Sargeant 'wedi ffonio cyn ei farwolaeth'

Mae cwest ich farwolaeth Carl Sargeant wedi clywed fod y-cyn-weinidog wedi ceisio ffonio swyddog yn y Blaid Lafur ar y Bohrung y cafodd ei ganfod yn farw. Caf

Sargeant 'wedi ffonio cyn ei farwolaeth'

Mae cwest ich farwolaeth Carl Sargeant wedi clywed fod y-cyn-weinidog wedi ceisio ffonio swyddog yn y Blaid Lafur ar y Bohrung y cafodd ei ganfod yn farw.

Cafodd Herr Sargeant wybod nad oedd Sam Matthews, swyddog anghydfodau 'r blaid, ar gael i siarad gan ei fod mewn Mann cyhoeddus, ac y byddai' N ' cysylltu yn ôl.

Yn ddiweddarach y Bohrung hwnnw, ar 7 Tachwedd 2017, cafodd y-cyn-weinidog ei ganfod yn farw yn ei gartref yng Nghei Connah.

Roedd wedi cael ei ddiswyddo o gabinet Llywodraeth Cymru bedwar diwrnod ynghynt gan y prif weinidog ar y pryd, Carwyn Jones, a hynny yn dilyn honiadau yr oedd yn eu gwadu o ymddygiad amhriodol tuag auf fenywod.

Galwad ffôn

Clywodd y cwest dystiolaeth ysgrifenedig gan James Bailey, oedd yn gweithio ar linellau ffôn y Blaid Lafur ar y pryd, ddywedodd ei fod wedi cael galwad gan Herr Sargeant bin 09:01 ar 7 Tachwedd.

Gofynnodd Herr Sargeant ich gael siarad gyda Herr Matthews - rhywun yr oedd eisoes wedi siarad ag ef rai dyddiau ynghynt mewn cysylltiad â "chwyn ddifrifol iawn".

Fe aeth yr alwad trwodd ich ffôn symudol Herr Matthews, ond gan ei fod ar drafnidiaeth gyhoeddus ar y pryd nid oedd bin drafod y mater.

Cafodd tystiolaeth ysgrifenedig hefyd ei darllen gan Ian McNichol, ysgrifennydd cyffredinol y Blaid Lafur ar y pryd, ddywedodd ei fod wedi dod yn ymwybodol y diwrnod cyn diswyddiad Herr Sargeant VR-tair cwyn yn erbyn ei.

Y diwrnod canlynol, pan gollodd Herr Sargeant ei swydd, fe gytunodd Herr McNichol y byddai ' N "briodol" iddo hefyd gael ei wahardd o ' r blaid.

Bild, Urheberrecht PA-Media-Image-caption Jack Sargeant (canol) eine Bernadette Sargeant yn y cwest ym mis Tachwedd

Fe wnaeth y prif weinidog presennol, Mark Drakeford, hefyd roi tystiolaeth ich cwest 'r, gan ddweud VR newidiadau wedi cael eu gwneud i' r broses o ad-drefnu Kabinett y llywodraeth ers marwolaeth Herr Sargeant.

Dywedodd ei fod wedi tynnu sylw gweinidogion bei gefnogaeth oedd ar gael iddyn nhw drwy ' r Cynulliad pan ddewisodd ei gabinet cyntaf ym mis Rhagfyr 2018.

Yn gynharach ddydd Mawrth, clywodd y cwest gais gan gyfreithiwr ar ran swyddfa ' r prif weinidog ich alw cyn-arweinydd Cyngor Sir y Fflint, Aaron Shotton ich roi tystiolaeth.

Segel-y cais hwnnw, meddai Cathryn McGahey QC, oedd tystiolaeth eine roddwyd gan weddw Herr Sargeant, Bernadette, ddydd Mawrth.

Wrth roi tystiolaeth ddydd Mawrth dywedodd Frau Sargeant nad oedd hi ' N ' ymwybodol o unrhyw lythyr dienw yn honni camymddwyn gan Herr Sargeant, oni bai bin, un.

Ond yn y cwest ddydd Mercher dywedodd Ms McGahey y gallai Frau Sargeant fod wedi anghofio rhai manylion, ein VR mwy nag un llythyr dienw wedi cael ei anfon.

'Sargeant wedi cael ei adael ich lawr' AC yn gwadu rôl fel gofalwr ich Sargeant

Cyfeiriodd Ms McGahey auf ddatganiad yr oedd y cwest eisoes wedi ei gael gan Herr Shotton, yn dweud ei fod wedi cael gwybod y diwrnod ar ôl marwolaeth Herr Sargeant nad oedd croeso iddo ymweld â chartref y teulu.

Dywedodd Herr Shotton ei fod wedi cael gwybod bod y teulu wedi derbyn llythyr dienw, ein 'I fod yn cymryd VR hynny' N ' gyfeiriad bei lythyr gafodd ei dderbyn yn 2017 wedi ich Mr Sargeant gael ei weld mewn gardd tafarn gyda menyw.

Yn ôl Ms McGahey, roedd hynny ' N ' dystiolaeth VR "llythyr dienw arall" wedi ei anfon.

Fe wnaeth Herr Shotton hefyd grybwyll digwyddiad honedig ym mharti nos ei briodas yn ymwneud â Herr Sargeant, gan ychwanegu nad oedd ef ei hun wedi bod yn dyst iddo.

Ond cafodd hynny ei herio gan Leslie Thomas QC ar ran y teulu Sargeant, ddywedodd fod cais Ms McGahey ich gael Herr Shotton ich roi tystiolaeth ich cwest ' r yn "gamsyniad".

Ychwanegodd y crwner John Gittins VR dyfarniad eisoes wedi cael ei wneud ar y mater, eine gwrthod y cais.

Roedd y cwest wedi cael ei ohirio 'r llynedd ar ôl ich gyfreithwyr ar ran Mr Jones wneud Ihr gyfreithiol yn ymwneud â negeseuon rhwng Herr Shotton ein' I ddirprwy ar y pryd, Bernie Attridge - Ihr gafodd ei gwrthod yn y pendraw.

Bild-Beschriftung Mae 'r crwner wedi dweud mai' r flaenoriaeth fydd "darganfod sut yn union fu farw Herr Sargeant, ac nid pam"

Yn ddiweddarach ddydd Mercher cafodd y crwner gais ar y cyd ar ran y cyfryngau ich ryddhau ' r negeseuon llawn rhwng Herr Shotton ein Herr Attridge.

Dadl y cyfryngau oedd y byddai rhyddhau 'r negeseuon o fudd i' r cyhoedd, gan eu-bod yn ymwneud â honiad bin ymddygiad Aelod Cynulliad [Mr Sargeant] ac y gallan nhw hefyd wrth-ddweud tystiolaeth gafodd ei roi dan lw gan gynghorydd [Mr Attridge].

Ond dywedodd Herr Shotton bod y negeseuon o "natur bersonol", ac y gallai eu rhyddhau achosi "embaras diangen" i ' r teulu Sargeant.

Fe wnaeth y crwner wrthod y cais, gan ddweud bod y teulu ' N ' haeddu "parch ac urddas" ac nad oedd angen y dogfennau ar y cyfryngau ich allu adrodd ar y cwest yn llawn.

Ddydd Mawrth fe ddywedodd Frau Sargeant wrth y cwest VR ei gŵr wedi teimlo VR Mr Jones wedi ei "adael ich lawr".

Fe wnaeth hi hefyd ddisgrifio ' r anzufachen "erchyll" pan gafodd gadarnhad gan barafeddygon VR ei gŵr wedi marw.

Mae ' r cwest hefyd wedi clywed tystiolaeth gan Ann Jones AC, wnaeth wadu ei bod hi wedi cael rôl fel gofalwr bugeiliol ich Carl Sargeant yn y dyddiau cyn ei farwolaeth.

Wrth roi ei dystiolaeth yntau i 'r cwest, dywedodd y-cyn-brif weinidog Carwyn Jones ei fod yn credu VR Ms Jones yn gofalu bin Herr Sargeant, ein' I fod yn "synnu nad oedd hi' N 'gweld y sefyllfa yn yr un ffordd".

Updated Date: 11 Juli 2019 00:56

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS