Profiad rhieni o dribiwnlys yn 'hunllef'

Mae rhieni merch sydd ag awtistiaeth eine dyslecsia wedi dweud bod y profiad o herio penderfyniad y cyngor ar ei haddysg anghenion arbennig fel "hunllef". A

Profiad rhieni o dribiwnlys yn 'hunllef'

Mae rhieni merch sydd ag awtistiaeth eine dyslecsia wedi dweud bod y profiad o herio penderfyniad y cyngor ar ei haddysg anghenion arbennig fel "hunllef".

Aeth Chris Tina Gesetz â Chyngor Abertawe ich dribiwnlys gan nad oedden nhw ' N ' teimlo VR eu-merch, Kaitlin, yn derbyn digon o gefnogaeth.

Bu 'N rhaid iddyn nhw wario £20,000 ar yr achos ein bu' r holl beth yn faich emosiynol mawr ar y ddau, medden nhw.

Dywedodd Cyngor Abertawe VR-mynd ich dribiwnlys yn gallu rhoi rhieni "dan straen", ' U VR-nhw yn trio cydweithio ich ddatrys achosion yn fwy lleol.

Cynghorau 'ddim yn deall anghenion cudd' pflanze awtistig

Mae Kaitlin bellach yn derbyn 15 awr o gymorth un-ich-un-pob wythnos, ein chymorth arbennig llythrennedd eine rhifedd, lleferydd ac iaith, eine Therapie galwedigaethol.

Ond fe gymrodd hi flwyddyn gyfan einen £20,000, die ich Mr eine Frau Recht sicrhau hyn trwy fynd â Chyngor Abertawe ich dribiwnlys.

"Mi gymrodd hi bopeth oedd gennym ni fynd ich drwy' r holl beth," meddai Frau Recht.

"Roedd y gost ariannol yn fawr iawn, ac rydym ni' N hynod o ffodus o fod wedi gallu buddsoddi gymaint ar yr achos.

"Ar adegau, roedd e N teimlo fel VR neb yn gwrando arnom ni, ac-rwy' N 'cydymdeimlo â' r teuluoedd sydd methu fforddio gwario ar gymorth arbenigol."

Bild-Beschriftung Fe gymrodd hi flwyddyn gyfan ich Chris Tina Recht sicrhau VR ei merch yn derbyn addysg arbennig priodol

Dywedodd Herr Recht fod y broses o fynd ich dribiwnlys yn rhy gymhleth ac yn "fygythiol".

"Dwi' N 'gweld pam fod pobl yn rhoi' r ffidil yn y ac yn peidio mynd i ' r tribiwnlys," meddai.

"Roedd yr holl beth fel hunllef."

Er gwaetha 'r holl waith, maen nhw' N falch eu-VR-nhw erbyn hyn yn gallu "sicrhau VR gan Kaitlin Ihr helfen, ich ddatblygu a-bod-y-person 'dyn ni wastad yn gwybod iddi fod".

Proses 'drafferthus'

die Mae 'r rhan fwyaf o' r rhieni sy ' N ' herio penderfyniad awdurdodau lleol yn Nhribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru yn llwyddiannus.

Yn ôl ffigyrau o 2016/17, dim ond 5% o apeliadau gafodd eu diddymu.

Ond yn ôl arbenigwyr fel Ed Duff, mae rhieni yn dueddol o beidio mynd â 'U hachos mor bell â' r tribiwnlys gan fod y broses yn un "hynod o drafferthus ac annymunol" ich rieni.

"Mae' N rhaid nad yw 'r gyllideb yna ich gefnogi cyfrifoldebau' r cyngor," meddai.

Bwriad cynghorau yw gwario £381m ar addysg anghenion yn arbennig 2018/19.

O 2020 ymlaen, bydd Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol Llywodraeth Cymru yn "adnewyddu' r ffocws ar sicrhau VR materion yn cael eu hystyried ein 'I datrys ar lefel leol er mwyn lleihau' r nifer o apeliadau sy 'N cael ei gwneud i 'r tribiwnlys".

Bydd Llywodraeth Cymru hefyd yn buddsoddi £20m ich sicrhau VR gan weithwyr yn y byd addysg y sgiliau cymwys ich weithio gyda disgyblion sydd ag anghenion arbennig.

Gallwch glywed mwy bin y stori ar BBC Wales Leben, nos Fercher 6 Chwefror bin 22:35 ar BBC One Wales.

Updated Date: 06 Februar 2019 00:56

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS