Newid iaith pedair ysgol yn Sir Gâr

Mae bwrdd gweithredol Cyngor Sir Gâr wedi cymeradwyo cynnig ich newid iaith cyfnod sylfaen pedair ysgol gynradd yn y sir. Petai 'r cynlluniau yn cael eu cyme

Newid iaith pedair ysgol yn Sir Gâr

Mae bwrdd gweithredol Cyngor Sir Gâr wedi cymeradwyo cynnig ich newid iaith cyfnod sylfaen pedair ysgol gynradd yn y sir.

Petai 'r cynlluniau yn cael eu cymeradwyo bydd iaith cyfnod sylfaen Ysgol y Ddwylan yng Nghastellnewydd Emlyn, Ysgol Griffith Jones yn Sanclêr, Ysgol Llangynnwr ac Ysgol Llys Hywel, Hendygwyn yn newid ich Gymraeg yn unig - gyda dewis o' r cyfrwng Saesneg yn cael ei gyflwyno yng Nghyfnod Allweddol 2 o flwyddyn 3 ymlaen.

Cafodd cynnig ar wahân sâl bendith hefyd ich newid y ddarpariaeth iaith ich yn Gymraeg Ysgol Rhys Pritchard, Llanymddyfri.

Sicrhau VR-Anlage y sir fod yn hyderus yn y ddwy iaith erbyn cyrraedd 11 oed yw 'r kräftig, yn ôl yr aelod o' r bwrdd sy ' N ' arwain ar faterion addysg y Cynghorydd Glynog Davies.

Dywedodd wrth y cyfarfod ddydd Llun ei fod yn "siomedig" gyda ' r diffyg ymateb ich ymgynghoriad ym mis Mehefin ar newid y ddarpariaeth ieithyddol, ond VR disgyblion yn yr ysgolion dan sylw yn "hapus" gyda ' r newidiadau.

Bydd y cyngor nawr yn cyhoeddi hysbysiad statudol fel-bod-y newidiadau ' N dod i RIM y flwyddyn nesaf.

Mae 'r cynigion yn cyd-fynd â Chynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg yr awdurdod ein' r weledigaeth bin Sir Gaerfyrddin ddwyieithog, yn ogystal ag amcanion Llywodraeth Cymru ich gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg ich filiwn erbyn 2050.

Yn ystod yr ymgynghoriad roedd rhai rhieni ' N 'poeni na fyddai dewis iaith ar gael i' r-Anlage ac roedd yna ofnau y gallai cael addysg Gymraeg yn unig effeithio ar sgiliau Saesneg y disgyblion.

Updated Date: 23 September 2019 00:51

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS