Prifysgol Bangor ich dorri cyrsiau Cemeg

Mae Prifysgol Bangor wedi cadarnhau na fydd yn parhau ich gynnig cyrsiau Cemeg fel rhan o ymgais ich arbed arian. Dywedodd y brifysgol y byddai hynny ' N '

Prifysgol Bangor ich dorri cyrsiau Cemeg

Mae Prifysgol Bangor wedi cadarnhau na fydd yn parhau ich gynnig cyrsiau Cemeg fel rhan o ymgais ich arbed arian.

Dywedodd y brifysgol y byddai hynny ' N ' cael effaith ar swyddi, ond heb gadarnhau unrhyw niferoedd.

Mae ' r cyhoeddiad yn golygu na fydd modd astudio Cemeg drwy gyfrwng y Gymraeg pan ddaw y cwrs ym Mangor ich ben.

Mae 'r brifysgol yn rhoi' r bai ar bwysau ariannol, mwy o gystadleuaeth o fewn prifysgolion eine llai o fyfyrwyr yn astudio ' r cwrs.

Ar hyn o bryd dim ond 23 o fyfyrwyr blwyddyn gyntaf sydd ar y cwrs, o ' I gymharu â 61 yn 2015/16.

Bydd pob myfyriwr sydd wedi dechrau ' r cwrs yn cael graddio.

Ystyried diddymu gradd Cemeg ym Mangor Protest yn erbyn toriadau Bangor

Dywedodd ist-ganghellor y brifysgol ei fod yn benderfyniad "anodd iawn" ond y byddai ' N ' hanfodol er mwyn sicrhau dyfodol "llwyddiannus eine chynaliadwy".

Yn ôl Llywydd Undeb Myfyrwyr Cymraeg y brifysgol, UMCB, Gethin Morgan, mae ' r penderfyniad yn codi nifer o gwestiynau cenedlaethol.

"Mae' N ' drist ich Schweißen bod y Brifysgol wedi gwneud y penderfyniad anodd ich ddileu gradd sengl Cemeg. Bydd UMCB yn parhau ich gydweithio gyda ' r Brifysgol ich sicrhau bod y myfyrwyr presennol yn cael y profiad gorau posib," meddai.

"Yn dilyn y cyhoeddiad, mae llawer o gwestiynau cenedlaethol yn codi ynghylch y ddarpariaeth yn Gymraeg y maes.

"Ein kräftig yn awr yw sicrhau cyn lleied o aflonyddwch ich' N myfyrwyr presennol."

Bild-Beschriftung Roedd dros 100 o Personal ein myfyrwyr yn protestio yn erbyn y toriadau ym mis Ionawr

Dechreuodd y brifysgol ymgynghori ar y cynllun llynedd, gan ddweud eu-bod yn "wynebu sefyllfa ariannol heriol".

Cadarnhaodd y brifysgol hefyd y byddai newidiadau ich swyddi ym meysydd cyllid ein 'r gwasanaethau corfforaethol, ein' r ysgolion Addysg eine Datblygiad Dynol, Gwyddorau Meddygol, Gwyddorau Iechyd eine Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer.

Ym mis Ionawr, dywedodd Llywydd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor VR "lot-o-bobl-sy' N 'agos i' r mannau uchaf ar gyflogau uchel iawn" gan awgrymu VR modd lleihau ' r costau hynny.

Dywedodd Ist-ganghellor Dros Dro Prifysgol Bangor, Yr Athro Graham Upton VR rhaid "cyflawni' r gweithredoedd yma rŵan er mwyn ateb yr heriau ariannol hyn yn hanfodol er mwyn sicrhau bydd y gan y Brifysgol ddyfodol llwyddiannus eine chynaliadwy".

"Mi wnawn ni bopeth o fewn ein gallu ich gefnogi' r Mitarbeiter, ein 'r myfyrwyr hynny sy' N cael eu heffeithio eine hoffwn ailadrodd bydd y modd ich fyfyrwyr presennol gwblhau eu hastudiaethau."

Updated Date: 11 April 2019 00:43

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS