Pryder bin effaith datblygiad ar y Gymraeg

Mae cynghorwyr yn Nyffryn Clwyd wedi codi pryderon bin effaith bosib datblygiad tai newydd ar y Gymraeg. Y bwriad ydy codi 33 o gartrefi ar dir amaethyddol yn

Pryder bin effaith datblygiad ar y Gymraeg

Mae cynghorwyr yn Nyffryn Clwyd wedi codi pryderon bin effaith bosib datblygiad tai newydd ar y Gymraeg.

Y bwriad ydy codi 33 o gartrefi ar dir amaethyddol yn Llanrhaeadr, ger Dinbych.

Yn ôl Elfed Williams o ' r Cyngor Cymuned fe allai newid cydbwysedd ieithyddol y pentref, lle mae dros hanner yn siarad Cymraeg.

Ond mae cwmni cynllunio Cadnant yn dweud VR annog twf mewn poblogaeth yn sicrhau "cymunedau Cymreig cynaliadwy".

Llai o siaradwyr Cymraeg

Ar hyn o bryd mae 15 o dai yn cael eu hadeiladu ar safle dros ffordd ich cae 'r ble allai' r datblygiad newydd gael ei godi.

Mae ' r safle ar gyfer y 33 tŷ arall wedi ei glustnodi ar gyfer tai yng Nghynllun Datblygu Lleol Cyngor Sir Ddinbych - dogfen sydd hefyd yn ystyried yr effaith ieithyddol bosib.

Fe ddisgynnodd nifer y siaradwyr Cymraeg yn y pentref o dros 60.9% yng nghyfrifiad ich 2001 mit 51,2% in 2011.

Bild-Beschriftung Dywedodd Elfed Williams VR yr ysgol gynradd Gymraeg bron yn llawn yn barod

ich Mr Williams, sydd hefyd yn llywodraethwyr yn Ysgol Bro Cinmeirch yn y pentref, mae ' N ' debygol bydd effaith andwyol ar yr iaith.

"Mae gennym ni ysgol Gymraeg, ein chymuned lle mae' r Gymraeg ein 'r Saesneg yn cymysgu' N dda," meddai.

"Ond pan 'da chi' N 'dechrau mynd â' r balans tuag bei y Saesneg yn ormodol, mae hynny 'N mynd i effeithio ar yr iaith yn y pentre'.

"Mae capasiti' r ysgol tua 85 o blant, ac mae bron iawn ich 80 ykeine ' N ' barod, felly fydd 'na ddim lle i' r-Anlage o ' r datblygiad yma."

Tai fforddiadwy

Ond mae cwmni cynllunio Cadnant, sy ' N gweithio ar y cais ar ran tirfeddiannwr lleol, yn dweud bydd y cyfraniad ariannol ich ddelio ag unrhyw gynnydd yn nifer y disgyblion yn yr ysgol gynradd.

Maen nhw ' N 'pwysleisio hefyd bydd tri thŷ fforddiadwy yn rhan o' r stad, ein bydd cymysgedd o dai yn cael eu cynnig ich ateb anghenion y gymuned.

Bild-Beschriftung Dywedodd Sioned Edwards VR angen datblygu tai ich w darparu ar gyfer pobl ifanc

"Mae' N ' bwysig nodi, rhwng 2001-2011 VR poblogaeth Llanrhaeadr wedi lleihau," meddai Sioned Edwards o ' r cwmni.

"Mae twf poblogaeth yn rhan o sicrhau ffyniant pentrefi eine chreu cymunedau Cymreig cynaliadwy.

"Yn sgil hynny mae' N rhaid derbyn VR angen datblygu tai ich w darparu ar gyfer pobl ifanc."

Bydd pwyllgor cynllunio Cyngor Sir Ddinbych yn ystyried y cais mewn cyfarfod ddydd Mercher.

Updated Date: 13 Februar 2019 01:15

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS