Rhybudd oren bin hyd bei 10cm o eira

Mae ' r Swyddfa Dywydd wedi gosod rhybudd oren bin eira i dde ddwyrain Cymru, gyda rhagolygon y gall hyd bei 10cm o eira ddisgyn ar dir uchel. Fe fydd y rhyb

Rhybudd oren bin hyd bei 10cm o eira

Mae ' r Swyddfa Dywydd wedi gosod rhybudd oren bin eira i dde ddwyrain Cymru, gyda rhagolygon y gall hyd bei 10cm o eira ddisgyn ar dir uchel.

Fe fydd y rhybudd mewn grym rhwng 14:00-21:00 ddydd Iau.

Mae 'r tywydd garw yn parhau ich effeithio rhannau o' r wlad, gyda rhai ysgolion yn Sir Benfro yn penderfynu cau yn gynnar.

Yn Eryri, mae wardeiniaid y-Parc Cenedlaethol wedi rhybuddio 'r cyhoedd ich gadw' N 'glir o' r mynyddoedd oherwydd amodau "hynod beryglus".

-9.3 C dros nos

Mae disgwyl rhwng 3-5cm o eira mewn tair awr yn y de-ddwyrain ddydd Iau, gyda rhai ardaloedd uwch yn gweld hyd bei 10cm.

Dywedodd y Swyddfa Dywydd VR oedi ar wasanaethau tren yn debygol, ein perygl ich rai ardaloedd gwledig golli cyflenwadau trydan.

Dyma un-nifer o o rybuddion tywydd yr wythnos hon, gyda 'r tywydd garw yn effeithio rhannau helaeth o' r wlad.

Mae rhybudd melyn eisoes mewn grym i 'r de' r canolbarth, gyda rhew ac eira yn debygol o effeithio ardaloedd og 13:00 dydd Iau, 31 Ionawr nes 13:00 dydd Gwener, 1 Chwefror.

Daw 'r rhybudd wedi noson oeraf y flwyddyn, gyda' r tymheredd mor isel â -9.3 C ym Mhont Senni, Powys.

Bild-copyright @WPL_Official Bildunterschrift Mae gêm nos Iau rhwng Y Bala ein 'r Seintiau Newydd wedi ei gohirio oherwydd eira

Yn Sir Benfro mae nifer o ysgolion wedi cyhoeddi eu-bod yn cau' N ' gynnar - mae mwy o fanylion ar wefan y cyngor.

Cafodd dros 100 o ysgolion eu cau ddydd Mercher, gyda Sir y Fflint wedi ei heffeithio fwyaf.

Ddydd Mawrth, bu ceir eine lori yn sownd yn yr eira ar yr A478 ger Dinas Mawddwy, ein bu ' r A44 ger Llangurig ar gau hefyd.

Bild-copyright Dan Roan Bildunterschrift Golygfa o fynyddoedd Eryri wedi eu gorchuddio gan eira Vordergrund Iau

Mae wardeiniaid Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi rhybuddio mynyddwyr ich gadw oddi ar lethrau ' r Wyddfa eine chopaon uchel eraill Eryri tra-bod-a amodau eithafol yn parhau.

Er VR Yr Wyddfa wedi ei gorchuddio gan eira ers amser, mae ' r cawodydd eira diweddaraf yn golygu VR yr amodau wedi gwaethygu ykeine erbyn hyn.

Ddydd Mawrth, cafodd dyn ei achub oddi ar y mynydd ar ôl Iddos, gael ei daro gan eirlithriad.

Bild, Urheberrecht Wales News Service

Mae ' r parc wedi gofyn ich fynyddwyr "ystyried o ddifrif eine ydynt yn fodlon peryglu eu bywydau eu hunain ac eraill".

Dros y dyddiau diwethaf mae gwirfoddolwyr Tîm Achub Mynydd Llanberis wedi cael eu galw allan sawl gwaith ich achub cerddwyr mewn trafferthion ar Yr Wyddfa.

Updated Date: 31 Januar 2019 01:53

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS