriaid yn dangos VR gallu eistedd neu sefyll yn gyfforddus ar drên yn flaenoriaeth uchel ich nifer o bobl, ac felly rydyn ni' N gobeithio bydd y ein cwsmeriaid yn croesawu ' r cynlluniau eine fydd yn golygu cynnydd mawr mewn capasiti ar gyfer mis Rhagfyr.

"Rydyn ni hefyd yn falch ein bod yn gwella' r profiad cyffredinol ich deithwyr sy ' N 'defnyddio gwasanaethau rhwng Cheltenham ein Maesteg, ein rhwng Caerdydd eine Glynebwy drwy gyflwyno trenau hygyrch sy' N fwy moderne.

Ymddiheuro

Dywed Trafnidiaeth Cymru bydd y teithwyr rhwng Cheltenham ein Maesteg eine rhwng Caerdydd eine Glynebwy yn defnyddio trenau moderne Dosbarth 170 sydd â rhagor o le, systemau gwybodaeth ich deithwyr, toiledau hygyrch, system awyru, wi-fi socedi pŵer.

Mae ' r cwmni hefyd wedi cadarnhau fod y cynllun ich ddarparu trenau Dosbarth 769 newydd yn rhedeg yn hwyr.

Yn y cyfamser fe fydd cwmni Porterbrook, cyflenwr y trenau Dosbarth 769, yn darparu trenau Dosbarth 153 ychwanegol tan fydd y trenau Dosbarth 769 ar gael i ' w defnyddio.

Dywedodd Mary Grant, Prif Swyddog Gweithredol Porterbrook: "Mae rhai o gynlluniau TrC dibynnu ar ein trenau Dosbarth 769 arloesol.

"Mae cyflwyno' r trenau hyn wedi disgyn ar ei hôl hi ac rydyn ni ' N ymddiheuro am hynny.

"Rydyn ni' N gweithio gyda TrC-a 'N cadwyn gyflenwi ich ddarparu' r trenau hyn cyn gynted ag sy ' N ' bosibl," meddai.

"Yn y cyfamser, rydyn ni wedi darparu ein hunedau Dosbarth 170 yn gynt ac rydyn ni hefyd yn darparu cerbydau ychwanegol er mwyn llenwi' r bwlch ar gyfer y trenau Dosbarth 769 ac er mwyn cefnogi TrC-a ' U teithwyr."

Updated Date: 03 Oktober 2019 00:31

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS