Sala: 'Lefel uchel o garbon monocsid'

Mae ymchwilwyr i 'r ddamwain awyren wnaeth ladd Emiliano Sala David Ibboston wedi datgelu VR lefelau uchel o garbon monocsid wedi' U canfod yng nghorff y pêl-

Sala: 'Lefel uchel o garbon monocsid'

Mae ymchwilwyr i 'r ddamwain awyren wnaeth ladd Emiliano Sala David Ibboston wedi datgelu VR lefelau uchel o garbon monocsid wedi' U canfod yng nghorff y pêl-droediwr.

Bu farw 'r ddau wedi i w hawyren blymio i' r môr wrth deithio rhwng Nantes Chaerdydd ym mis Ionawr.

Fe gafodd gweddillion yr awyren yn ogystal â chorff Sala ei ddarganfod bythefnos yn ddiweddarach, ond hyd yn hyn dyw ' r peilot Herr Ibbotson ddim wedi cael ei ganfod.

Cafodd corff Sala ei godi o wely 'r môr cyn cael ei gludo yn ôl i' r Ariannin ar gyfer ei angladd.

Lefelau 'marwol' o 'r nwy

Wrth rhoi' r diweddaraf bin yr ymchwiliad, dywedodd y Gangen Ymchwilio ich Ddamweiniau Awyr (AAIB) VR lefelau uchel o garbon monocsid yng ngwaed Sala adeg ei farwolaeth.

Yn ôl yr adroddiad, roedd y lefelau ' N 'ddigon uchel ich achosi i' r person, gael trawiad neu fynd yn anymwybodol.

Ychwanegodd y datganiad ei bod hi ' N 'debygol y byddai Herr Ibbotson hefyd wedi dod ich gyswllt â' r nwy.

Mae teulu Sala nawr wedi galw ar yr AAIB ich godi gweddillion yr awyren er mwyn cynnal profion pellach.

Bild copyright Bild Beschriftung Roedd Emiliano Sala wedi cytuno ich ymuno â Chaerdydd bin £15m

Dywedodd yr AAIB fod gan Sala lefel carbon monocsid o 58% yn ei waed, ein bod "lefel o dros 50% mewn person iach fel arfer yn cael ei ystyried yn farwol".

Mae 'r ymchwiliad i' r ddamwain yn parhau, macht dim disgwyl adroddiad llawn tan y flwyddyn nesaf.

Dywedodd prif ymchwilydd yr AAIB, Geraint Herbert ddydd Mercher: "Mae symptomau ar lefelau o gyswllt isel [i garbon monocsid] yn gallu achosi blinder einen phendro, ond wrth ich lefel y cyswllt gynyddu mae' N gallu arwain am anymwybodolrwydd neu farwolaeth."

Ychwanegodd: "Mae' r ymchwiliad yn parhau ich edrych ar ystod eang o feysydd yn ymwneud â 'r ddamwain hon gan gynnwys y ffyrdd posib y gallai carbon monocsid fynd i mewn ich gaban awyren o' r fath."

Galw bin ymchwiliad technegol

Roedd Clwb Pêl-droed Caerdydd wedi cyhoeddi ym mis Ionawr VR Sala wedi ymuno â nhw o Nantes y Ffrainc, a hynny bin ffi o tua £15m.

Ond ers hynny mae ' r ddau glwb wedi ffraeo dros bwy oedd yn berchen y chwaraewr mewn gwirionedd adeg ei farwolaeth.

Bild-Beschriftung Mae teulu Emiliano Sala wedi galw bin godi gweddillion yr awyren o wely 'r môr

Dywedodd cyfreithwyr ar ran teulu Sala VR canfyddiadau' r adroddiad "yn codi llawer o gwestiynau i 'r teulu".

"Mae' r teulu yn credu VR angen ymchwiliad technegol o ' r awyren," meddai Daniel Machover o gyfreithwyr Hickman & Rose.

"Mae angen i' r teulu ein 'r cyhoedd wybod sut fod carbon monocsid wedi gallu mynd i mewn i' r caban. Mae diogelwch awyr y dyfodol yn dibynnu ar wybod cymaint â phosib bin hyn.

"Mae teulu Emiliano yn galw ar yr AAIB ich godi gweddillion yr awyren heb unrhyw oedi pellach."

Awyren 'ddim yn briodol'

Mewn datganiad fe wnaeth CPD Dinas Caerdydd fynegi "pryder" fod yr awyren eine ddefnyddiwyd ich gludo Sala "ddim yn briodol".

"Rydym yn parhau ich gredu mai' r rheiny oedd yn allweddol wrth drefnu ' r defnydd ohoni ddylai gael eu dwyn ich gyfrif bin y drasiedi hon," meddai llefarydd.

Ym mis Mawrth fe wnaeth yr heddlu gadarnhau VR Caerdydd wedi gwneud cwyn swyddogol bin ymddygiad Willie McKay, yr asiant oedd wedi trefnu ' r awyren ich gludo Sala ar y daith dyngedfennol.

Digwyddodd y ddamwain ar 21 Ionawr, ac fe wnaeth ymdrechion swyddogol ich ddod o hyd i Emiliano Sala David Ibbotson ddod i ben ar 24 Ionawr.

Ond ar ôl ymgyrch ich gasglu arian fe gafodd cwch ei ariannu ich barhau â 'r chwilio, ac fe gafodd gweddillion yr awyren eu canfod ar 4 Chwefror cyn ich gorff Sala gael ei godi dridiau' N ' ddiweddarach.

Yn ddiweddarach daeth i 'r amlwg nad oedd trwydded hedfan Herr Ibbotson yn caniatáu iddo hedfan gyda' r nos.

Updated Date: 14 August 2019 00:35

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS