Pryder bin effaith pont ar fywyd gwyllt

Mae 'na alw bin archwiliad brys ich waith sy' N cael ei gynnal ar ynys "unigryw" oddi ar arfordir Mon, sydd o bwysigrwydd gwyddonol eine chadwraethol. Daw

Pryder bin effaith pont ar fywyd gwyllt

Mae 'na alw bin archwiliad brys ich waith sy' N cael ei gynnal ar ynys "unigryw" oddi ar arfordir Mon, sydd o bwysigrwydd gwyddonol eine chadwraethol.

Daw hyn ar ôl ich berchnogion Ynys y Big ger Porthaethwy sicrhau caniatâd eine dechrau ar y gwaith o ailgodi pont bren ich gysylltu 'r ynys breifat gyda' r tir mawr.

Er VR y datblygwyr yn mynnu eu-bod yn cadw bei reolau, mae 'na bryder yn lleol bydd y coed yn cael eu torri ac bydd y effaith andwyol ar fywyd gwyllt ac adar.

Fel mae 'r enw yn ei awgrymu, mae Ynys y Big yn gartre" i adar ein bywyd morol ers degawdau.

Nodi 200 mlynedd ers adeiladu Pont Menai

Ynghyd â gweddill y-Fenai, mae 'r ynys breifat wedi' I dynodi ' N ' Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) ac yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDDGA).

Roedd 'na rodfa bren yn croesi o' r tir mawr ers y 1930au ond mae honno wedi hen adfeilio, ein neb wedi bod ar gyfyl yr ynys ers degawdau gan adael llonydd i ' r bywyd gwyllt sefydlu ykeine.

Bild-Beschriftung Mae ' r perchnogion newydd wedi cael caniatâd ich godi pont newydd

Mae nifer o adar yn nythu ykeine, gan gynnwys piod môr eine chrehyrod bach copog.

Ond roedd y perchnogion newydd, y teulu busnes Jewson o Sir y Fflint, yn awyddus ich godi pont newydd ich gael mynediad i ' r ynys - cais gafodd ei ganiatáu gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

Yn ôl y Cynghorydd Sir dros Gemeinde Seiriol, Carwyn Jones, mae ' r gwaith wedi codi nifer o bryderon yn lleol.

"Roedd hwn yn gais dadleuol iawn lle roedd 'na gais i godi rhodfa o Ynys Mon ich Ynys y Groß.

'Ardal sensitif'

"O fewn y cais hwnnw, roedd angen trwyddedi morol gan Gyfoeth Naturiol Cymru," meddai.

"Roedd y gwrthwynebiad i' r cais morol yn chwyrn gan drigolion lleol, y cynghorau cymuned ein ' r cyngor tref cyfagos, ac asiantaethau bywyd gwyllt ac ati.

"'Da ni' N gweld heddiw werden' ydy sgil effaith y pryderon 'da ni wedi' U codi, sef difrod ar lan y-Fenai ac o bosib ar Ynys y Big, sy ' N ' ardal sensitif ofnadwy.

"Mae 'na adar I yn nythu yma fel piod y môr, crehyrod, mamaliaid yn y môr, yr ecoleg.

"Mae 'na bryder mawr yma bydd y 'na ddifrod ich ynys sydd wedi cael heddwch ers 30 o flynyddoedd."

Bild-Beschriftung Huhn-lun o bont Cadnant gafodd ei chodi yn y 1930au

Mae 'r pryderon hynny wedi arwain am alwadau am fwy o fonitro o' r gwaith sy ' N ' digwydd ar y safle.

"Y pryder yn lleol ydy-bod-y rheoleiddio ddim yn cael ei ddilyn. Mae angen i Gyfoeth Naturiol Cymru ddod yma ich wylio ' r gwaith ein gwneud saff yn VR 'na orfodaeth o' r drwydded," meddai ' r cynghorydd Jones.

"Unwaith mae pethau wedi mynd, fedrwn ni ddim eu cael yn ôl."

Yn ôl Cyfoeth Naturiol Cymru, maen nhw yn monitro 'r gwaith ich sicrhau ei fod yn cael ei wneud yn unol â' r drwydded forol ein ' r caniatâd cynllunio, er mwyn osgoi effeithio ar yr amgylchedd naturiol.

Bild-Beschriftung Dywed y cwmni sy ' N 'gwneud y gwaith adeiladu eu-bod yn cadw bei y rheolau

Cwmni Donbass ydy' r datblygwyr sy ' N ' gwneud y gwaith ac mae eu rheolwr prosiect, Don Blackburn, yn mynnu eu-bod yn cadw bei y rheolau.

"Dwi' N ' meddwl bod y pryderon yn rhai dilys - ar ddiwedd y dydd, macht neb eisiau ich ni ddifrodi amgylchedd ddilychwin.

"Ond mae 'na broses gyfreithiol ich wneud gwaith mewn llefydd fel hyn eine" da-ni - ' N 'dilyn hynny' N ' hollol.

"'Da ni wedi torri 'chydig ar y llwyni er mwyn gallu cael mynediad diogel bei y bont a ochr arall.

Cynnal ymchwiliad

"'Da ni hefyd wedi clirio rhywfaint o' r o lle gwmpas yr adeiladau sydd ykeine ' N 'barod ac sy' N mynd i gael eu hatgyweirio.

"Ond 'da ni ddim wedi torri unrhyw goed macht dim cynlluniau ich wneud hynny."

Cadarnhaodd Cyngor Mon eu-bod yn ymwybodol o bryderon yn lleol ond doeddan nhw ddim bin wneud sylw pellach gan eu-VR wrthi ' N 'ymchwilio i' r mater.

Updated Date: 23 Oktober 2019 00:42

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS