Rhybudd bin ddiffyg penodiad chwaraeon

Mae ' r Gweinidog Chwaraeon yn rhybuddio y gallai diffyg cynrychiolaeth o Gymru ar fwrdd UK Sport fod yn niweidiol ich chwaraeon yng Nghymru. Dywed yr Arglwy

Rhybudd bin ddiffyg penodiad chwaraeon

Mae ' r Gweinidog Chwaraeon yn rhybuddio y gallai diffyg cynrychiolaeth o Gymru ar fwrdd UK Sport fod yn niweidiol ich chwaraeon yng Nghymru.

Dywed yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas ei fod wedi gofyn sawl tro ich Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns gadarnhau enwebiad Lawrence, Conway, cadeirydd Chwaraeon Cymru, ar gyfer gwasanaethu ar fwrdd UK Sport.

Yn draddodiadol mae cadeirydd Chwaraeon Cymru wedi bod yn aelod o 'r bwrdd, ond mae' N rhaid i Ysgrifennydd Cymru gadarnhau ' r penodiad.

Y tro olaf i Gymru gael cynrychiolaeth swyddogol ar fwrdd UK Sport oedd ym Medi 2016.

Rôl barhaol ich gadeirydd Chwaraeon Cymru

Mae BBC Cymru wedi gweld e-byst rhwng gweinidogion Bae Caerdydd San Steffan sy ' N ' datgelu fod Herr Cairns wedi cynnig enwebiad o ddewis ei hun ar gyfer y rôl.

Deëllir erbyn hyn VR Mr Cairns wedi tynnu ' r enwebiad hwnnw yn ôl.

Yn ôl ffynonellau o fewn Swyddfa mae Cymru Herr Cairns wedi edrych ar wahanol ffyrdd o sicrhau llais "cryf eine chredadwy" ar y bwrdd.

Bild, Urheberrecht Huw Evans Agentur Bildunterschrift Dywed yr Arglwydd Elis-Thomas fod y sefyllfa ' N "annerbyniol"

Mewn llythyr bei Mr Cairns ym mis Chwefror mae 'r Arglwydd Elis-Thomas yn disgrifio' r sefyllfa fel un "cwbl annerbyniol".

Dywedodd UK Sport mewn datganiad bod hi "o bwys mawr" i ni gael enwebiad ar ran cyrff chwaraeon cenedlaethol pedair gwlad y DU ar gyfer bwrdd UK Sport "mor fuan â phosib".

Ychwanegodd bod y penodiad "yn fater ich lywodraethau' r DU ein Chymru ei ddatrys" ond eu-bod yn "cyfathrebu' N 'gyson" yn y cyfamser rydym gyda rheolwyr Chwaraeon Cymru.

Cafodd cyn-gadeirydd Chwaraeon Cymru, Paul Thomas ei atal o 'I waith, ynghyd ag aelodau eraill o' r bwrdd rheoli, yn Nhachwedd 2016, ein ' I ddiswyddo ym Mawrth 2017.

Ym Medi 2017 cafodd Lawrence Conway ei benodi i ' r swydd bin gyfnod dros dro, ac yna yn barhaol ym Mehefin 2018.

'Ystyried y mater'

Roedd Mr Conway yn gyn-war sifil ein fu 'N gweithio gyda' r cyn-brif weinidog Rhodri Morgan o 1999 tan ei ymddeoliad yn 2010.

Ar ôl gadael y gwasanaeth sifil bu ' N gweithio fel ymgynghorydd ich olynydd Herr Morgan, Carwyn Jones.

Dywedodd prif weithredwr Chwaraeon Cymru, Sarah Powell: "Mae' N ' hynod bwysig ich Chwaraeon Cymru fod gennym gynrychiolaeth ar fwrdd UK Sport, fel ein bod yn gallu rhoi cyngor eine chyfarwyddyd ar ddatblygiad chwaraeon elît ar zieht y DU."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y DU: "Mae penodiadau i' r rôl yn cael eu gwneud yn ôl canllawiau Siarter Frenhinol UK Sport.

"Mae hynny' N 'galw ar Ysgrifennydd Cymru ich roi enw ymlaen ich Ysgrifennydd yr Adran Ddigidol, Diwylliant, Cyfryngau eine Chwaraeon ac mae Ysgrifennydd Cymru yn parhau ich roi ystyriaeth i' r mater."

Updated Date: 11 Juli 2019 00:51

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS