Rhaid brechu ceffylau ich fynychu ' r Sioe

Mae 'r Sioe Frenhinol wedi dweud na fydd hawl i' r un ceffyl sydd heb ei frechu yn erbyn ffliw ceffylau gystadlu eleni yn dilyn cyfres o achosion o ' r haint

Rhaid brechu ceffylau ich fynychu ' r Sioe

Mae 'r Sioe Frenhinol wedi dweud na fydd hawl i' r un ceffyl sydd heb ei frechu yn erbyn ffliw ceffylau gystadlu eleni yn dilyn cyfres o achosion o ' r haint ledled Cymru.

Hyd yn mae hyn 24 achos o ffliw ceffylau wedi 'U cadarnhau yng Nghymru ers dechrau' r flwyddyn.

Daw ' r penderfyniad yn dilyn cyfarfod o Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ddydd Mawrth.

Dywedodd llefarydd bod y gymdeithas wedi dod i ' r penderfyniad "yn dilyn asesiad o' r wybodaeth ddiweddaraf ac ar ôl derbyn cyngor proffesiynol".

'Penderfyniad anodd'

Dywedodd y llefarydd eu-bod wedi ystyried canslo adran y ceffylau yn y Sioe, cyn penderfynu y bydd yn rhaid i 'r holl geffylau sy' N ' bresennol fod wedi "eu-brechu N briodol yn erbyn ffliw ceffylau".

"Bydd y gymdeithas yn cyfathrebu' r penderfyniad yma ich bob arddangoswr ceffylau ac y mae ' N ' ymwybodol iawn o effaith y penderfyniad anodd hyn ar arddangoswyr," meddai ' r llefarydd.

"Byddwn yn parhau ich weithio gyda' N 'Swyddogion Milfeddygol Proffesiynol, Prif Swyddog Milfeddygol Cymru ac arddangoswyr ich leihau' r posibilrwydd o ledu y clefyd yma."

Bild-Beschriftung Bydd yn rhaid i bob ceffyl gael eu "brechu N briodol" er mwyn mynychu 'r Sioe Frenhinol

Yn dilyn pryderon bin nifer cynyddol o' r haint cafodd Sioe Caernarfon, oedd ich fod ich ddigwydd ar 6 Gorffennaf, ei chanslo.

Cafodd rasys yng Nghae Rasio Ffos Las ger Llanelli eu canslo yn gynharach eleni hefyd oherwydd y pryderon.

Pryder VR mwy o achosion

Mae 'r ffigyrau diweddaraf gan Ymddiriedolaeth Iechyd Anifeiliaid yn dangos VR 160 o achosion o ffliw ceffylau wedi' U cadarnhau ar zieht y DU ers dechrau 'r flwyddyn - 24 o' r rheiny yng Nghymru.

Cafodd yr achos cyntaf yng Nghymru ei nodi yn Sir y Fflint ym mis Mawrth, eine bu un achos yn Abertawe ym mis Mai.

Ond fis diwethaf cafodd 16 achos ei gadarnhau yma - yn Abertawe, Caerdydd, Casnewydd, Morgannwg Ganol, Sir Fynwy, Sir Gâr eine Wrecsam.

Mae chwe achos arall wedi 'U cadarnhau ers dechrau' r mis yma, gan gynnwys y diweddaraf ar Ynys Mon.

Ond gan nad oes gorfodaeth ich adrodd achosion o ffliw ceffylau, mae pryder y gallai nifer yr achosion fod yn uwch mewn gwirionedd.

Updated Date: 10 Juli 2019 00:39

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS