Risgiau iechyd Brexit 'yn debygol, nid posib'

Yn ôl adroddiad newydd ar effeithiau posib Brexit ar iechyd a lles pobl yng Nghymru, mae 'r risgiau o effaith niweidiol wedi cynyddu ers dechrau' r flwyddyn g

Risgiau iechyd Brexit 'yn debygol, nid posib'

Yn ôl adroddiad newydd ar effeithiau posib Brexit ar iechyd a lles pobl yng Nghymru, mae 'r risgiau o effaith niweidiol wedi cynyddu ers dechrau' r flwyddyn gyda ' r posibilrwydd cynyddol o Brexit digytundeb.

Mae dadansoddiad Iechyd Cyhoeddus Cymru o dystiolaeth ers adroddiad blaenorol ym mis Ionawr yn awgrymu bod y "tebygolrwydd o effaith negyddol fawr wedi cynyddu o fod yn 'bosibl' ich 'debygol'" o-ran safonau bwyd eine rheolau ' N ' ymwneud ag ansawdd aer a dŵr ymdrochi.

Ond mae asesiad diweddaraf y corff iechyd hefyd yn nodi bod y cyfleoedd bin effeithiau cadarnhaol "wedi parhau' N 'gymharol sefydlog".

Mae ' N 'argymell camau gweithredu yn y meysydd ychwanegol sy' N cael eu nodi, gan gynnwys "ymchwil pellach ich ddeall yn llawnach effaith Brexit wrth iddo ddigwydd" ein sut-y gellir lliniaru unrhyw effeithiau ar gyfer y dyfodol".

Risgiau ychwanegol

Mae 'r risgiau ychwanegol y dylid eu hystyried wedi' r adolygiad yn ymwneud â meysydd yn cynnwys:

Effaith economaidd oherwydd newidiadau mewn mewnfudo; Mynd i 'r afael â chyffuriau anghyfreithlon; Iechyd meddwl; Gwasanaethau cymunedol ein' r trydydd Sektor; Pobl ag amrywiaeth o anableddau; Ffermwyr eine chymunedau gwledig; Pobl sy 'N cael eu cyflogi mewn sectorau sy' N 'agored ich newidiadau mewn telerau masnach gyda' r UE, fel rhai sectorau gweithgynhyrchu. Bild copyright Bild Beschriftung Mae pryder bydd y rhai pobl ddim yn gallu cael digon o feddyginiaeth ar ôl Brexit

Mae ' r adolygiad yn nodi rhai effeithiau cadarnhaol posib yn achos pobl ar incwm isel, o ganlyniad ich ostyngiadau posib mewn prisiau tai.

Hefyd bydd yna gyfleoedd ich fusnesau gynyddu allforion yn sgil gostyngiad yng ngwerth y ist bunt.

Mae 'r grwpiau poblogaeth allai gael eu heffeithio' N ' benodol yn cynnwys pobl oedrannus â chyflyrau cronig neu anableddau sydd angen meddyginiaeth eine gwasanaethau iechyd eine gofal cymdeithasol, ac a allai fod ar incwm isel, yn ôl Liz Green-o Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Dywedodd: "Bydd poblogaethau o' r fath yn fwy agored ich effeithiau unrhyw effeithiau negyddol Brexit fel pwysau chwyddiant ar fwyd eine thanwydd, cyflenwi meddyginiaethau eine dyfeisiau meddygol eine phroblemau staffio eine wynebir gan y gwasanaethau y maent yn cael mynediad iddynt."

Updated Date: 11 Oktober 2019 00:28

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS