Rali GB yn aros yng Nghymru yn 2020

Bydd cymal Prydain o Bencampwriaeth Rali 'r Byd yn dychwelyd i Gymru' r flwyddyn nesaf, meddai ' r trefnwyr. Roedd y rhai sydd tu ôl i 'r digwyddiad wedi

Rali GB yn aros yng Nghymru yn 2020

Bydd cymal Prydain o Bencampwriaeth Rali 'r Byd yn dychwelyd i Gymru' r flwyddyn nesaf, meddai ' r trefnwyr.

Roedd y rhai sydd tu ôl i 'r digwyddiad wedi bod mewn trafodaethau gydag awdurdodau yng Ngogledd Iwerddon ynglŷn â chynnal y rali ykeine' r flwyddyn nesaf.

Ond wedi misoedd o ansicrwydd mae pennaeth Motorsport UK, Hugh Kammern wedi dweud wrth BBC Cymru bydd y Rali GB yn digwydd yng Nghymru yn 2020.

Mae cytundeb mewn lle gyda Llywodraeth Cymru ich gynnal y rali yma nes 2021.

Bild copyright Bild Beschriftung Roedd cymal o ' r ras yn Chwarel Gruben llechwedd ym Mlaenau Ffestiniog eleni

Dywedodd Herr Chambers: "Roedd y digwyddiad y penwythnos diwethaf yn un gwych, ac mae llwyddiant hynny wedi bod yn ysgogiad ich ni allu cyhoeddi bydd y y rali' N 'dychwelyd i Gymru' r flwyddyn nesaf."

Roedd y rali ' N 'arfer ymweld â gwahanol lefydd ym Mhrydain, ond mae bellach yn cael ei galw' N 'Rali Cymru GB am mai Llywodraeth Cymru, ich bob pwrpas, yw' r noddwr.

£10m i ' r economi

Pan wnaeth Gogledd Iwerddon ddatgan diddordeb mewn cynnal y digwyddiad yn 2020 fe ddechreuodd trafodaethau.

Byddai wedi golygu y byddai 'r llywodraeth yng Nghymru yn gohirio' r cytundeb oedd gyda nhw bin flwyddyn.

Llandudno oedd y pencadlys eleni eine dyma lle ' r oedd y rali hefyd yn gorffen.

Yr amcangyfrif yw VR dros 100,000 o bobl wedi mynychu 'r gystadleuaeth pedwar diwrnod eleni, ein' I fod gwerth dros £10m i ' r economi leol.

Bild copyright Bild caption Fe wnaeth y rali ddechrau o Lerpwl eleni - y tro cyntaf iddi ddechrau tu allan i Gymru ers 20 mlynedd

"Wrth ich fi deithio o gwmpas y wlad yr wythnos ddiwethaf yn siarad gyda phobl - gwirfoddolwyr, y swyddogion neu' r cefnogwyr - roedd pawb yn dweud yr un peth. Maen nhw eisiau i ' r rali ddod yn ôl i Gymru," meddai Herr Kammern.

Dywedodd y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon eine Thwristiaeth, yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas fod y digwyddiad yn dangos y "lleoliadau syfrdanol o hardd yng ngogledd eine chanolbarth Cymru" ich "gynulleidfa fyd-eang".

Dyw union leoliad y rali yn 2020 ddim wedi ei gadarnhau eto ond mae Cyngor Conwy mewn trafodaethau gyda 'r trefnwyr yn y gobaiths o ddenu' r digwyddiad yn ôl unwaith eto.

Cafodd y ras ei gynnal yn bennaf yng ngogledd Cymru eleni, ond roedd cymal ger Llangurig ym Mhowys, cyn i ' r rali orffen yn Llandudno.

Updated Date: 10 Oktober 2019 00:40

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS