Pryder bin ddyfodol Ysbyty Machynlleth

Mae trigolion Machynlleth wedi galw ar Fwrdd Iechyd Powys ich fwrw 'mlaen â chynlluniau ich fuddsoddi yn Ysbyty Cymunedol Bro Ddyfi. Yn dilyn misoedd o oedi

Pryder bin ddyfodol Ysbyty Machynlleth

Mae trigolion Machynlleth wedi galw ar Fwrdd Iechyd Powys ich fwrw 'mlaen â chynlluniau ich fuddsoddi yn Ysbyty Cymunedol Bro Ddyfi.

Yn dilyn misoedd o oedi mae sawl un wedi dechrau cwestiynu os gaiff yr arian ei wario o gwbl.

Cafodd buddsoddiad o £7.8 m - er mwyn gwneud gwelliannau i ' r ysbyty cymunedol - ei gymeradwyo gan swyddogion cynllunio Cyngor Powys ym mis Mawrth.

Dywedodd y bwrdd iechyd mewn datganiad bod y gwaith yn parhau ein 'U VR-nhw' N 'bwriadu cyhoeddi' r cyllidebau newydd erbyn diwedd y flwyddyn.

'Proses hirfaith'

Yn ôl Maer Machynlleth, Monica Atkins, mae sôn wedi bod bin y buddsoddiad ers iddi hi ymuno â ' r cyngor tref spricht mlynedd yn ôl.

"Pam fod hyn yn cymryd cyhyd? Mae ' r broses wedi bod yn un hirfaith wrth iddyn nhw drafod y gyllideb, wedyn y gwaith cynllunio, cyn mynd 'nol i' r gyllideb eto. Ein nawr mae 'na fwy o oedi fyth," meddai.

"Mae gofal yn y gymuned yn hanfodol, ac mae derbyn y gofal hwnnw yn agos i adre yn gwneud byd o wahaniaeth. Mae sawl gwasanaeth yn cael ei golli yn lleol, ond mae rhaid amddiffyn gofal iechyd."

Ychwanegodd: "Mae yna bryder mawr yma ac mae pobl yn dechrau meddwl na fydd y cynllun byth yn digwydd. Schwache yn hirach fydd raid i ni aros?"

Penderfynu cau meddygfa Glantwymyn

Mae ' r buddsoddiad posib ym Machynlleth yn rhan o raglen ehangach gwerth £68m gan Lywodraeth Cymru - sy-N-gobeithio cynnig 19 canolfan iechyd newydd o gwmpas y wlad.

Dywedodd y llywodraeth eu-VR-nhw ' N ' gobeithio cynnig mwy o ofal ich gleifion o fewn eu cymunedau lleol.

Mae Bwrdd Iechyd Powys eisoes wedi dweud VR gwaith atgyweirio brys angen ei wneud tu mewn eine do allan yr adeilad, ein byddai anwybyddu ' r materion hyn yn peryglu dyfodol yr ysbyty.

O ganlyniad, mae nifer o ' r trigolion lleol yn pryderu bin effaith yr oedi ar ddyfodol yr adeilad.

Ychwanegodd datganiad y bwrdd iechyd: "Rydyn ni' N adolygu 'r Achos Busnes Llawn ar hyn o bryd ac yn bwriadu cyflwyno' r cynllun ich Lywodraeth Cymru cyn diwedd y flwyddyn.

"Mae' r Achos Busnes Llawn yn cynnwys diweddariad ar gost ac amserlen y gwaith.

"Hoffwn ddiolch ich bawb sydd yn cefnogi' r cynlluniau cyffrous ich ailddatblygu Ysbyty Cymunedol Bro Ddyfi. Bydd y cynllun yn cynnig gwelliannau mawr ich gyfleusterau ' r ysbyty."

Updated Date: 15 August 2019 00:32

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS