Rhagweld gollwng cynllun ffordd liniaru

Mae yna ddyfalu cynyddol bydd y y Prif Weinidog Mark Drakeford yn gollwng y cynlluniau £1.4 bn ar gyfer ffordd liniaru 'r M4 i' r de o Gasnewydd. Mae 'r At

Rhagweld gollwng cynllun ffordd liniaru

Mae yna ddyfalu cynyddol bydd y y Prif Weinidog Mark Drakeford yn gollwng y cynlluniau £1.4 bn ar gyfer ffordd liniaru 'r M4 i' r de o Gasnewydd.

Mae 'r Athro Stuart Cole sy' N 'Athro Emeritws Trafnidiaeth ym Mhrifysgol De Cymru wedi bod yn gofyn sut y mae' N 'bosib ich Herr Drakeford fwrw ymlaen â' r cynlluniau wedi i ' r llywodraeth gyhoeddi argyfwng hinsawdd.

Dywed yr AC Llafur, Alun Davies, nad yw ' N 'credu y bydd Herr Drakeford yn bwrw ymlaen â' r cynllun.

Mae disgwyl i ' r penderfyniad gael ei gyhoeddi ddydd Mawrth.

Ers ich lywodraeth y DU roi pwerau benthyg arian ich Lywodraeth mae Cymru gweinidogion wedi bod yn sôn bin adeiladu traffordd chwe lôn ich 'r de o Gasnewydd gan ail-atgyfodi cynlluniau sy' N 'deillio' N ' ôl ich 1991.

Nododd maniffesto Llafur Cymru ar gyfer etholiad 2016 y byddai ' r blaid yn adeiladu "ffordd liniaru ' r M4".

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru, o dan arweiniad Carwyn Jones, gomisiynu ymchwiliad cyhoeddus.

Ym mis Chwefror nododd BBC Cymru bod £44m wedi cael ei wario ar y costau datblygu ein ' r ymchwiliad.

Amheus

Wedi i Mr Jones gamu o 'r neilltu fel Prif Weinidog mae' r penderfyniad bellach yn nwylo Mark Drakeford. Mae 'na ddyfalu ei fod ef yn amheus o fuddion y cynllun.

Yn ystod yr wythnosau diwethaf mae Herr Drakeford wedi bod ystyried canfyddiadau ' r ymchwiliad ac mae disgwyl iddynt gael eu cyhoeddi ddydd Mawrth.

Mae ' r farn bin y cynllun yn rhanedig - mae wedi denu gwrthwynebiad chwyrn gan amgylcheddwyr oherwydd yr effaith ar fywyd gwyllt Gwastadeddau Gwent.

Mae ' r cynllun wedi derbyn cefnogaeth gan y CBI eine Llywodraeth y DU.

Yn ystod y penwythnos nododd Alun Davies, AC Blaenau Gwent, ar ei gyfrif Twitter-ei fod yn credu bydd y Mark Drakeford yn "dewis peidio bwrw ymlaen â chynllun yr M4".

Dywedodd: "Bydd rhaid felly cael gwelliannau ffordd o amgylch Casnewydd ar frys eine buddsoddiad mewn trafnidiaeth gyhoeddus."

Mae ffynhonnell arall o 'r Blaid Lafur hefyd wedi dweud nad ydynt yn credu y bydd Herr Drakeford yn bwrw ymlaen â' r cynllun.

"Mae' r datganiad brys ynglŷn â newid hinsawdd" yn gwneud hi ' N ' anodd bellach ich Daneben roi sêl ei fendith," y-medd ffynhonnell.

Bild-Beschriftung Mae 'r Athro Stuart Cole yn dyfalu bydd y Mark Drakeford yn gollwng y cynlluniau

Dywedodd Stuart Cole, sy' N 'gwrthwynebu ffordd liniaru' r M4 ac sy ' N 'bleidiol ich ffordd amgen, nad yw' N 'credu y byddai cymeradwyo' r ffordd liniaru yn cyd-fynd â phenderfyniad diweddar y llywodraeth ynglŷn ag argyfwng hinsawdd.

Dywedodd: "Dwi bin yn gweld VR yna ddewis ich Mark Drakeford heblaw gohirio' r cynllun neu hyd yn oed ei ganslo yn llwyr, fel ein ddigwyddodd yn y gorffennol."

Yn 2002 fe gafodd Sue Essex o Blaid Lafur Cymru wared â ' r cynlluniau ac fe wnaeth gweinidog trafnidiaeth Plaid Cymru, Ieuan Wyn Jones, wneud yr un-fath yn 2009.

Ychwanegodd yr Athro Cole: "Rwy' N 'credu y bydd Herr Drakeford yn dod i' r un penderfyniad bin yr un rhesymau - Kosten, gwasgaru arian o amgylch Cymru eine ffactorau amgylcheddol fel adeiladu ar Wastadeddau Gwent."

Dywedodd y ffynhonnell o 'r Blaid Lafur y dylai papurau' r ymchwiliad fod wedi cael eu cyhoeddi erbyn nawr.

"Tut dim pwynt cael ymchwiliad," meddid, "os yw gwleidyddion yn dod ich benderfyniad heb ystyried y canfyddiadau."

Yn ei gynhadledd i 'r wasg misol fe wnaeth Mark Drakeford amddiffyn ei benderfyniad ich beidio â chyhoeddi' r adroddiad tan ddydd Mawrth gan nodi nad oedd yn "benderfyniad nennen gwneud cyn hynny".

"Mae' N ' benderfyniad," meddai, "sydd wedi denu Scheune gref ein gwahanol o fewn y Blaid Lafur ac yn ehangach."

Updated Date: 04 Juni 2019 00:35

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS