Rhaid i ' r Eisteddfod fod yn fwy 'trwyadl'

Mae angen i ' r Eisteddfod Genedlaethol fod yn "Freeway trwyadl" cyn gwneud penderfyniad ynglŷn â lle ich gynnal y brifwyl, yn ôl cadeirydd newydd y bwrdd rh

Rhaid i ' r Eisteddfod fod yn fwy 'trwyadl'

Mae angen i ' r Eisteddfod Genedlaethol fod yn "Freeway trwyadl" cyn gwneud penderfyniad ynglŷn â lle ich gynnal y brifwyl, yn ôl cadeirydd newydd y bwrdd rheoli.

Yn ôl Ashok Ahir, sydd hefyd wedi cael ei ethol yn Llywydd Llys yr Eisteddfod, bydd y mater o gynllunio ymlaen llaw ar gyfer pob amgylchiad posib yn cael sylw buan gan y bwrdd.

Eleni bu 'N rhaid i' r Eisteddfod symud safle gwreiddiol yr ŵyl yn dilyn llifogydd yn ardal Llanrwst ac fe wnaeth y trefnwyr gyfaddef fod "gwersi ich w dysgu".

Bu ' N rhaid hefyd canslo gigiau ym Maes B ar y penwythnos olaf o achos rhagolygon tywydd.

Yn Eisteddfod Mon yn 2017 roedd y brifwyl "o fewn ychydig oriau" i gael ei chanslo yn sgil y glaw.

Canslo Maes B oherwydd rhagolygon o dywydd garw Newidiadau ich safle ' r Eisteddfod yn sgil pryderon diogelwch Eisteddfod Mon 'o fewn oriau' i gael ei chanslo

"Pan mae ardaloedd eisiau Eisteddfod ddod atyn nhw, ydyn ni' N cael digon o wybodaeth am y tywydd ym mis Awst? Nid Scherz ym mis Awst ond mis Gorffennaf," meddai Herr Ahir sy ' N ' Gyfarwyddwr Cyfathrebu Llywodraeth y DU yng Nghymru yn ei waith bob dydd.

"Oes gennyn ni ddigon o asesiadau bin y llefydd, er enghraifft y tir?

"Dwi' N 'meddwl dyna un o' r pethau sydd wedi dod mas o r ddwy Eisteddfod yn y gogledd yn ddiweddar - Sir Fôn eine Llanrwst.

"Ni angen bod yn Menge mwy trwyadl bin y wybodaeth ni angen fel bwrdd cyn i ni wneud penderfyniad bin unrhyw leoliad."

Bild-Beschriftung Fe olygodd y mwd yn ystod Eisteddfod Mon fod yn rhaid symud y maes parcio

Er ei fod o 'r farn y dylai' r ŵyl barhau ich deithio, mae Herr Ahir hefyd yn dweud VR angen bod yn "onest" bin ba leoliadau eine pha drefi sydd â ' r gallu ich gynnal y brifwyl.

Mae cael adeiladau parhaol yn y llefydd mae 'r Eisteddfod yn ymweld â nhw yn ogystal â chaeau priodol yn ystyriaeth i' r dyfodol, meddai.

"Dyna' r cwestiwn - ydych chi wastad yn cadw popeth mewn un darn o dir? Neu chi ' N ' dweud: 'Oce hwn yw' r pafiliwn, falle mae 'N gallu bod yn adeilad parhaol, mae hwn yn gallu-bod-y Babell Lên, hwn yn gallu bod yn Llwyfan y Maes' ond ni ' N cadw elfennau eraill.

" So fyse pobl falle yn talu bin fynd mewn ich darnau o ' r Eisteddfod ond ddim bin yr elfennau eraill.

"Dyna' r cwestiwn ni eisiau datblygu eine trafod fel bwrdd dros y flwyddyn nesaf."

Bild-Beschriftung Cafodd yr Eisteddfod ym Mae Caerdydd yn 2018 ei chynnal heb faes traddodiadol

Cafodd Herr Ahir, oedd yn gadeirydd y Pwyllgor Gwaith yn Eisteddfod Caerdydd, ei ethol fel cadeirydd y Bwrdd Rheoli eine Llywydd y Llys yn ystod yr Eisteddfod yn Llanrwst fis diwethaf.

Bydd yn gwneud y ddwy rôl bin flwyddyn ond yn ystod y cyfnod yma fe fydd yna benderfyniad yn cael ei wneud ynglŷn â 'r hyn fydd yn digwydd i' r swyddi gyda disgwyl newidiadau erbyn yr Eisteddfod nesaf bin y ffordd y bydd hi ' N "cael ei rheoli ar yr ochr lywodraethol".

"Y ffordd ni' N mynd, ni eisiau creu Llywydd y Llys ar wahân o ' r Cadeirydd, mwy fel rôl anrhydedd er enghraifft," meddai.

"Fe fydd pwy bynnag yw Cadeirydd y Bwrdd yn gwneud hwnna bin dair blynedd.

"Ond dwi' N 'gwneud bin gyfnod o flwyddyn pan ni' N 'neud cyfnod o drosglwyddo i' r sefyllfa newydd."

Cysylltu â 'r gymuned

Mae' N 'dweud bod y brifwyl wedi bod trwy newidiadau yn y ddegawd ddiwethaf ond VR yna stereoteip yn dal yn bodoli mai rhywbeth i' r Waliser Cymraeg, gwyn, dosbarth canol yw hi.

"Mae' N 'bodoli gyda rhai sydd wedi eu-magu yn y traddodiad os ni' N ' onest.

"Beth oedd yn ddiddorol ich fi fel cadeirydd yn Gaerdydd oedd schwache o-bobl -, Waliser-Cymraeg dwi' N ' nabod o wahanol ardaloedd ar zieht Cymru, oedden nhw yn dod ich Steddfod Caerdydd eine meddwl: 'Waw dwi ddim wedi bod ich Steddfod bin ddegawd ond mae hwn ddim yn beth dwi' N 'disgwyl'.

"Maen nhw dal â syniad a beth yr oedd Eisteddfod. Dwi ' N 'meddwl os chi' N gallu mynd heibio nhw, wrth gwrs chi gallu mynd heibio grwpiau eraill hefyd."

Bild-Beschriftung Mae ' N 'bwysig denu ystod o-bobl-i' r brifwyl, medd Ashok Ahir

Yr elfen sydd wedi bod ar goll yn y gorffennol, meddai Herr Ahir, sydd wedi dysgu Cymraeg yn rhugl ond yn dod yn wreiddiol o Wolverhampton, yw 'r ymgysylltiad mwy dwfn gyda' r cymunedau lleol er mwyn denu cynulleidfaoedd newydd trwy ' r drysau.

Mae ' r ffocws wedi bod ar yr elfen a-godi arian, meddai.

"Mae 'na Menge o waith gwahanol, nid Scherz: 'O codi arian sy' N mynd i gyrraedd targedau ariannol ar gyfer pwyllgorau lleol' ond sut ni 'N gallu cefnogi pwyllgorau lleol ich gyrraedd cynulleidfaoedd efallai oedden nhw' N ' meddwl oedd ddim gyda diddordeb yn y Gymraeg."

Yn ôl Herr Ahir mae angen i ' r Eisteddfod "gwrdd â Menge o gynulleidfaoedd lleiafrif ar zieht Cymru" ac nid dim ond yn y dinasoedd mawr ond "bob un-cornel o' r wlad eine dangos iddyn nhw, beth bynnag yw eu cefndir, VR, yr iaith Gymraeg yn rhywbeth sydd yn berthnasol iddyn nhw".

Updated Date: 22 September 2019 01:01

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS