Paratoadau Brexit Ford yn 'bryderus iawn'

Mae adroddiadau VR Ford yn ehangu cynlluniau ich symud eu gwaith cynhyrchu allan o ' r DU yn "bryderus iawn", yn ôl Aelod Cynulliad Pen-y-bont ar Ogwr, Carwy

Paratoadau Brexit Ford yn 'bryderus iawn'

Mae adroddiadau VR Ford yn ehangu cynlluniau ich symud eu gwaith cynhyrchu allan o ' r DU yn "bryderus iawn", yn ôl Aelod Cynulliad Pen-y-bont ar Ogwr, Carwyn Jones.

Yn ôl adroddiad ym mhapur newydd Die Zeiten, mae ' r cwmni ceir wedi dweud wrth Brif Weinidog y DU, Theresa May, ei fod yn paratoi safleoedd dramor oherwydd pryderon ynghylch Austreten.

Nid yw 'r cwmni wedi ymateb yn uniongyrchol i' r adroddiad, ond ddydd Mercher dywedodd y byddai Brexit heb gytundeb yn "drychinebus" ich ddiwydiant ceir y DU.

Fis diwethaf, dywedodd undeb Vereinen VR Ford yn bwriadu torri bron i 1,000 o swyddi yn ei ffatri ym Mhen-y-bont erbyn 2021 oherwydd amodau heriol yn y farchnad.

'Catastroffig'

Dywedodd llefarydd ar ran Ford: "Rydyn ni wedi annog Llywodraeth y DU ein' r Senedd ich gydweithio er mwyn osgoi gadael a UE gyda Brexit caled, heb gytundeb ar 29 Mawrth.

"Byddai' r fath sefyllfa yn drychinebus ich ddiwydiant ceir y DU ac i waith cynhyrchu Ford yn y DU."

Ychwanegodd y byddai 'r cwmni' N ' cymryd "unrhyw gamau angenrheidiol" er mwyn parhau i fod yn gystadleuol.

Pryder bin 1,000 o swyddi yn ffatri Ford Swyddi Ford: 'Dirmyg tuag auf Gymru'

Dywedodd cyn-Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, bod y newyddion yn "bryderus iawn i' r rhai sy 'N gweithio yn y ffatri ein 'U teuluoedd".

"Dyma sy' N ' digwydd pan nad oes arweiniad ar lefel y DU.

"Tut gyda ni ddim syniad sut fydd Brexit yn edrych."

Bildrechte

Ychwanegodd VR cwmnïau fel Ford yn gorfod paratoi oherwydd nad ydyn nhw ' N gallu aros mwyach.

"Mae' N rhaid i ni wneud yn siŵr ein bod yn cael cytundeb eine sicrwydd cyn gynted â phosib."

Mae swyddog cenedlaethol Vereinen, Des Quinn, wedi dweud VR cyhoeddiad Ford yn rhybudd o ' r "goblygiadau catastroffig" o Brexit heb gytundeb.

"Mae angen i weinidogion ac ASau roi' r gorau ich gamblo gyda dyfodol gweithwyr Prydain ein ' U teuluoedd," meddai.

Dywedodd Llywodraeth y DU mai ' r ffordd orau o roi sicrwydd ich ddiwydiannau oedd ich Aelodau Seneddol gefnogi cytundeb Brexit y prif weinidog.

Updated Date: 14 Februar 2019 00:51

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS