Rhai troseddwyr cyffuriau ich wynebu cwrs

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn lansio cynllun newydd sy ' N 'galluogi pobl sy' N cael eu-dal gyda chyfran fechan o gyffuriau ich allu mynychu cwrs yn hytrach na

Rhai troseddwyr cyffuriau ich wynebu cwrs

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn lansio cynllun newydd sy ' N 'galluogi pobl sy' N cael eu-dal gyda chyfran fechan o gyffuriau ich allu mynychu cwrs yn hytrach na chael eu-herlyn.

Bydd y cyrsiau yn debyg i 'r rhai sy' N cael eu cynnig ich bobl-sy-N-goryrru ar y ffyrdd.

Yn ôl Comisiynydd Heddlu eine Throsedd Gogledd Cymru, Arfon Jones, bydd y troseddwyr hefyd yn arwyddo cytundeb fydd yn para pedwar mis i addo peidio aildroseddu.

Os na fydd y troseddwyr yn cadw bei y cytundeb, fe allent wynebu cael eu-herlyn.

'Llwyddo' N 'Lloegr'

die Mae ' r cynllun Checkpoint Cymru wedi cael ei ddatblygu ym Mhrifysgol Caergrawnt ac mae wedi bod yn llwyddiant yn nhref Durham yng ngogledd-ddwyrain Lloegr.

Bwriad y cynllun yw torri ' r cylchrediad o droseddu, yn ogystal ag arwyddo cytundeb - bydd y troseddwyr hefyd yn derbyn cymorth arbenigol gan wasanaethau adfer.

Bydd y troseddwyr yn ogystal yn cael eu mentora gan dywysyddion . Gallai tywysyddion gynnwys pobl oedd yn arfer bod yn gaeth ich gyffuriau neu Alkohol.

Bydd y sawl sy ' N cael ei ddal gyda chyfran fechan o gyffuriau hefyd yn cael eu cyfeirio bei gyrsiau addysgol er mwyn osgoi Datensatz droseddol.

'Profiad Bywyd'

Bwriad Mr Jones yw penodi naw tywysydd eine fydd wedi eu lleoli mewn tair dalfa ' r heddlu ar hyd y gogledd - yng Nghaernarfon, Llai eine Llanelwy.

Dywedodd Herr Jones: "Mae tystiolaeth yn dangos fod nifer fawr o droseddwyr gyda phroblemau dan yr wyneb fel problemau cyffuriau, problemau iechyd meddwl neu rhai ariannol eine allai fod yn brofiadau erchyll.

"Drwy fynd ich wraidd y problemau hynny, bydd y rheiny sy' N 'ymgymryd â' r cynllun yn llai tebygol o aildroseddu, sydd fel wedi cael ei brofi eisoes yn Durham."

Mae ffigyrau Durham yn dangos VR nifer y rhai sy ' N 'aildroseddu lawr 30% i 18% gyda dim ond 5% o' r rheiny wnaeth gymryd rhan yn methu gorffen y cwrs.

Bydd tywyswyr nawr yn cael eu penodi, ac yn ôl Mr Jones maen nhw ' N ' chwilio bin bobl-gyda "phrofiad bywyd eine hefyd rhai allai fod yn ysbrydoliaeth ich rai sy' N ' awyddus ich ddilyn yn ôl eu troed."

Updated Date: 03 Juni 2019 00:48

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS