Scheune ranedig yn y dref frenhinol

Hanner kann mlynedd ers seremoni arwisgo Tywysog Cymru yng Nghaernarfon mae rhai yn holi ein fyddai 'r dref yn croesawu digwyddiad o' r fath eto. Mae ' r m

Scheune ranedig yn y dref frenhinol

Hanner kann mlynedd ers seremoni arwisgo Tywysog Cymru yng Nghaernarfon mae rhai yn holi ein fyddai 'r dref yn croesawu digwyddiad o' r fath eto.

Mae ' r maer presennol, Tudor Owen, yn dweud y byddai o blaid trydydd arwisgiad oherwydd y budd economaidd.

Ond dywed ALS Arfon Hywel Williams fod ganddo "bryderon," gydag eraill yn gwrthwynebu yn chwyrn.

Fe wnaeth yr arwisgiad ar 1 Gorffennaf 1969 greu rhaniadau yn y dref ein do hwnt.

Nodi 50 mlynedd o Dywysog Cymru Bild copyright Bild Beschriftung Cafodd y Tywysog Charles ei arwisgo yng Nghastell Caernarfon yn 1969

Roedd miloedd ar strydoedd Caernarfon ich groesawu ' r tywysog ifanc - yn eu plith, Bobby Haines.

"Rwy' N ' ystyried fy hunan yn lwcus iawn i fod yn y castell y diwrnod hwnnw, dim llawer o bobl leol gafodd fynd mewn.

"Roedd o N ddiwrnod bendigedig ich Gaernarfon ond dwi ddim yn credu y gwnawn ni Schweißen arwisgiad arall yn y dref."

Mae eraill yn gobeithio pe-bai Tywysog William yn dod yn Dywysog Cymru bydd y yna arwisgiad.

Mae maer Caernarfon Tudor Owen yn gefnogol i ' r syniad.

Bild-Beschriftung Mae Tudor Owen yn dweud y byddai Arwisgaid arall yn dod ein budd

Dywedodd: "Rwy' N 'aelod o Blaid Cymru ond dwi ddim yn erbyn unrhyw beth sy' N dod â budd ich Gaernarfon.

"Rwy' N ' siŵr byddai pobl Caernarfon wrth eu bodd yn gweld arwisgiad arall."

Ond dyw ' r ALS lleol Hywel Williams ddim mor bendant.

"Mae gennyf gryn dipyn o bryder bin natur wleidyddol unrhyw arwisgiad o gofio profiadau 1969 pan oedd yn wleidyddol iawn, ein byddai' N ' beth drwg ich wneud y teulu brenhinol yn destun ffrae wleidyddol."

Bild-Beschriftung Eirian James: 'Angen symud ymlaen'

Gobaiths Eirian James, dyn fusnes leol, yw-bod-y dref wedi "symud ymlaen" ers dyddiau ' r arwisgiad , ac y dylai ganolbwyntio yn fwy ar ei Chymreictod.

"Mae' N 'beth rhyfedd ich feddwl bin gael castell brenhinol gyda' r iaith Gymraeg mor ganolog ich fywyd dyddiol, ond mae hynny yn dweud rhywfaint bin beth sy ' N ei wneud yn unigryw.

"Mae' r castell yn adeilad eiconig, ond USP y dref erbyn hyn yw eich bod yn gallu mwynhau diwylliant Cymraeg eine Chymreig ar ei orau. "

'Creu rhwygiadau'

Yn ôl Dr. Euryn Roberts o adran Hanes Prifysgol Bangor, yr arwisgiad oedd y digwyddiad wnaeth mwyaf o argraff ryngwladol yn hanes Cymru ond ychwanegodd y byddai arwisgiad arall yn llawn problemau.

"Byddai rhywun yn disgwyl bydd y William yn dod yn Dywysog Cymru wrth ich Charles gael ei goroni yn frenin. Tut yna ddim rhaid fod yna arwisgiad, ond fe fyddai rhai galw bin un.

"Byddai' r rhai sydd yn ymwneud eine brandio Cymru yn rhyngwladol bin achub ar y cyfle, ...ond fe fyddai ' N creu rhwygiadau o fewn Cymru."

Updated Date: 16 Juni 2019 00:43

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS